ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכאל רבינוביץ נגד ופורג'ט בע"מ :

בפני: כבוד שופט עמית כהן

התובע
מיכאל רבינוביץ

נגד

הנתבעות

  1. ופורג'ט בע"מ
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 28.10.13 בשעה 09:30.
התובע יתייצב בעצמו לדיון ולכל דיון נוסף.
תוך 30 יום מהיום ישלימו בעלי הדין ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים, אם יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד תוך 60 יום מהיום. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות. בתגובה יציין המשיב את מספר הבקשה.
התובע יגיש תצהיר נסיבות מפורט על האירוע הנטען, תוך 60 יום מהיום, בו יפורטו כל העדים שבכוונתו להעיד כדי להוכיח את נסיבות האירוע.
הנתבעות רשאיות להגיש חוו"ד מומחה מטעמן בתוך 90 יום מהיום.
תחשיב נזק מטעם התובע תוך 90 יום מהיום. תחשיב נזק מטעם הנתבעות יוגש תוך 120 יום מהיום. תחשיבי הנזק יוגשו בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים לרבות: טפסי 106, עבור השנה לפני התאונה ועד למועד הגשת תחשיב הנזק, העתק תלושי שכר של 3 חודשים לפני מועד התאונה ולכל התקופה בה נטען כי הייתה נכות זמנית, חשבוניות של כל ההוצאות שהוצאו בקשר לתאונה ונתוני ביטוח לאומי – כולל פירוט כל התשלומים ששולמו, אם שולמו, עקב התאונה, כאשר סכומים אלה משוערכים למועד הכנת תחשיב הנזק. הנתבעת תגיש, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי.
ניתנה היום, ט' אדר תשע"ג, 19 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.

עמית כהן, שופט


מעורבים
תובע: מיכאל רבינוביץ
נתבע: ופורג'ט בע"מ
שופט :
עורכי דין: