ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גילה אברהמי נגד מזכירות בית המשפט העליון :

בשג"ץ 9349/06

המבקשת:
גילה אברהמי

נ ג ד

המשיבה:
מזכירות בית המשפט העליון

ערעור על החלטת רשם

בשם המבקשת: בעצמה

בבית המשפט העליון

פסק-דין

1. בהחלטתו מיום 13.12.06, דחה המשנה לנשיאה א' ריבלין ערעור שהגישה המבקשת על החלטת כבוד הרשמת ש' ליבוביץ. הבקשה שבפני הוכתרה כערעור על החלטה זו ו"בקשה לעיון חוזר".

2. המבקשת הגישה בקשה לפטור מאגרה ומחובת הפקדת עירבון במסגרת בקשה לדיון נוסף בפסק הדין שנדון בבג"ץ 11048/05. בהחלטה מיום 2.7.06 (דנג"ץ 3949/06), דחה כבוד הרשם י' מרזל את הבקשה לפטור מאגרה וערבון, בשל סיכוייו הנמוכים של ההליך. על החלטה זו הגישה המבקשת ערעור, ובמסגרתו, ביקשה פטור מאגרה (בשג"ץ 6501/06). הבקשה נדחתה על ידי כבוד הרשמת ש' ליבוביץ, בקבעה, כי גם בהנחה שמצבה הכלכלי של המבקשת אינו מאפשר לה לשלם אגרה, הרי שהליך הערעור אינו מגלה עילה. בהחלטתה, הוסיפה כבוד הרשמת וקבעה כי המבקשת למעשה חוזרת על טענות שהועלו על ידה בעתירות קודמות, ועל כן הורתה כי על המבקשת לשלם את האגרה תוך 10 ימים מהמצאת ההחלטה, וכי אם לא תשולם ימחק ההליך ללא צורך במתן הודעה נוספת. המבקשת לא שילמה את האגרה, ומשכך, נמחק ההליך.

3. ערעורה של המבקשת על החלטת כבוד הרשמת ליבוביץ נדחה על-ידי המשנה לנשיאה א.ריבלין. נקבע, כי משלא שולמה האגרה, נמחק ההליך, ובכך אין עילה להתערב. המבקשת אינה משלימה עם החלטה זו. לבקשה שבפני צירפה מסמכים רבים, וטענתה היא כי הן לנוכח מצבה הכלכלי והבריאותי והן לנוכח סיכויי ההליך, מלכתחילה היה מקום ליתן לה את הפטור המבוקש.

4. ההליך הנוסף בו נקטה המבקשת לאחר דחיית ערעורה בהחלטת המשנה לנשיאה מיום 13.12.06 אין לו עיגון בדין, ודי בכך על מנת לדחותו. למעלה מן הדרוש יצויין כי גם לגופם של דברים אין בנימוקים שפורטו כדי לשנות מן התוצאה.

הבקשה נדחית.

ניתן היום, ‏‏י"ג שבט, תשס"ז (01.02.07).

ש ו פ ט ת


מעורבים
תובע: גילה אברהמי
נתבע: מזכירות בית המשפט העליון
שופט :
עורכי דין: