ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוואן זרו נגד תומר כהן :

בפני כבוד הרשם הבכיר אלכס אחטר

תובעים

רוואן זרו
ביטוח ישיר בע"מ

נגד

נתבעים

  1. תומר כהן
  2. עבד אל גאפר זרו
  3. מנורה מבטחים חברה לביטוח
  4. הראל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

הצדדים הסמיכו את בית המשפט להכריע בתובענות על דרך הפשרה, בהתאם לסמכות המוקנית לבית המשפט מכוח סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט.

שתי התובענות מושא פסק דין זה אוחדו, שכן עסקינן באירוע תאונתי אחד, בו מצאו עצמם מעורבים שלושה כלי רכב, הכול כפי שמפורט בשתי התובענות.

לאחר ששמעתי את עדותם של הנהגים, עיינתי בכתבי הטענות על כלל נספחיהם ושקלתי את כלל השיקולים המנחים את בית המשפט עת מוכרעת תובענה על דרך הפשרה, באתי למסקנה כדלהלן:

א. לסילוק סופי, מלא ומוחלט של טענות התובעים נגד הנתבעים, בתא"מ 27825-03-12 ישלמו הנתבעים 3 ו – 4 באמצעות נתבעת 4 , לתובעות, באמצעות התובעת 1 את מלוא סכום התביעה בצירוף החזר אגרה בסך של 365 ש"ח ושכ"ט עו"ד בסך של 2,500 ₪ וזאת תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל. התביעה נגד הנתבעים 1-2 נדחית בזאת ללא צו להוצאות.

ב. לסילוק סופי, מלא ומוחלט של טענות התובעת נגד הנתבע , בתא"מ 12284-01-12 ישלם הנתבע לתובעת סך של 14,663 ₪ בצירוף החזר אגרה בסך של 365 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 1,200 ₪, וזאת בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

למען הסר ספק אציין כי לאחר ששמעתי את העדויות באתי לכלל מסקנה כי גרסתו של נהג רכב הניסאן, הנתבע בתא"מ 12284-01-12 והנתבע 3 בתא"מ 27825-03-12 אינה מתיישבת עם הממצאים מזירת האירוע וכן אינה עולה בקנה אחד אל מול העדויות אשר נשמעו בפני מטעם יתר העדים שהיו מעורבים באירוע מושא התובענות.

הנני מעדיף את גרסתם של העדים הנ"ל על פני גרסתו של נהג רכב הניסאן וזאת בנוסף לעובדה כי לא הוצגה מטעמו של זה האחרון, חוות דעת שמאי ביחס לנזקי רכבו וכן לא הוגשו לבית המשפט תמונות הרכב אשר ניתן היה לאמוד את ההתאמה בין הנזקים שנגרמו בפועל לרכב לבין רצף האירועים אשר תואר על ידי עד זה בעדותו בבית המשפט.

המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לצדדים באמצעות באי כוחם.

ניתן היום, י' אדר תשע"ג, 20 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רוואן זרו
נתבע: תומר כהן
שופט :
עורכי דין: