ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זלדיץ אלה נגד אריה חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופט הבכיר חיים חדש

תובעת,

זלדיץ אלה

נגד

נתבעת

אריה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. עניינה של החלטה זו, היא בקשת הנתבעת למתן הוראות ביחס לגורל סכום כסף, אשר הוקפא בידיה, בגין ניכוי רעיוני, בהתאם להוראות הסדר-הפשרה אליו הגיעו הצדדים בתיק זה, ביום 17.2.09 (להלן גם: "הסדר הפשרה") ואשר קיבל, לבקשתם, תוקף של פסק דין ביום 18.2.09 (להלן גם: "פסק הדין").

2. לאחר מתן ההחלטה בבקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל, ביום 23.7.12, הוחזר התיק לארכיב שמחוץ לבית המשפט – והובא בפני רק בימים אלו, לאחר שב"כ התובעת הסב את תשומת לבה של העוזרת המשפטית וגם את תשומת לב בית המשפט, כשהגיע לדיון השבוע בבית המשפט מן השבתון בו הוא שוהה, לעיכוב במתן ההחלטה. עם הצדדים הסליחה.

3. במסגרת הסדר-הפשרה, התחייבה הנתבעת לשלם לתובעת, בגין התאונה נשוא התובענה (להלן גם: "התאונה"), סך כולל של 45,082 ₪, לחיסול סופי, מלא ומוחלט של כל תביעותיה למעט המל"ל.

3.1 מתוך סכום פסק הדין, שולם לתובעת סך של 28,176 ₪ והיתרה, בסך 16,906 ₪, הוקפאה (להלן גם "הסכום המוקפא") בידי הנתבעת, בהקשר למענק הרעיוני לו היתה זכאית התובעת – וזאת, עד להחלטתו הסופית של המוסד לביטוח לאומי (להלן ולעיל גם: "המל"ל") באשר לקביעת אחוזי הנכות שנגרמו לתובעת בגין התאונה והתגמולים שישתלמו בגינה.

4. הסדר הפשרה כלל הוראות שונות ביחס לגורל הסכום המוקפא, בהתאם לגובה הסכום שתקבל התובעת מן המל"ל, לאחר מתן החלטתו הסופית כאמור.

5. ביום 26.10.09 התקבלה החלטת המל"ל, לפיה נקבעה לתובעת, בגין התאונה, נכות רפואית צמיתה בשיעור 5%.

5.1 לאור שיעור הנכות, זכאית התובעת למענק חד-פעמי.

5.2 יחד עם זאת, מאחר והתאונה אירעה ביום 31.8.04; לתובעת נקבעה דרגת נכות לצמיתות מיום 1.9.04, אך התביעה הוגשה רק ביום 4.5.09, הופחת סכום הפיצוי המגיע לה והועמד על 160 ₪.

5.3 סכום זה שולם לתובעת.

6. לאור העובדה שהתובעת קיבלה מן המל"ל סך של 160 ₪, היא פנתה אל הנתבעת בבקשה להעביר אליה את הסכום המוקפא בניכוי הסכום שקיבלה מן המל"ל ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיום מתן פסק הדין, בס"ה 16,746 ש"ח – הכל בהתאם לאמור בהסדר-הפשרה.

7. הנתבעת דחתה את דרישת התובעת, בטענה כי אילו הגישה האחרונה את תביעתה למל"ל בתוך 12 החודשים המזכים במלוא סכום המענק, היא היתה מקבלת מן המל"ל את מלוא המענק, בגובה הסכום המוקפא ומאחר והתביעה הוגשה באיחור בשל מחדלה של התובעת, היא איננה זכאית, לטעמה, לסכום המענק הרעיוני אשר הוקפא בהסדר הפשרה.

8. סבורני, כי נפלה טעות תחת ידי הנתבעת – והדין הוא עם התובעת.

9. בהתאם למוסכם בהסדר-הפשרה, אשר קיבל תוקף של פסק דין, היה והתובעת תקבל מהמל"ל סכום העולה על הסכום המוקפא, תעביר הנתבעת לתובעת את היתרה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

9.1 באם התובעת תקבל מן המל"ל סכום נמוך מן הסכום המוקפא, תעביר הנתבעת לתובעת את היתרה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

10. שני הצדדים ידעו , במועד חתימתם על הסדר-הפשרה – חודש ספטמבר 2009 – כי מאז התאונה חלפו למעלה מ-5 שנים וכי חל איחור ניכר במועד הגשת התביעה למל"ל, אך נמנעו מלהתייחס לעובדה זו במסגרת הסדר-הפשרה.

11. מכל מקום, אין בהסדר-הפשרה הוראה שהסכום שישולם מן הסכום המוקפא, מותנה בגובה המענק שהיה משולם לתובעת אילו הגישה את תביעתה למל"ל בתוך 12 חודשים ממועד התאונה.
12. בנסיבות אלה, אין הצדקה לסטות מן המוסכם בין הצדדים ולהפחית מן הסכום המוקפא, מעבר לסכום ששולם בפועל ע"י המל"ל .

13. הנני מחייב, איפוא, את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 16,746 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חוקית , מיום מתן פסק הדין, 18.2.09 – ועד למועד התשלום בפועל.

14. לאור מחדלה של התובעת בכל הנוגע למועד הגשת התביעה למל"ל – לא עשיתי צו להוצאות .

ניתנה היום, כ"ט שבט תשע"ג, 09 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זלדיץ אלה
נתבע: אריה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: