ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קטרינג אודי בר אביב בע"מ נגד עיריית נהריה :


בפני כבוד הרשם הבכיר אפרים צ'יזיק

התובעת

קטרינג אודי בר אביב בע"מ

נגד

הנתבעת

עיריית נהריה

החלטה

העניין שבפני, בקשת הנתבעת למחיקת הכותרת "בסדר דין מקוצר" .

התובענה הוגשה כתובענה כספית ע"ס 329,479 ₪, בגין טענת התובעת להפרת ההסכם אשר נכרת בין הצדדים, במסגרת "הסכם לאספקת כריכים בבתי ספר יסודיים", בשנים 2009-2012.

על פי הנטען בכתב התביעה, סך 262,429 ₪ נתבע בגין יתרת חוב הנוגעת לכריכים אשר סופקו על פי ההסכם (לכתב התביעה צורפו ההסכמים וכרטסות הנה"ח), וכן נתבע סך 67,230 ₪ בגין נזק ישיר אשר לטענת התובעת נגרם לה מהפרת ההסכם שבין הצדדים.

נתון מהותי נוסף אשר יש לציין בהקשר זה, הינו כי מבחינת עילת התביעה, טענה התובעת למספר עילות חלופיות, והן רשלנות על פי פק' הנזיקין, הפרה חוזית, וכן עשיית עושר ולא במשפט.

הנתבעת הגישה בקשה למחיקת הכותרת "בסדר דין מקוצר", וטענה כי התובענה אינה כשירה להתברר בסדר דין מקוצר, הן בשל כלילת עילות חלופיות שאינן ראויות להתברר על פי סדר דין זה, הן משום ששאלת הרכיב של כלילת הריבית אינו נובע מההסכם שבין הצדדים, והן משום שתובענה הנוגעת לאובדן הכנסות אלטרנטיביות, אינה נוגעת או מפורטת בהסכם שבין הצדדים (אוסיף כי לעמדת הנתבעת אין מדובר בהתחייבות תקפה לאור היעדר חתימת בעל התפקיד המתאים על ההסכמים).

התובעת השיבה לבקשה, ולעמדתה, כשירה התובענה להתברר "בסדר דין מקוצר", לאור המסמכים אשר צורפו לכתב התביעה, והשיבה לטענות הנתבעת.

לאחר בחינת תגובתה של התובעת, סבורני כי הצדק הינו עם הנתבעת, בשל שני רכיבים אשר נכללו בתובענה, אשר אינם כשירים להתברר בסדר דין מקוצר.

נושא אובדן ההכנסות האלטרנטיביות, אינו נזכר בחוזה שבין הצדדים. יכול והדין מאפשר העלאת טענה שכזאת, אולם בחינתה חורגת מן המערכת החוזית הכתובה שבין הצדדים, וככל שחלק מהתביעה אינו נובע מפורשות מההסכם שבין הצדדים (קרי, ככל שהיה מדובר בסנקציה מוסכמת בגין הפרה) , אין התובענה כולה כשירה להתברר בסדר דין מקוצר.

טוענת התובעת, כי הואיל והתובענה ברכיב זה הינה על סכום קצוב, ופרי של חישוב אריתמטי פשוט, כשיר אף חלק זה להתברר "בסדר דין מקוצר", ואולם בכך היא שוגה. אותו רכיב צריך להיות קצוב, ופרי חוזה. אף התובעת אינה מפנה לחיוב החוזי לשאת בנזק האלטרנטיבי, ובסעיף 2 ב' סיפא לתשובתה, אף מסכימה כי ניתן למחוק רכיב זה מכתב התביעה כדי שהתובענה תהיה כשירה להתברר בסדר דין מקוצר.

צודקת בהקשר זה, התובעת, כי הטענה לגבי היעדר קיומו של חוזה תקף, אינה הופכת את התובענה לבלתי כשירה להתברר בסדר דין מקוצר (לכל היותר, טענה בדבר היעדר התוקף הינה טענת הגנה שמקומה במסגרת הבקשה למתן רשות להתגונן), ואולם צירופם של כל הללו, קרי, היעדר הסכמה בחוזה לגבי הריבית החלה, היעדר הסכמה חוזית לגבי החיוב בגין אובדן הכנסות, וכלילת עילה שאינה כשירה להתברר בסדר דין מקוצר (עילת עשיית עושר ולא במשפט) – מצדיקים את מחיקת הכותרת "בסדר דין מקוצר".

לפיכך אני מורה על העברת התובענה לפסים של סדר דין רגיל.

כתב הגנה יוגש בתוך 30 ימים מהיום.

הגם שנעתרתי לבקשת הנתבעת, לא מצאתי לנכון לחייב התובעת בהוצאות ההליך, לאור הנסיבות העולות מטענות הצדדים.

ת.פ. למעקב ליום 27.3.2013.

ניתנה היום, ט"ו אדר תשע"ג, 25 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קטרינג אודי בר אביב בע"מ
נתבע: עיריית נהריה
שופט :
עורכי דין: