ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נחמה פרקש נגד המועצה הדתית חיפה :

לפני: הרשמת דניה דרורי

התובעת:
נחמה פרקש
ע"י ב"כ: עו"ד ארבל

-
הנתבעת:
המועצה הדתית חיפה
ע"י ב"כ: עו"ד יפה

החלטה

1. ל אף האמור בפרוטוקול ובהחלטה מיום 19.12.12 – לא הגישו הצדדים כל הודעה. מכאן יש להסיק כי אין מנוס מהמשך ניהול ההליך.

2. ניתן בזה צו גילוי ועיון כללי במסמכים לפיו על כל צד לגלות לרעהו בתצהיר, עד ליום 24.3.2013 , את כל המסמכים שיש בידו והם רלוונטיים לשאלות שבמחלוקת בתיק זה. הצדדים יצרפו העתק המסמכים לתצהיריהם.

3. התובעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה, לא יאוחר מיום 28.4.2013 . לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת תביעתה. עותק ישלח ישירות לב"כ הנתבעת.
הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה תוך 30 ימים מיום קבלת תצהירי התובעת. לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת הגנתה. עותק ישלח ישירות לב"כ התובעת.

4. לא הוגשו תצהירי התובעת במועד, תמחק התובענה על הסף על פי תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991. לא הוגשו תצהירי הנתבעת במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבעת להביא ראיות.

על המצהירים להתייצב לחקירה על תצהיריהם במועד כפי שייקבע.

סירב עד לאמת דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפרטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ועיקרי העדות. על כל צד המבקש להעיד עדים מטעמו שלא באמצעות תצהיר, להגיש את הבקשה להזמנת עדים בד בבד עם הגשת תצהירי העדות הראשית. עותק מהבקשה ישלח ישירות לב"כ הצד שכנגד.

5. לעיוני ביום 29.4.2013 , לשם מעקב אחר הגשת תצהירי התובע ת.

6. המזכירות תקבע התיק לדיון הוכחות בפני מותב לפי סדר התיקים מסוגו וזאת לאחר שיוגשו תצהירי התובע. בתום דיון ההוכחות, יסכמו הצדדים בע"פ ככל שלדעת בית הדין הדבר מתאפשר לפי לוח הזמנים של בית הדין.

ניתנה היום, י"א אדר תשע"ג, (21 פברואר 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: נחמה פרקש
נתבע: המועצה הדתית חיפה
שופט :
עורכי דין: