ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד דוד קוגן :

בפני כבוד השופט ירון מינטקביץ

מאשימה

מדינת ישראל

נגד

נאשמים

דוד קוגן

הודעה

נקבע להקראת כתב האישום ביום 29.4.13, בשעה 12:30 בפני כבוד השופט ירון מינטקביץ. מובהר לנאשם כי חובה עליו להתייצב לדיון במועד שנקבע.
המזכירות תמציא את העתק ההודעה לצדדים.

"הודעה לנאשם בדבר האפשרות לניהול דיון מקדמי"

1. מובא בזה לידיעתך, כי הנך מוזמנ/ת להקראת כתב האישום במועד הנקוב בהזמנה המצורפת בזה. במועד זה תתבקש/י לתת את תשובתך לכתב האישום.
בית המשפט יהיה רשאי לשאול אותך שאלות לשם הבהרת תשובתך לכתב האישום.
2. במסגרת הדיון יהיה בית המשפט רשאי לקיים הליך נוסף הקרוי דיון מקדמי, שתכליתו לברר את עמדתך לענין הודאה או כפירה בעובדות הנטענות בכתב האישום, כולן או מקצתן, לבחון את האפשרות לצמצום המחלוקת העובדתית או המשפטית, כולה או מקצתה, ולברר האם ניתן לוותר על הצורך בשמיעת ראיות.
בהליך זה יהיה בית המשפט רשאי לסיים את הדיון בתיק בהתאם לבירורים המפורטים לעיל או להעביר את התיק לשופט אחר לצורך שמיעת עדויות, בנושאים שנותרו במחלוקת.
הדיון המקדמי יתקיים רק בהסכמתך, ורק אם תהיה/י מיוצג/ת על ידי סניגור פרטי או ציבורי, לפי בחירתך.
3. אם ברצונך לקבל ייצוג מטעם הסניגוריה הציבורית, עליך ליצור קשר עם משרד הסניגוריה הקרוב למקום מגוריך, לפי רשימת הכתובות שלהלן או להיעזר בסניגור הציבורי, אשר יימצא בבית המשפט ביום הדיון.
כתובות הסניגוריה הציבורית:
מחוז ירושלים:
רחוב בן יהודה 34 קומה 12, טלפון: 02-XXXX180 בפקס: 02-XXXX196.
اعلانللمتهمحولامكانيةادارةنقاشمسبق
نعلمكانكمدعو/ةلقراءةلائحةالاتهامفيالموعدالمذكورفيالدعوةالمرفقة،سيطلبمنكفيذلكالموعدانتقدمردكعلىلائحةالاتهام.
يحقللمحكمةانتسألكاسئلةمناجلتوضيحاجابتكعلىلائحةالاتهام
فياطارالنقاشيحقللمحكمةانتقومبإجراءاضافييدعىنقاشمسبق،يهدفالىفحصموقفكبالنسبةللإعترافاوإنكارالحقائقالمدعاةفيلائحةالاتهام،كلهااوجزءمنها،فحصامكانيةتقليصالخلافالحقائقياوالقضائي،كلهاوجزءمنه،وفحصهليمكنالتنازلعنالحاجةالىالاستماعالىالادلة.
ضمنهذاالاجراء،يحقللمحكمةانتنهيالنقاشفيالملفبحسبالفحصالمفصلاعلاهاوتحويلالملفالىقاضآخرلغرضسماعالشهادات،فيالمواضيعالتيبقيتمختلفعليها.
النقاشالمسبقيتمفقطبموافقتكوفقطاذاكنت/يممثلا/ةمنقبلمحاميدفاعخاصاوعامبحسباختيارك.
اذارغبتبالحصولعلىتمثيلمنقبلالدفاعالعام،عليكالاتصالمعمكتبالدفاعالاقربالىمكانسكناك،بحسبقائمةالعناوينالتاليةاوالاستعانةبمحاميالدفاعالعامالموجودفيالمحكمةيومالنقاش.
عناوينالدفاعالعام:
لواءاورشليم: شارعبنيهودا 34
ص.ب.1601اورشليم 91016
هاتف: 02-XXXX180فاكس: 02-XXXX196

ניתנה היום, י' אדר תשע"ג, 20 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: דוד קוגן
שופט :
עורכי דין: