ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עירית נתניה נגד מוב מועדוני כושר ובריאות בע"מ :


בפני כבוד השופטת בדימוס ריבי צוק

מבקשים

  1. עו"ד אורטל דברה
  2. עו"ד שלום מזרחי

נגד

משיבים

עירית נתניה

החלטה

העדים יתייצבו לדיון שנקבע לצורך מתן עדות, אם וככל שהדבר יידרש, ויהיו מצויידים במסמכים שפורטו בהזמנה.

העדים, במישרין או באמצעות ב"כ, אם ימצאו לנכון יוכלו להתנגד להצגתה של כל שאלה קונקרטית ולהצגתו של כל מסמך שיתבקש מכל טעם המוכר בדין.

לא מצאתי כי יש באמור בבקשה להצדיק את ביטולה של עצם ההחלטה להזמנתם של העדים לעדות וזאת מהטעמים הבאים:

קיומו של ההליך האזרחי אינו מהווה מניעה להעדתם של העדים בהליך שבפני גם אם יידרשו העדים להעיד בהליך האזרחי בעניינים זהים או דומים שבעובדה בהליך הנ"ל ובהליך שבפני. מצב דברים כאמור מתקיים פעמים רבות כאשר אותה מערכת עובדתית מקימה אחריות פלילית ועילת תביעה אזרחית כאחת, כאשר הלכה היא כי קיומו של ההליך הפלילי לא יעכב את שמיעתו של ההליך האזרחי (וזאת חרף העובדה כי קביעות שבעובדה בהליך הפלילי תהווינה ראיות לכאורה בהליך האזרחי, וזאת בשונה מענייננו).

אינני סבורה שיש מקום לבחינת "הבעלות" במידע לה טוענים המבקשים. עדותם של העדים שהוזמנו נדרשת משום שעל פניו ולכאורה בידיהם מידע שהוא רלוונטי להכרעה בהליך שבפני, ואשר הובא לידיעתם בתוקף עבודתם. משכך העדים "מחזיקים" באותו מידע, וניתן להורות על מסירתו על ידם במסגרת עדות.

בשלב זה לא נדרשים העדים אלא להתייצב לדיון. אני מסכימה כי יש מקום לבחינת שאלת הרלוונטיות. מאחר ומדובר בהליך פלילי בו אין תצהירי עדות ראשית כתחליף לחקירה ראשית קשה ליתן הכרעה מראש בשאלת הרלוונטיות. פרטי טענת ההגנה מהצדק הנטענת על ידי הנאשמים יתבררו תוך כדי התקדמותה של פרשת ההגנה, תוך שבית המשפט הורה כי עדויות הנאשמים תשמענה לראשונה. מטעם זה לא מצאתי לנכון להורות על ביטול הזמנתם של העדים, אך בה במידה לא מצאתי לנכון לחסום מהעדים או מי מטעמם או מלקוחותיהם להעלות כל התנגדות קונקרטית בהמשך הדברים שעילתה בחוסר רלוונטיות או הגנה על סודות מסחריים.

בשולי הדברים יוער כי לא נטען בבקשה לביטול ההזמנות לעדים מחמת החיסיון על היחסים עורך דין – לקוח, הניתן לויתור על ידי הלקוח, ולו היו המבקשים מבקשים לחסות בצל החיסיון כאמור חזקה עליהם שהיו מעלים את אותה טענה. היה והמבקשים טוענים לחיסיון הם מתבקשים להודיע על כך לאלתר, על מנת שיוזמנו, במידת הצורך, נציגים אחרים של החברה או החברות הנוגעות בעניין אשר העובדות הצריכות לברור הפלוגתאות הנדונות בפני מצויות בידיעתם.

המזכירות תעביר את העתק ההחלטה למבקשים ולצדדים לתיק הפלילי .
להעתק ההחלטה המועבר לצדדים תצורף גם בקשת העדים בה ניתנה החלטה זאת.

ניתנה היום, ב' אדר תשע"ג, 12 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עירית נתניה
נתבע: מוב מועדוני כושר ובריאות בע"מ
שופט :
עורכי דין: