ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מריאן-איתן שולדר נגד סבטלנה גרובר :

בפני כבוד השופטת איילת הוך-טל
התובע
מריאן-איתן שולדר

נגד

הנתבעת
סבטלנה גרובר

החלטה

בבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט

תיק זה מתנהל במשך תקופה ארוכה שלא לצורך עקב התנהלות הצדדים גם יחד באופן שאינו מאפשר פתרון הבעיות לגופן.
מדובר בתביעה של התובע לתיקון ו/או פסיקת פיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו לדירתו בגין רטיבות אשר לטענתו נובעת מדירת הנתבעת.
ודוק, הנתבעת עצמה אינה בעלת הדירה אלא שוכרת במקום בלבד.
הדירה הינה בבעלות ה"ה זידמאן.
למן ראשיתם של ההליכים, נטלו על עצמם בעלי הדירה את האחריות בניהול ההליך ויוצגו לשם כך על ידי נציגם - מר יוסף פרדס.

ביום 19.3.12 נחתם בין התובע לבין מר פרדס הסכם במסגרת הליך גישור לתיקון הליקויים הנתבעים, אשר קיבל תוקף של פסק דין (להלן: "ההסכם").

ההסכם קוים בחלקו, כאשר בדיון מיום 4.7.12, העביר מר פרדס את סך של 650 ₪ לתובע, אולם התיקונים על פיו לא בוצעו ולכן נקבע בהסכמת הצדדים באותו דיון כי ימונה מומחה מטעם בית המשפט לבחון את הליקויים שיש לתקן.

המומחה, מר דני שביב, מונה ביום 8.7.12 והגיש חוות דעתו ביום 29.10.12 בה ציין את הליקויים והנזקים שמצא בדירת התובע וקבע באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי "הנזקים הנ"ל נגרמו בבירור מרטיבות שמקורה בדירת הנתבע ונשללה אפשרות שנזקים אלו נגרמו מבעיות איטום שונות בדירת התובע".
בהחלטה מיום 30.10.12 נקבע כי חוות הדעת תועבר לצדדים, כאשר ניתנה המלצת בית המשפט כי התיקונים יבוצעו מטעם הנתבעת על פי חוות הדעת, כדי להביא את התיק לסיומו.

ביום 7.11.12 נתקבלה הסכמתו של מר פרדס לפעול על פי המלצת בית המשפט ועל כן נקבע ביום 8.11.12 כי בהתאם להודעת מר פרדס, הוא ידאג לביצוע התיקונים, בפיקוח המומחה שמונה בתיק. שכר המומחה לפיקוח נקבע על סך 3,000 ₪ (בצירוף מע"מ) הושת על הצדדים בחלקים שווים וניתנה הוראה לצדדים להפקיד חלקם בשכר הטרחה.
ביום 13.11.12 נתקבל מכתב הגב' זידמאן בו הינה מודיעה כי אינה מוכנה לפעול על פי חוות הדעת, אלא על פי מה שנקבע בהסכם בלבד.
בהחלטה מיום 14.11.13 נקבע כך:
"עיון בדו"ח המומחה מיום 29.10.12 מצביע על כי המומחה בדק ביסודיות את הליקויים שיש לתקן, בשים לב להסכם הגישור שנערך. בפועל, אין שוני מהותי בין תוכנית העבודה שמציג המומחה לבין הליקויים שנקבעו לתיקון בהסכם הגישור ומכל מקום מדובר בליקויים שתיקונם נחוץ על מנת לסיים הפרשה בצורה סופית וראויה ולמנוע תביעות עתידיות בנושאים אלו..."
באותה החלטה נקבע כי על הצדדים לפעול בהתאם להחלטות שניתנו לסיום הפרשה.

ביום 2.12.12, ומשלא בוצעו העבודות כאמור, הגיש התובע בקשה הנחזית כבקשה לפי פקודת בזיון בית משפט. בתגובה הגישה הגב' זידמאן מכתב מטעמה בה פירטה את טענותיה בדבר התנהלות התובע וכן פירטה את מצבה הכלכלי הקשה.

עם כל ההתחשבות במצבם הכלכלי של ה"ה זידמאן, וגם אם קיימים ליקויים בהתנהלות התובע, הן טענות התובע והן חוות הדעת מצביעות בבירור כי בדירת התובע קיימים ליקויים חמורים, או כפי שקבע המומחה – "התובע מתגורר כיום בתנאים לא ראויים למגורי אנוש ומסכן את בריאות משפחתו בגלל בעיות החשמל, העובש שהתפתח ומזיק לדרכי הנשימה וסכנת התפוררות הקיר החיצוני".
לעניין זה יש לזכור כי גם הגב' זידמאן ומר פרדס מעולם לא טענו כי לא חלה עליהם חובת תיקון, השאלה היא רק היקף התיקון.

כיום אנו נמצאים במצב בו הליקויים לא תוקנו ואף אחד מן הצדדים לא הפקיד את הסכום לטובת שכר טרחת המומחה בפיקוח על עבודות התיקון.
המומחה בתיק זה מונה בהסכמת הצדדים ו זאת לאחר שמשך זמן לא מבוטל לא עלה בידם להתנהל על מנת לבצע את הסכם הגישור שנכרת ביניהם.
המומחה ביקר בנכס, קבע את הליקויים אותם יש לתקן וקבע כי הליקויים נגרמו עקב רטיבות שמקורה בדירת ה"ה זידמאן.
בהחלטה מיום 14.11.12 כבר נקבע כי לא מדובר בשינוי מהותי מן ההסכם והוטל על בעלי הדירה לבצע את התיקונים הנחוצים .

אשר על כן, הגב' זידמאן ו/או מר פרדס ידאגו להשלים ביצוע התיקונים בתוך 30 ימים, בפיקוחו של המומחה ובתיאום עמו.
ביצוע התיקונים יבוצע תוך תיאום מראש עם התובע ואולם על התובע מושתת החובה לשתף פעולה עם בעלי הנכס ו/או מי מטעמם ולפעול בהתאם להוראות ולוח זמנים שיקבע המומחה.

בשלב זה, ה"ה זידמאן יישאו בתשלום שכר טרחת המומחה בסך 3,000 ₪ בתוספת מע"מ (במקום החלוקה שנקבעה בהחלטה מיום 8.11.12).

נוכח האמור לעיל, אין מקום להיעתר למתן קנסות על פי פקודת בזיון בית משפט לעת הזו. הדבר יידון במידה ולא יפעלו הגב' זידמאן ו/או מר פרדס לביצוע התיקונים במועד שנקבע.

המומחה יגיש דו"ח סופי לבית המשפט בדבר השלמת התיקונים תוך 30 יום מהיום.

ככל שלא תוגש כל הודעה עד ליום 10.3.13, יהווה הדבר משום הודאה הדדית בביצוע התיקונים והשלמתם והתיק ייסגר ללא צורך בהחלטות נוספות.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים, למר פרדס וה"ה זידמאן, ולמומחה.

ניתנה היום, ל' שבט תשע"ג, 10 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מריאן-איתן שולדר
נתבע: סבטלנה גרובר
שופט :
עורכי דין: