ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לורדס דה לה רוסה נגד סם וקנין :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב – יפו

תיק מס': דמ 003031/08

בפני:

כב' השופטת ורדה סאמט

נ.צ. (ע') מר בנימין זוהר

תאריך:

02/01/2009

התובעת

לורדס דה לה רוסה

בעניין:

נ ג ד

הנתבעים

1 . סם וקנין

2 . ברכת יעל וקנין (רעננה) בע"מ ח.פ. 511164006

פסק - דין

1. התובעת עותרת לחיוב הנתבעים בתשלום פיצויי פיטורין, דמי הודעה מוקדמת, גמול עבודה בשעות נוספות, הפרשי הוצאות נסיעה, דמי מחלה ופיצויי הלנה.

2. בכתב ההגנה נטען כי התובעת הועסקה בנתבעת 2 ואין כל יריבות ו/או עילת תביעה כנגדו כמנכ"ל הנתבעת 2 ודין התביעה שהוגשה כנגדו באופן אישי להידחות.

לגופו של עניין נטען כי התובעת התפטרה מעבודתה לאחר סיום חופשת הלידה ולצורך טיפול בבנה; פיצויי הפיטורים שולמו לתובעת בחודש 4/07 בהתאם לגובה שכרה ולתקופת העסקתה ואף ביתר; התובעת אינה זכאית לדמי הודעה מוקדמת משהתפטרה.

דיון והכרעה

3. הנתבעת 2 הינה חברה פרטית בע"מ המפעילה סופרמרקט ברעננה (להלן: "הסופרמרקט"). הנתבע 1 הינו הבעלים ומנכ"ל החברה.

4. התובעת הועסקה בסופרמרקט בתפקיד קופאית עד לחודש 12/06.

5. התובעת ילדה בן בתאריך 17.12.2006.

6. כמפורט בתלושי השכר שהוצגו לתיק הועסקה התובעת על בסיס שכר שעתי.

7. באשר לתביעה להפרש פיצויי פיטורים

לטענת התובעת החלה לעבוד בחודש 02/02 ועבדה ברציפות עד לחודש 12/06, לפיכך זו התקופה בגינה זכאית התובעת לתשלום פיצויי פיטורים.

מכתב ההגנה עולה כי תקופת ההעסקה שנלקחה לצורך חישוב פיצויי הפיטורין היא תקופה של 4 שנים וחודש (11/02 – 12/06).

עיון בתלושי השכר מעלה כי בחודשים 01/02 – 12/03(כולל) שם המעסיק עפ"י הנקוב בתלושים הוא חברה בשם ענבר א.י.ב. בע"מ והחל מחודש 01/04 צויין בתלושי השכר שמה של הנתבעת 2 כמעסיקתה של התובעת, כאשר חודש 11/02 מצויין בתלוש כמועד תחילת העסקתה של התובעת.

הנתבעים, עפ"י כתב ההגנה, חישבו את פיצויי הפיטורין לגבי התקופה 11/02 – 12/06, כאשר למעשה לא הועלתה כל טענה מטעם הנתבעים לחילוף/שינוי המעסיק בסופרמרקט בו הועסקה התובעת ברציפות החל מחודש 2/02. גם במהלך הראיות לא הועלתה מטעם הנתבעים כל טענה בקשר לתקופת ההעסקה והנתבע 1 אף העיד כי ערך את חישוב סכום הפיצויים לתקופה "02/02 ועד 11/06 כולל לפי שכר ממוצע של שלושה החודשים האחרונים X 5 שנים" (עמ' 6 לפרוטוקול).

נראה כי בנוגע לתקופה הקובעת לצורך חישוב פיצויי הפיטורים נתפסה הנתבעת לכלל טעות בכך שהחישוב נערך רק לגבי התקופה החל מ- 11/02 בעוד שהתובעת הועסקה בסופרמרקט החל מחודש 02/02 ברציפות, ולפיכך יש לקחת בחישוב פיצויי הפיטורים את התקופה 2/02 – 12/06.

באשר לסכום הפיצויים המגיע לתובעת - התובעת הועסקה על בסיס שכר מינימום בתקופה של 59 חודשים ועל כן זכאית היא לסך 17,626 בגין פיצויי פיטורין.

לתובעת שולם סך של 15,400 ₪ בלבד ועל כן היתרה המגיעה לתובעת בגין פיצויי פיטורין היא 2,226 ₪.

8. באשר לתביעה לדמי הודעה מוקדמת

התובעת לא הוכיחה כי פוטרה מעבודתה לאלתר, וללא הודעה מוקדמת כנטען בכתב התביעה.

העלאת טענה חדשה בסיכומי ב"כ התובעת, לפיה זכאית התובעת לשכר עבודה בגין 45 יום שלאחר חופשת הלידה, היא טענה חדשה שאין בית הדין נזקק לה.

לתיק בית הדין הוצג מכתב התפטרות, נושא תאריך 13.3.2007, עליו חתומה התובעת ובו צויין: "בהמשך לשיחתי עם בועז מיום 17.1.2007, אני מודיעה לכם בכתב כי אני מתפטרת מעבודתי לאחר הלידה לצורך הטיפול בבני התינוק".

משהוכח שהתובעת התפטרה לצורך טיפול בבנה התינוק, הרי שההתפטרות בנסיבות אלו אמנם מקימה את זכאותה לתשלום פיצויי פיטורין אולם לא לתשלום דמי הודעה מוקדמת.

דין התביעה בגין רכיב זה להידחות.

9. באשר לדמי מחלה

לטענת התובעת נעדרה מעבודתה עקב מחלה בחודש 12/06, כשבועיים לפני הלידה.

אישורי מחלה או כל מסמך רפואי אחר, בהקשר להריון או שלא בהקשר אליו, לא הוצגו לתיק.

בעדותה ציינה התובעת כי נעדרה מעבודתה בשל בעיות הקשורות בהריון.

בהעדר אישור רפואי לעניין ימי המחלה/שמירת הריון שאושרו לתובעת, דין התביעה לתשלום ימי מחלה להידחות.

יש לציין כי התקופה בה נעדרה התובעת מעבודתה במהלך חודש 12/06, מהווה בגדר תקופת עבודה לצורך חישוב פיצויי הפיטורין כמפורט לעיל.

10. באשר לתביעה לשעות נוספות

לטענת התובעת עבדה בכל ימי השבוע משעה 06:00 בבוקר ועד לעיתים עד השעה 16:00 - 17:00. בכתב התביעה העריכה התובעת 300 שעות כשעות עבודה נוספות.

התובעת מסרה כי היו כרטיסי נוכחות במקום העבודה אולם כרטיסים אלו לא הוצגו לתיק.

עוד העידה התובעת כי פעם או פעמיים בשנה עבדה במוצאי שבת. גם לעניין זה לא הובאה כל ראיה.

מנגד העיד מנהל הנתבעת, הנתבע 1, כי לתובעת שולם שכר מינימום שעתי בהתאם לשעות העבודה הנקובות בתלושי השכר.

התובעת לא הוכיחה כי עבדה 300 שעות נוספות ועל מנת לבחון את זכאותה לגמול עבודה בשעות נוספות יש להתבסס על הרישומים בתלושי השכר בהעדר כרטיסי נוכחות.

מבדיקת תלושי השכר עולה כי במהלך כל תקופת עבודתה עבדה התובעת 260 שעות נוספות בגינן שולם שכר לפי תעריף רגיל של שכר שעת מינימום.

אי לכך זכאית התובעת להפרשי גמול עבודה בשעות נוספות בסך כולל של 1,253 ₪.

11. באשר לתביעה להפרשי נסיעות

לטענת התובעת, בשנת 2003 עברה להתגורר באלפי מנשה ונזקקה להשתמש בתחבורה ציבורית, 2 אוטובוסים לכל כיוון, מאלפי מנשה למקום העבודה ברעננה ובחזרה.

לטענת מנהל הנתבעת, לא הובאה לידיעתו העובדה כי התובעת עברה להתגורר באלפי מנשה וגם לא צירפה במהלך עבודתה כרטיסי חופשי חודשי לצורך התשלום בגין הוצאות נסיעה במסגרת תלושי השכר.

עיון בתלושי השכר מעלה כי לאורך כל תקופת עבודתה שולם לתובעת סך של 150 ₪ בגין נסיעות עבור חודש עבודה מלא.

בכתב התביעה טוענת התובעת לזכאותה לתוספת עבור הוצאות נסיעה של 100 ₪ לחודש עבור כל תקופת העסקתה.

גרסת התובעת, לפיה בשנת 2003 עברה להתגורר בישוב אלפי מנשה ונזקקה לתחבורה ציבורית של שני קווי אוטובוס ביום – לא נסתרה ולא הופרכה.

אי לכך, זכאית התובעת להפרש הוצאות נסיעה כנתבע בכתב התביעה ובסך כולל של 2,500 ₪.

12. באשר ליריבות בין התובעת לבין הנתבע 2 –

התובעת הועסקה במינימרקט המנוהל ע"י הנתבעת 1 ותלושי השכר באמצעותם שולם שכרה של התובעת הוצאו ע"י הנתבעת 1.

עצם העובדה שהנתבע 2 הינו בעל מניות בחברה ומשמש כמנכ"ל הנתבעת 1, אין בה כשלעצמה כדי לכונן יריבות אישית בינו לבין התובעת.

לא הוכח, במפורש ו/או מכללא, כי יש לראות בנתבע 2 בגדר מעסיקה של התובעת או חלף מעסיק, ובהתאם לסעיף 24 (א)(1) לחוק בית הדין לעבודה התשכ"ט-1969.

לעילת הרמת המסך הנטענת בכתב התביעה לא הובאה כל ראיה לתמוך.

אשר על כן, בהעדר עילת תביעה ובהעדר יריבות אישית בין התובעת לבין הנתבע 2- דין התביעה שהוגשה כנגדו באופן אישי להידחות.

13. אשר על כן, אני מחייבת את הנתבעת 1 לשלם לתובעת הסכומים כדלקמן:

א. יתרת פיצויי פיטורין בסך 2,226 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.4.07 ועד לתשלום המלא בפועל.

ב. הפרשי שכר בסך 1,253 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.1.07 ועד לפירעון.

ג. הפרש הוצאות נסיעה בסך 2,500 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.1.07 ועד לפרעון.

ד. הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪, בצירוף מע"מ צמודים כדין מהיום.

ניתנה היום ________________ בהעדר הצדדים.

נ.צ. (ע') בנימין זוהר

ורדה סאמט, שופטת