ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמואל לוי נגד 580365401 אורות :

לפני:

כבוד הרשמת דניה דרורי

התובעים

  1. גיא בן שבת, ת"ז XXXXXX776
  2. שמואל לוי, ת"ז XXXXX899

ע"י ב"כ: עו"ד ברק כהן
-
הנתבעת
עמותת הספורט אורות, ע"ר 580365401

פסק דין

1. ביום 12.11.2012 הגיש ו התובע ים כתב תביעה נגד הנתבעת. מאישורי המסירה שהוגשו עולה, כי כתב התביעה וה דרישה להגשת כתב הגנה הומצאו לנתבעת ביום 15.11.2012. בהתאם להחלטת בית הדין מיום 201.1.2013, הומצא לנתבעת העתק נוסף מכתב התביעה, יחד עם הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה והחלטת בית הדין – וזאת ביום 4.2.2013.

2. חרף המצאת כתב התביעה והבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, לא הגישה הנתבעת כתב הגנה. התובעים עותרים כי יינתן כנגדה פסק דין בהעדר הגנה.

3. בנסיבות אלו, ומכח סמכותי על פי תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, אני נותנת בזאת כנגד הנתבעת פסק דין בהעדר הגנה על יסוד האמור בכתב התביעה.

4. הנתבעת תשלם לתובע 1, תוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבעת פסק דין זה, סך של 10,000 ₪ בגין שכר עבודה.

5. הנתבעת תשלם לתובע 2, תוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבעת פסק דין זה, סך של 10,000 ₪ בגין שכר עבודה.
6. הסכומים האמורים בסעיפים 4 ו-5 ישאו הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום 1.6.2012, הוא המועד בו אמור היה להשתלם השכר האחרון, ועד מועד התשלום המלא בפועל.

7. משלא התנהל דיון לגופו של עניין, לא מצאתי לפסוק פיצויי הלנה בשיעורם המלא, כפי שהתבקש בכתב התביעה. לפיכך אני קובעת כי בנוסף לשכר העבודה שנפסק לעיל, תשלם הנתבעת לכל אחד מהתובעים סך של 1,000 ₪ כל אחד כפיצוי בגין הלנת שכרם.

8. כמו כן, אני פוסקת לכל אחד מהתובעים הוצאות משפט בסך 600 ₪ שאף הם ישולמו לתובעים תוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבעת פסק דין זה. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד הפירעון.

ניתן היום, ט"ו אדר תשע"ג, (25 פברואר 2013), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: שמואל לוי
נתבע: 580365401 אורות
שופט :
עורכי דין: