ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ.א. קבלנים לעבודות מתכת בע''מ נגד בנק הפועלים :

בקשה מספר 1
בפני כבוד השופטת רבקה פוקס

המבקשים

  1. מ.א. קבלנים לעבודות מתכת בע''מ
  2. פואד אלמועלם
  3. מרואן אלמועלם

נגד

המשיב
בנק הפועלים

החלטה

לאחר עיון בבקשה הגעתי לכלל מסקנה כי היא אינה מצריכה תשובה.
המבקשים הגישו ביום 14.2.13 ערעור על פסק דין של בית משפט השלום בחיפה (כבוד הרשם הבכיר נ' זיתוני) מיום 9.1.13 (להלן: "פסק הדין"). הערעור הוגש לאחר שנקבע כי מתן רשות להתגונן יותנה בהפקדת ערבון אשר לא הופקד, או אז ניתן פסק דין נגד המבקשים אשר חויבו בסכום התביעה בתוספת הוצאות.
בפניי מונחת בקשה שהוגשה ע"י המבקשים לעיכוב ביצוע פסק הדין, דהיינו עיכוב ביצוע התשלום שהושת עליהם וההוצאות שנפסקו לטובת המשיב, לאחר שבקשת עיכוב ביצוע שהוגשה לבית משפט קמא – נדחתה.
לטענת המבקשים לאחר שהוגשה נגדם תביעה בסדר דין מקוצר הגיש ו בקשת רשות להתגונן אשר התקבלה ע"י בית משפט קמא בכפוף להפקדת סך של 1 5,000 ₪ בקופת בית המשפט; המבקשים בעקבות ההחלטה האמורה הגישו בקשה לפטור מהפקדת עירבון אשר נדחתה ע"י בית משפט קמא ביום 4.1.13 אלא שלטענתם ההחלטה מיום 4.1.13 לא הובאה לידי עתם עם ה נתנה, מאחר ומשרד ב"כ היה סגור לרגל חופשת חג המולד.
המבקשים טוענים כי מיד עם היוודע להם תוכן ההחלטה הדוחה את הבקשה לפטור מהפקדת עירבון, הגיש ו בקשה להארכת מועד להפקדת עירבון, אשר נדחתה אף היא , ו כפועל יוצא ניתן פסק הדין עליו נסוב הערעור שהוגש על ידם .
לטענת המבקשים שגה בית משפט קמא משהתנה את מתן רשות להתגונן בהפקדה כספית, בנסיבות בהן המבקשים דלי אמצעים ואין באפשרותם לשלם את סכום העירבון שנקבע.
המבקשים מוסיפים וטוענים כי סיכויי הערעור גבוהים, משניתנה בסופו של יום רשות להתגונן, על אף שהותנתה בהפקדה כספית .
עוד טוענים המבקשים כי אם לא יינתן עיכוב ביצוע פסק הדין י יגרם להם נזק בלתי הפיך, נוכח העובדה כי הם מצויים במצב כלכלי קשה ביותר ואי מתן צו עיכוב עלול להוביל ם לחובות כבדים שירבצו על כתפיהם.
הפן הנורמטיבי:
הכלל הוא כי יש לבצע את פסק הדין עם נתינתו, והגשת ערעור אינה מעכבת את ביצוע פסק הדין שעליו מערערים (תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984). על מנת לעכב את ביצועו של פסק הדין, יש צורך בטעם מיוחד כדי שבית המשפט ימנע ממי שזכה בדין לממש את פירות זכייתו (בש"א 2966/96 עטיה נ' עיריית תל-אביב-יפו פד נ (1) 668, בעמ' 671) .
בית המשפט שוקל בבקשת עיכוב ביצוע את סיכויי הערעור, וכן בודק האם יהיה זה מן הנמנע או קשה מאוד להשיב את המצב לקדמותו אם לא יעוכב הביצוע, והערעור יתקבל (ע"א 7688/06 גולדנברג נ' מכבי שירותי בריאות כללית (לא פורסם, החלטה מיום 25.9.06).
שיקולים אלה – סיכויי הערעור והנזק הצפוי הינם שיקולים התלויים זה בזה ומושפעים זה מזה (עע"מ 9177/01 אחים שרבט יוזמים ובונים נ' עיריית תל אביב, פ"ד נו(2) 163, 167).
דיון והכרעה:
לאחר עיון בבקשה הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
ראשית אציין כי אין בידי לקבל את טענות המבקשים כי סיכויי הערעור גבוהים בנסיבות בהן אין בבקשה כל פירוט בדבר טענות הגנתם מפני תביעת המשיב, פרט לציון העובדה כי בסופו של יום ניתנה רשות להתגונן, אם כי הותנתה בהפקדה כספית. כמו כן, אין לומר כי קיים סיכוי לערעור בהתייחס להתנה לותם של המבקשים בבית משפט קמא, עת הוטלה עליהם הפקדת עירבון בתוך פרק זמן שאינו נופל מ-65 יום בסך מדוד, שכיום עולה כי יכלו להתגייס ולשלמובמועד.
זאת ועוד, בכדי לזכות בעיכוב ביצוע של פסק דין כספי, מוטל על המבקשים להראות כי אם יזכ ו בערעור ם לא יוכל ו לגבות בחזרה מן המשיב את כספ ם.
בענייננו, המבקשים לא הצביע ו בבקשת ם על כל טעם להיעדר יכולת השבה של המשיב, ככל שהערעור יתקבל, בנסיבות בהן מדובר במוסד בנקאי כשאין חשש כי יתקשה להשיב את סכום פסק הדין.
מעבר לאמור אציין, כי גם טע נות המבקשים בדבר מצבם הכלכלי הקשה ו בשל כך מאזן הנוחות נוטה לעברם היות וייגרם להם נזק בלתי הפיך בקיום פסק הדין בטרם יישמע הערעור, נטענו בעלמא , מבלי שצורפו תדפיסי חשבון בנק או כל אסמכתא אחרת המאששת את הטענות.
בנסיבות אלה, משטענות המבקשים אודות מצבם הכלכלי נטענו ללא אסמכתאות ו משלא הונחה תשתית לטענה כי לא יהיה בכוחו של המשי ב להשיב למבקשים את סכום פסק הדין , אם יזכו המבקשים בערעורם, לא מצאתי טעם המצדיק עיכוב ביצוע פסק הדין, ו על כן, הבקשה נדחית.
משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ט' אדר תשע"ג, 19 פברואר 2013 , בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מ.א. קבלנים לעבודות מתכת בע''מ
נתבע: בנק הפועלים
שופט :
עורכי דין: