ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרים וייס נגד עירית תל-אביב-יפו :

בפני כבוד השופט מנחם קליין

תובעים

מרים וייס

נגד

נתבעים

עירית תל-אביב-יפו

החלטה

מבלי לנקוט עמדה מה תהיה התוצאה הסופית בתיק זה, שיכולה להביא אף לקבלת התביעה במלואה או לדחיית התביעה במלואה לאחר שמיעת החקירות הנגדיות והסיכומים בתיק ובהמשך להחלטות בתיק זה ולאחר עיון מדוקדק בתיק ובתחשיבי נזק, שוכנעתי שיש מקום להציע לצדדים להגיע להסדר דיוני שיחסוך קיום הוכחות והוצאות לצדדים ומבוסס על שקלול סיכויים וסיכונים כפי שאלו משתקפים בעיני בית המשפט בשלב זה.
מובהר בזאת שהסכומים המוצעים הם סכומים סופיים, לאחר ניכוי כל סכום שהוא על פי דין (לרבות תגמולי המל"ל, ניכוי אשם תורם, הטבות שונות וכדומה...)

מונח על ידי האמור בע"א 3330/11 אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ נ' ציון לוי בית המשפט מציע שהצדדים יגיע להסדר פשרה לפיו ישולם לתובע/ת :
סכום מינימאלי ע"ס 36,000 ₪
סכום המקסימאלי ע"ס 43,200 ₪
בצירוף שכ"ט עו"ד והוצאות כמקובל.

בהעדר הסדר כאמור, יוכלו הצדדים להסמיך את בית המשפט ליתן פסק דין על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט, על סמך החומר שבתיק בתחומי הסכומים דלעיל.
הצדדים יוכלו, אם ירצו בכך, לבקש שפסק הדין יפרט את רכיבי הנוסחה להגעה לסכום הסופי.
עניין הוצאות ושכ"ט יושאר לשיקול דעת בית המשפט.
התביעה תודיע את עמדתה בכתב עד ליום 15/3/013 במידה והתגובה תהיה חיובית, ההגנה תגיב להצעת בית המשפט עד ליום 15/4/013.

המזכירות תשלח החלטתי זו בדואר רשום לצדדים

תז"פ ליום 20/4/013.

ניתנה היום, ג' אדר תשע"ג, 13 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרים וייס
נתבע: עירית תל-אביב-יפו
שופט :
עורכי דין: