ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק לאומי לישראל בע"מ נגד ואדים גכטמן :


בפני כבוד הרשמת בכירה סיגל אלבו

מבקש

ואדים גכטמן

נגד

משיב

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטה

בפני בקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדר הגנה וכן בקשת רשות להתגונן.

המשיב הגיש כנגד המבקש תביעה לתשלום חובו של המבקש בחשבון הבנק המתנהל אצל המשיב.
ביום 18.11.12 ניתן כנגד המבקש פסק דין בהעדר הגנה, וזאת לאחר שהמבקש לא הגיש בקשת רשות להתגונן. פסק הדין ניתן על יסוד אישור מסירה שהגיש ב"כ המשיב, לפיו נמסר כתב התביעה לידי אשת המבקש ביום 17.10.12.
ביום 16.1.13 הגיש המבקש את הבקשה שבפני. המבקש טוען כי הבקשה הוגשה באיחור, נוכח העובדה כי בעקבות מזג האוויר הסוער והשלג בירושלים, נסגר בית המשפט.
המבקש טוען כי יש לבטל את פסק הדין אשר ניתן בהעדר הגנה, שכן בעת שנמסר כתב התביעה לידי אשתו, שהה בחו"ל ושב ארצה רק ביום 29.11.12. עם שובו לארץ העביר המבקש את כתב התביעה לידי בא כוחו על מנת שיכין עבורו את בקשת הרשות להתגונן.
כן טוען המבקש, כי סיכויי הגנתו בפני התביעה גבוהים. כך, טוען המבקש, כי המשיב התרשל וכי העמיד לפרעון את ההלוואות שניתנו למבקש לפני המועדים עליהם סוכם בין הצדדים. לטענתו , המשיב פעל בחוסר תום לב משפרע את ההלוואות לפני הגיע מועד פרעונן ובכך גרם להיווצרות יתרת חוב בחשבונו שלא כדין. כן טוען המבקש, כי ה משיב עצר את הפעילות בחשבונו עוד לפני שחרג ממסגרת האשראי , וכי התנה שירות בשירות משקשר את חשבונו הפרטי לחשבון העסקי של החברה שבבעלותו.
המשיב מתנגד לבקשה. המשיב טוען כי כתב התביעה הומצא כדין לאשת המבקש ביום 17.10.11. כן טוען המשיב, כי המבקש לא הציג סיכויי הגנה בפני התביעה.
לצורך ההכרעה בבקשה לביטול פסק דין יש להפעיל בחינה דו שלבית: תחילה, יש לבחון האם נפל פגם בהמצאת כתב התביעה וההזמנה לדין. אם התשובה על כך היא חיובית, התוצאה האוטומאטית תהא בטלותו של פסק הדין. ואולם, אם המסקנה היא כי ההמצאה נעשתה כדין, כי אז יש להוסיף ולבחון אם בכל זאת יש מקום לבטל את פסק הדין משיקולי בית המשפט. במקרה זה נהוג להפעיל מבחן כפול, שעניינו בחינת הסיבה לאי הגשת כתב ההגנה, מחד גיסא, וסיכויי ההליך אם יבוטל פסק הדין, מאידך גיסא (רע"א 23542-10-10 מקדאדי נ' עירית ירושלים (פורסם בנבו); רע"א 7034/00 צדקה נ' וייל, [פורסם בנבו] מיום 19.11.2001).
במקרה זה כתב התביעה נמסר לאשת המבקש ועל כן אין ספק כי היתה אין ספק כי מדובר בהמצאה כדין. העובדה כי המבקש שהה בחו"ל באותה עת אינה פוגמת בתוקף ההמצאה.
מכאן יש לבחון האם יש מקום לביטול פסק הדין משיקולי בית המשפט. בעניין זה על בית-המשפט ליתן דעתו לשני שיקולים: הראשון - מה היתה הסיבה לאי ההתייצבות לדיון (או לאי הגשת כתב ההגנה) והאם היה הדבר נעוץ בזלזול בבית המשפט; "צירוף נסיבות אומלל"; אי הבנה; הסח הדעת או רשלנות (ראו ע"א 2201/07 חונינסקי נ' אטלנטיס מולטימדיה בע"מ, פיסקה 15 לפסק דינו של השופט דנציגר ([פורסם בנבו], 2.2.2009)). השני – ולו נודעת חשיבות רבה יותר – מהם סיכויי ההגנה (או התביעה – לפי המקרה) של מבקש הביטול (ראו ע"א 32/83 אפל נ' קפח, פ"ד לז (3) 431, 438 (1983) (להלן: עניין אפל)) שכן אם לא תצמח למבקש תועלת מן הביטול אין כל טעם להורות כן רק על מנת שלאחר קיום הדיון בתיק במעמד הצדדים ושמיעת המבקש יצא תחת ידו של בית המשפט אותו פסק-הדין עצמו (ראו י' זוסמן סדר הדין האזרחי 738 (מהדורה שביעית, שלמה לוין עורך, 1995). ואולם מבקש הביטול אינו נדרש להוכיח באותו שלב כי עומדת לו הגנה איתנה ודי בכך שיוכיח קיומה של הגנה לכאורית (ראו: עניין אפל, שם; אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי 373 (מהדורה עשירית, תשס"ט)).
המבקש טוען כי הואיל ובמועד המצאת כתב התביעה שהה בחו"ל, הרי שלא יכול היה להגיש בקשת רשות להתגונן וכי מיד עם שובו ארצה פעל על מנת להגיש בקשת רשות להתגונן. הגם שהתנהגותו של המבקש אינה נקייה מפגמים שכן היה עליו לפעול להגשת בקשת רשות להתגונן מיד עם היוודע לו על הגשת התביעה נגדו, ואף היה על אשת המבקש ליידע אותו בדבר הגשת כתב התביעה, הרי שלא ניתן לומר שהתנהגותו גובלת בזלזול בבית המשפט.
אעבור עתה לבחון את סיכויי הגנתו של המבקש. כאמור, המבקש טוען כי המשיב פעל בחוסר תום לב משהעמיד את ההלוואות לפרעון בטרם הגיע מועד פרעונן ומשעצר את הפעילות בחשבנו הפרטי לאור החוב שנוצר בחשבון העסקי של המבקש. טענות המבקש, ככל שתוכחנה, עש ויות להקנות לו הגנה אפשרית בפני התביעה.
בנסיבות אלה, אני סבורה כי יש מקום להורות על ביטול פסק הדין שניתן נגד המבקש, תוך חיוב המבקש בהוצאות, בשל מחדלו באי הגשת בקשת רשות להתגונן במועד, בסכום של 2,500 ₪, וזאת ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי. לאור האמור, אני מורה אף על קבלת בקשת הרשות להתגונן, כאשר התצהיר התומך בבקשה ישמש כתב הגנה.
המבקש יפקיד את ההוצאות בקופת בית המשפט בתוך 30 יום. לא יופקד סכום ההוצאות תוך התקופה שנקבעה, תידחה הבקשה לביטול פסק דין.
לאחר הפקדת סכום ההוצאות, תקבע המזכירות את התיק לדיון.

ניתנה היום, ט' אדר תשע"ג , 19 פברואר 2013 , בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק לאומי לישראל בע"מ
נתבע: ואדים גכטמן
שופט :
עורכי דין: