ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם סימון נגד מוריס שמש :

בש"א 637/07

המערערים:
1. אברהם סימון

2. בת-ציון סימון

נ ג ד

המשיבים:
1. מוריס שמש

2. עו"ד דורון אלחריזי

3. עו"ד יצחק שושן

4. עו"ד אשר קדוש

5. גבריאל סיבוני

ערעור על החלטת רשם

בשם המערערים: עו"ד זהר נוה

פסק-דין

1. זהו ערעור על החלטת כבוד הרשמת ש' ליבוביץ מיום 3.1.07, בה נדחתה בקשת המערערים לפטור מהפקדת ערבון, ונקבע כי על המערערים להפקיד ערבון בסך 3,000 ₪. בקשת המערערים הוגשה במסגרת בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע אשר דחה את בקשתם לחתימה על פסיקתה בהעדר הגנה, וזאת לאחר שכתב ההגנה מטעם המשיב הוגש.

2. בהחלטתה, קבעה כבוד הרשמת כי מעיון בבקשת המערערים ובאסמכתאות שצורפו אליה עולה תמונה של מצוקה כלכלית, ולפיכך, פטרה אותם מתשלום אגרה. לעניין פטור מהפקדת ערבון, קבעה, כי אין די בדלות כלכלית ויש לאמוד את סיכויי ההליך ובהקשר זה קבעה כי אין אפשרות לקבוע בשלב זה כי סיכויי ההליך טובים וכי לכאורה המקרה הנדון אינו נכלל בגדר המקרים המצדיקים התערבות של ערכאת ערעור. עם זאת, בשים לב למצבם הכלכלי הקשה של המערערים ולהיקפו המצומצם של ההליך, החליטה להעמיד את הערבון על סך של 3,000 ₪ בלבד. בקשת המערערים לעיון חוזר בהחלטת כבוד הרשמת, נדחתה על-ידה.

3. כנגד החלטת כבוד הרשמת מיום 3.1.07, בעניין גובה הערבון, הגישו המערערים את הערעור שבפניי. אשר לסיכויי הערעור, טוענים המערערים כי החלטת בית המשפט המחוזי נוגדת את הדין ואת ההלכה הפסוקה. לטענתם נגרם להם עיוות דין ועל כן יש לראות את המקרה דנן כנכלל במסגרת המקרים המצדיקים התערבות ערכאת הערעור. עוד טוענים המערערים כי שערי בית המשפט יסגרו בפניהם ותיחסם זכות הגישה הבסיסית לערכאות העומדות להם, רק בשל העובדה כי נקלעו למצב כלכלי קשה. המערערים מוסיפים וטוענים, כי החלטת כבוד הרשמת נסמכת על אדנים טכניים מבלי שנערך בירור מהותי של בקשתם, ולטענתם, יש להפעיל בדרך גמישה את סמכות הפטור מערבון באופן שימנע אפשרות לחסום את הדרך לערעור עקב מצב כלכלי קשה.

4. דין הערעור על החלטת הרשמת להידחות. כלל ידוע הוא כי במסגרת בקשה למתן פטור מהפקדת ערבון יש לבחון את סיכויי ההליך ואין די בהוכחת דלות כלכלית (בש"א 329/90 יונה אברך נ' אשר גרוגר, פ"ד מד(2) 383). במקרה שלפניי, דנה כבוד הרשמת בטענות שהעלו המערערים בבקשתם, וקבעה כי על פני הדברים סיכויי ההליך אינם טובים שכן מדובר במקרה שלכאורה אינו מצדיק התערבות ערכאת הערעור. יחד עם זאת ובמסגרת שיקול הדעת הרחב המוקנה לה, ערכה כבוד הרשמת איזון ראוי בין מצבם הכלכלי של המערערים לבין סיכויי ההליך והעמידה את סכום הערבון על שיעור מופחת ביותר. בנסיבות אלה, לא מצאתי כל נימוק שיש בו כדי להצדיק התערבות בהחלטתה. המערערים יפקידו את העירבון שנקבע בתוך 14 ימים מיום שתומצא להם החלטתי זו, שאם לא כן- יירשם ההליך לדחייה ללא צורך במתן הודעה נוספת.

ניתן היום, ‏‏י"ג שבט, תשס"ז (01.02.07).

ש ו פ ט ת


מעורבים
תובע: אברהם סימון
נתבע: מוריס שמש
שופט :
עורכי דין: