ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם הרמן נגד ממשלת גרמניה המאוחדת :


בפני כבוד השופט דני צרפתי

מבקשים

מדינת ישראל

נגד

משיבים

  1. אברהם הרמן
  2. ממשלת גרמניה המאוחדת
  3. יד ושם
  4. מנחם יוסף פרידמן

החלטה

1. בפני בקשות המדינה, הנתבעת 3 ויד ושם (רשות הזכרון לשואה ולגבורה), הנתבעת 2, לסלק על הסף את בקשת התובע להכיר בתביעתו "לתשלום פיצויים כספיים, על רצח בני משפחה קרובים בתקופת השואה, וכתוצאה מכך אובדן: משפחה, הנאה, הנחיה, וירושה", כתביעה ייצוגית.

2. עפ"י התובע, מאחר וכל שקרה את משפחתו בתקופת השואה וכמפורט בתביעתו חל על צאצאים אחרים תושבי המדינה אשר יקיריהם נרצחו בשואה, מבקש התובע כי בית המשפט יכיר בתביעתו כתביעה ייצוגית.

3. עיון בכתב התביעה מלמד כי הסעד המבוקש (תשלום פיצוי כספי על רצח בני המשפחה ועוד) מופנה רק כנגד הנתבעת 1- ממשלת גרמניה המאוחדת כאחראית לשואה ותוצאותיה.

המדינה ויד ושם צורפו להליך למעשה בשל מידע המצוי בידן ודרוש לתביעה, כך לפי התובע. הנתבע 4 צורף לתביעה בשל עניין זהה לשל התובע שיש לו בתביעה.

4. הנתבעות 2 ו-3, טענו כי התביעה שהוגשה אינה מעלה כל עילה כנגדן, לא כל שכן עילה תביעה הנכנסת לגדרי חוק תובענות ייצוגיות התשס"ו- 2006 (להלן: "החוק") והפנו לפסיקה רלבנטית.
בנוסף טענה המדינה, כי הנתבעת 1, ממשלת גרמניה, נהנית מחסינות הריבון הזר הקבועה בחוק חסינות מדינות זרות, התשס" ט 2008, (להלן: " חוק החסינות") ועל כן לא ניתן לתבוע אותה במסגרת תביעה זו.

המדינה העלתה בתגובתה סוגיות נוספות דוגמת הפורום הנאות לדיון בתובענה, וברירת הדין החל עליה. כן הוצגה החלטה שיפוטית בהליך הדומה לענייננו בה נדחתה בקשה להכרה בתביעה ייצוגית כנגד הרפובליקה הפדראלית של גרמניה.
התובע בתשובתו לבקשות הסילוק, הפנה לסעיפי החוק מהם הוא לומד לשיטתו על סמכות בית משפט זה לאשר תובענה יצוגית בעילת רצח וביזת בני משפחתו, כלשונו. עוד לטענתו חוק החסינות לא חל בענייננו שכן מדובר בעניינים פליליים של רצח, לגביהם חל סייג לחסינות הנ"ל.

5. לאחר בחינה, אני רואה לסלק ההליך שבפניי על הסף ולכל הפחות דוחה את הבקשה להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית.

6. סעיף 3(א) לחוק קובע: "לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בעניין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית;...".
על פי האמור, ניתן להגיש תובענות ייצוגיות אך ורק בסוגי תביעות שהוגדרו ע"י המחוקק במסגרת רשימת נושאים סגורה.

נושא התובענה בענייננו אינו נכלל ברשימת הנושאים המפורטת בתוספת השניה ובוודאי שלא קיימת הוראת חוק מפורשת המתירה הגשת תביעה ייצוגית בנושא דנן, זאת על פי כל פרשנות מרחיבה.
7. אולי מעבר לנדרש ולהבטיי הסילוק על הסף של התובענה גופה אוסיף: כאמור התביעה, נגד המדינה ויד ושם אינה מגלה בנוסחה הנוכחי כל עילה ולא מבוקש כנגדם כל סעד. מאידך ובהקשר לממשלת גרמניה המאוחדת, זו נהנית מחסינות מפני סמכויות השיפוט של בתי המשפט בישראל. האמור נקבע והוכר הן בחוק החסינות, הן בפסיקה הרלבנטית שאוזכרו בתגובת המדינה ואינני רואה צורך לשוב לפרט בעניין [אציין רק כי החריגים המצוינים בחוק החסינות אינם חלים בענייננו].
המפורט לעיל אשר היה בו להצדיק סילוק התביעה גופה על הסף יפה בברור גם ולמצער לצורך סילוק התביעה היצוגית שבנדון.

8. לאור המכלול המפורט, אני מקבל את בקשות המדינה, הנתבעת 3, ויד ושם הנתבעת 2, ומורה על מחיקת הבקשה לאישור התובענה כתביעה יצוגית.

9. לאור התוצאה, התובע ישא בהוצאות המבקשות בבקשות אלו בסך 2,500 ₪ כלפי כל אחת מהמבקשות.

ניתנה היום, א' אדר תשע"ג, 11 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם הרמן
נתבע: ממשלת גרמניה המאוחדת
שופט :
עורכי דין: