ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פלוני נגד היועץ המשפטי לממשלה :

בע"מ 934/13

המבקשת:
פלונית

נ ג ד

המשיבים:
1. היועץ המשפטי לממשלה

2. פלוני

3. פלוני

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי חיפה מיום 21.01.2013 בתיק עמש 001907-01-13

בשם המבקשת: עו"ד גילה ברזילי

החלטה

1. הדיון בתיק זה יאוחד עם הדיון בתיק בע"מ 1087/13.

2. הבקשה לרשות ערעור מצריכה תגובה.

3. המשיבים יגיבו לבקשה תוך שבוע ימים. יובהר כי משיב 1 הגיש תגובה בבע"מ 1087/13. בנסיבות אלה, תיחשב תגובתו האמורה כתגובה גם בבע"מ זה, וככל שיימצא לנכון – רשאי משיב 1 להגיש תגובה משלימה.

4. על נוסח התגובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פד"י) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. אין באמור לעיל כדי למנוע הגשת אסמכתאות שאינן נכללות באמור לעיל או הגשה במסגרת נספחים לכתבי בי דין של אסמכתא אחת או מספר מועט של אסמכתאות שבעל הדין סבור שיש להן מרכזיות או חשיבות מיוחדת בהליך".

5. התגובה תוגש במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין, למבקשת.

6. בתגובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול על-פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

מתבקשת התייחסות לשאלה אם במקרה כזה ניתן לראות בדברי התגובה סיכומים בכתב.

העדר התייחסות כמוהו כהסכמה.

העדר תגובה במועד כמוהו כאי התייצבות, על הכרוך בכך.

ניתנה היום, י"ח אדר התשע"ג (28.2.2013).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: פלוני
נתבע: היועץ המשפטי לממשלה
שופט :
עורכי דין: