ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כל - שעון בע"מ נגד בריאן בן דוד :

בפני כבוד השופטת עפרה אטיאס

תובעת

כל - שעון בע"מ

נגד

נתבע

בריאן בן דוד

החלטה

עם קבלת רשות להתגונן עוברת התובענה לדיון בסדר דין מהיר, לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

1. בתוך 30 ימים מהיום תגיש התובעת:

[X] תצהיר בעל דין ערוך, לפי טופס 17א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, וכן חוות דעת מומחה ואסמכתאות משפטיות, אם ישנן.

[X] רשימת מסמכים הנוגעים לעניין הנדון המצויים או שהיו מצויים ברשותה או בשליטת ה של התובע ת, בצירוף צילום המסמכים. היה והמסמכים אינם בידי התובעת, תצרף תצהיר, ובו תפרט בידי מי, למיטב ידיעתה, מצוי המסמך.

2. 45 ימים לאחר מכן יגיש הנתבע רשימת מסמכים מטעמו, כאשר התצהיר התומך בבקשת הרשות להתגונן, יהווה את התצהיר הנדרש על פי התקנות, וכן חוות דעת מומחה ואסמכתאות משפטיות, אם ישנן.

3. תוך פרקי הזמן הנקובים לעיל יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית, כאמור בתקנה 214ט. לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

4. אם התובעת לא תגיש תצהירים במועד, תימחק התביעה.
אם הנתבע לא יגיש תצהירים במועד, תינתן מלוא המשמעות לתקנה 168(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

5. הצדדים מוזמנים לישיבת קדם משפט מורחב בנוכחות בעלי הדין ליום 12.6.13, שעה 9:10.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ב' אדר תשע"ג, 12 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כל - שעון בע"מ
נתבע: בריאן בן דוד
שופט :
עורכי דין: