ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עידן גור נגד מוריס לוגסי :

בש"א 676/07

המערער:
עידן גור

נ ג ד

המשיב:
מוריס לוגסי

ערעור על החלטת רשם

בשם המערער: בעצמו
בשם המשיב: עו"ד ג' בנאי

פסק-דין

1. לפני ערעור על החלטת הרשמת ש' ליבוביץ מיום 26.11.06, לפיה נדחתה בקשת המערער להארכת מועד להפקדת ערבון.

2. המערער הגיש בקשה לפטור מאגרה. ביום 18.9.05 קבעה כבוד הרשמת ש' ליבוביץ כי אין לפטור את המערער מתשלום אגרה אולם מוצדק להפחיתה באופן משמעותי. לפיכך, הופחת סכום האגרה והועמד על סך של 400 ₪. בהמשך, הגיש המערער בקשה לפטור מהפקדת עירבון. בהחלטה מיום 23.11.05, קבעה כבוד הרשמת ש' ליבוביץ כי לא ניתן לפטור את המערער מהפקדת ערבון, וזאת בשל ספק ממשי לגבי סיכויי הערעור, אך בהתחשב במצבו הכלכלי של המערער הורתה על הפחתת סכום הערבון והעמדתו על סך 8,000 ₪.

3. בהמשך להחלטה זו, הגיש המערער בקשות חוזרות להארכת המועד להפקדת ערבון, ובהסכמת המשיב נדחה מועד הפקדת הערבון עד ליום 15.9.06. המערער לא הפקיד את הערבון גם במועד זה, ומשכך נרשם הערעור לדחיה. ביום 29.10.06 הגיש המערער בקשה נוספת להארכת המועד להפקדת הערבון, עד ליום 15.9.07. המשיב הסכים לבקשה, בתנאי שלסכום הערבון יצורפו הפרשי הצמדה וריבית מיום ההחלטה לחייב את המערער בערבון. בהחלטה מיום 12.11.06, קבעה כבוד הרשמת כי אין מקום להיעתר לתנאי זה וביקשה את תגובת המשיב לבקשת המערער למתן הארכה. המשיב, בתגובה מיום 20.11.06, התנגד לבקשה. לפיכך, קבעה הרשמת בהחלטתה מיום 26.11.06, כי לאור הזמן שחלף מאז הגשת הערעור, אין עוד מקום למתן ארכה נוספת למערער לצורך הפקדת סכום הערבון. כן נקבע, כי ניתנת למערער האפשרות להפקיד את הערבון תוך 10 ימים, וכי אם לא יעשה כן ידחה ההליך ללא צורך במתן הודעה נוספת.

4. על החלטה זו הגיש המערער את הערעור שבפני. לטענת המערער, טעתה הרשמת בהחלטתה מיום 12.11.06, עת סירבה לקבל את הסכמת ב"כ המשיב לבקשת המערער לפיה יתווספו לסכום הערבון הפרשי הצמדה וריבית. המערער טוען, כי בית המשפט נדרש לסוגיית הערבון על-מנת להגן על האינטרסים של המשיב, ולפיכך מוסמך המשיב לוותר על הגנה זו כולה או חלקה. לטענתו, בית המשפט מוסמך לדחות הסכמה בין הצדדים רק במקרה קיצוני שיש בו פגיעה של ממש בהליך המשפטי התקין.

5. דין הערעור על החלטת הרשמת להידחות. המועד להפקדת הערבון הוארך, לבקשת המערער, מספר פעמים, וסכום הערבון אף הופחת בהחלטת הרשמת מיום 23.11.05. בבקשה האחרונה שהגיש המערער, התבקש בית המשפט להאריך את המועד להפקדת ערבון עד ליום 15.9.07, הווה אומר כשנתיים ימים לאחר הגשת הערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי וכעשרה חודשים מיום הגשת בקשתו האחרונה לאורכה. בנסיבות אלה, בצדק שמה כבוד הרשמת קץ לאורכות החוזרות ונשנות במקרה דנן (ראו: בש"א 3780/98 גיא רוזן נ' כפר הרי"ף, פ"ד נב(3) 625). מסקנה זו אינה משתנה גם נוכח הסכמתו המותנית של המשיב להארכת המועד אשר דרש כי יתווספו לסכום הערבון שנקבע הפרשי הצמדה וריבית. בנסיבות העניין כפי שתוארו רשאית הייתה כבוד הרשמת להחליט שלא לעכב עוד את הליכי הפקדת הערבון בהליך ובשיקול דעתה זה לא מצאתי מקום להתערב.

הערעור נדחה.

ניתן היום, ‏‏י"ג שבט, תשס"ז (01.02.07).


מעורבים
תובע: עידן גור
נתבע: מוריס לוגסי
שופט :
עורכי דין: