ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פלוני נגד פרקליטות המדינה / מח' עררים :

בשג"ץ 35/13

המערערת:
פלונית

נ ג ד

המשיבה:
פרקליטות המדינה - מחלקת עררים

ערעור על החלטתו של כבוד רשם בית המשפט ג' שני מיום 19.12.12 בבג"ץ 9009/12

פסק-דין

לפניי ערעור על החלטתו של כבוד הרשם ג' שני (בג"ץ 9009/12-א') מיום 19.12.2012 שבה נדחתה בקשתה של המערערת, שאינה מיוצגת, לפטור מאגרה.

ביום 13.12.2012 הגישה המערערת עתירה לבית משפט זה, בשבתו כבג"ץ, הנסבה על החלטתה של מחלקת העררים בפרקליטות המדינה שלא לפתוח בחקירה פלילית בעקבות תלונה שהגישה.

בהחלטתו קבע הרשם כי אינו רואה ליתן למערערת פטור מלא מתשלום אגרה. הרשם קבע כי על פי הבקשה לא נראה שאין ביכולתה של המערערת לשלם אגרה כלל, ולו בסכום נמוך. אלא, שאף אם יניח כי מצבה הכלכלי אכן אינו טוב, העתירה אינה מגלה עילה לכאורה, וזאת בהינתן מתחם ההתערבות המצומצם בסוג העניינים נושא ההליך. חרף האמור, ונוכח מצבה הנטען של המערערת, מצא הרשם כי המערערת תשלם אגרה בסך מופחת של 800 ש"ח.

להשלמת התמונה יצוין כי המערערת הגישה אל הרשם בקשה לעיון חוזר בהחלטתו, בה שבה וטענה בין היתר, כי מצבה הכלכלי קשה. ביום 26.12.2012 דחה הרשם את הבקשה, בהדגישו כי ההחלטה "נשענה בראש ובראשונה על השיקול בדבר סיכויי ההליך". בהמשך לכך, הגישה המערערת בקשה "להגשת ראיה נוספת" וביום 17.1.2013 דחה אותה הרשם בקובעו כי למעשה, זוהי בקשה שנייה לעיון חוזר בהחלטתו, וכי בהחלטה נושא הערעור נקבעה אגרה בשיעור מופחת.

דין הערעור להידחות. הלכה היא כי בידי הרשם נתון שיקול דעת רחב בעניינים כגון אלה ולא בנקל תתערב בו ערכאת הערעור (ראו בש"א 4747/05 ראובן פלד עבודות בניין בע"מ נ' בית הארחה – מעלה החמישה (29.8.2005)). בנסיבות המקרה הניצב לפניי איני רואה עילה להתערבות בהחלטתו של הרשם. יתרה מכך, החלטתו של הרשם נכונה גם לגופם של דברים. פטור מתשלום אגרת בית משפט יינתן על יסוד הוכחתם של שני תנאים מצטברים: חוסר יכולת כלכלית וכי ההליך שבגינו מבוקש הפטור מגלה עילה (ראו תקנה 14 לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007; ולמשל, בש"א 5846/12 פלקסר נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ (21.8.2012)). לפיכך, ועם כל ההבנה למצבה הכלכלי הקשה של המערערת כפי שעולה מטענותיה, מקובל עליי כי ההליך אינו מגלה עילה במידה הנבחנת לצורך עמידה בתנאי הנוסף ועל שום כך צדק הרשם בקובעו כי המערערת אינה זכאית לפטור מלא מתשלום אגרה.

אשר על כן, הערעור נדחה.

המערערת תשלם את האגרה בסכום שקבע הרשם בתוך 15 ימים מיום המצאת פסק דין זה. לא ייעשה כן, יימחק ההליך ללא כל הודעה נוספת.

ניתן היום, ל' בשבט התשע"ג (10.2.2013).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: פלוני
נתבע: פרקליטות המדינה / מח' עררים
שופט :
עורכי דין: