ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכאל מגזימוף נגד אסף שלמה שפירא :

בפני כבוד השופט עבאס עאסי

תובע

מיכאל מגזימוף

נגד

נתבע

אסף שלמה שפירא

פסק דין

תביעה לביצוע שיק על סך של 5,000 ₪.

רקע כללי וטענות הצדדים
מקורה של התביעה בתיק הוצאה לפועל מס' 03-XX986-10-4 , אשר נפתח על ידי התובע בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים לביצוע השיק; הנתבע הגיש התנגדות לביצוע השיק אשר נתקבלה.

לטענת הנתבע, הוא פרע את סכום השיק לתובע במזומן; התובע התחייב להחזיר את השיק לידיו אך לא עשה כן.

התובע כופר בטענות הנתבע.

דיון והכרעה
לאחר שנתתי את דעתי למכלול החומר שבתיק, לרבות העדויות מטעם הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל.

כידוע, בתביעה שטרית קיימת חזקת תמורה ועל הנתבע הטוען טענת פירעון, להוכיח את טענתו.

בנסיבות העניין, סבורני כי מחומר הראיות ניתן לקבוע שהנתבע לא עמד בנטל ההוכחה המוטל עליו להוכיח את פירעון השיק מעבר למאזן ההסתברויות, אלא ההיפך, הוכח מעבר למאזן ההסתברויות שהשיק לא נפרע לתובע על ידי הנתבע.

מטעם התובע העיד התובע בעצמו ועדה נוספת בשם אביבה רונן. בעדותו מסר התובע כי השיק נמסר לו עד לידי הנתבע בתמורה לעבודות שביצע עבורו.
גב' רונן המשמשת בתפקיד אמרכלית במשרד הפנים, מסרה בעדותה כי התובע ביצע עבור הנתבע עבודות במשרד הפנים; נמסר לה על ידי התובע מספר פעמים שהנתבע לא שילם לו את שכרו; היא דיברה עם הנתבע מספר פעמים וזה מסר לה שהוא ישלם לתובע (ראו: עמ' 4 -5 לפרוטוקול הדיון). דבריה של הגב' רונן מהווים הודעת בעל דין מטעם התובע והנתבע, ולכן הם יכולים לשמש כראיה לאמיתות תוכנם.

זאת ועוד. במהלך עדותו מסר הנתבע כי הוא שילם את תמורת השיק לתובע ביום 3/12/2009; הנתבע חזר והדגיש מועד זה במהלך עדותו (ראו: עמ' 6 לפרוטוקול הדיון, ש' 4-18), ואולם הוצגה על ידי התובע הודעת SMS שנשלחה לו על ידי הנתבע ביום 20/12/2009 שבה מוסר הנתבע כי הוא ישלם את החוב בעוד חודש ומבקש מהתובע שלא להפקיד את השיק וכן מתחייב לשלם סך של 5,000 ₪ במזומן. דברים אלה סותרים את עדותו של הנתבע שלפיה הוא פרע את סכום השיק לתובע ביום 3/12/2009 ומכרסמים באמינות גירסתו של הנתבע.

לא זאת אף זו, במהלך עדותו מסר הנתבע כי הוא מוכן לשלם לתובע כל סכום שהוא דורש ובלבד שימסור לו פירוט מדויק של העבודות בגינן הוא דורש כסף (ראו: עמ' 7 לפרוטוקול הדיון, ש' 6-13). דברים אלה של הנתבע יכולים לשמש ראשית הודאה מצד הנתבע בדבר קיומו של חוב לטובת התובע, אלא שהוא דורש מהתובע פירוט של חוב זה.

לנוכח כל האמור, אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 5,000 ₪ בצירוף הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה לביצוע השיק ועד ליום התשלום בפועל. בנוסף לכך, ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט בסכום כולל של 1,200 ₪, זאת מעבר להוצאות שנפסקו לטובת התובע בתיק ההוצאה לפועל.

ניתן היום, ל' שבט תשע"ג, 10 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מיכאל מגזימוף
נתבע: אסף שלמה שפירא
שופט :
עורכי דין: