ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.ר.א.ם הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ נגד שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ :


בפני כבוד השופט יחזקאל קינר

מבקשת

י.ר.א.ם הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ (תובעת)

נגד

משיבים

  1. שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ (נתבעת 1 וצד ג')
  2. י. ד. ברזאני בע"מ (נתבעת 2)
  3. היועץ המשפטי לממשלה

החלטה

המחלוקת בין הצדדים היא האם זכאי תובע שתבע שני נתבעים להחזר אגרה, לאחר שהמחלוקות בינו לבין אחד הנתבעים הועברו לבוררות, וכתוצאה מכך קטן סכום התביעה בכ-80%.
הצדדים חלוקים בפרשנותו של סעיף 6(ב)(3) לתקנות בתי המשפט (אגרות) (להלן: "תקנות האגרות"), המאפשר החזר חלק הארי של האגרה כשהסכסוך בין הצדדים הועבר לבוררות, והאם יש לו תחולה כשרק המחלוקות נגד אחד הנתבעים המהוות חלק מהתביעה מועברות לבוררות.
הגם שדעתי נוטה לעמדת התובעת בעניין מחלוקת זו, אין צורך להכריע בה בעניין בקשה זו, שכן חלה בענייננו תקנה 10(ד) לתקנות האגרות, הקובעת כי אם התיר בית המשפט תיקון תובענה על דרך של הקטנת הסכום הנתבע בתובענה לסכום קצוב וטרם הסתיימה ישיבת קדם משפט שניה, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להורות כי יוחזר ההפרש בין סכום האגרה שנקבע על פי כתב התביעה המקורי לבין סכום האגרה שנקבע על פי כתב התביעה המתוקן, כולו או חלקו.
בענייננו הועבר הסכסוך בין התובעת לבין הנתבעת 1 לבוררות עוד בטרם התקיימה ישיבת קדם משפט שניה, וטעם מיוחד להחזר האגרה קיים גם קיים, שכן ההעברה לבוררות צמצמה באופן ניכר את המחלוקות בתיק זה, שקודם השתרעו על פני מספר פרוייקטים, ועתה מתמקדות הן בפרוייקט אחד (נחל ערוגות).
לאחר ההעברה לבוררות לא הוגש כתב תביעה מתוקן, אך יש לראות את התביעה כמתוקנת, כשסכום התביעה המתוקן הוא 2,655,596 ש"ח, אותו סכום שנתבע בהודעת צד ג'. המזכירות תעדכן בתיק את סכום התביעה הנזכר לעיל.
לפיכך, אני קובע כי יוחזר לתובעת ההפרש בין האגרה החלה בגין כתב התביעה המקורי לבין האגרה החלה בגין כתב התביעה המתוקן. המזכירות תפעל בעניין זה בהתאם להוראות סעיפים 10(ד) ו-10(ב) לתקנות האגרות.

ניתנה בסמכותי כרשם היום, י"ט אדר תשע"ג, 01 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י.ר.א.ם הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ
נתבע: שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ
שופט :
עורכי דין: