ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד רמדן נדים :

בפני כבוד השופטת טל אוסטפלד נאוי
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
רמדן נדים

נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד פרידמן
ב"כ הנאשם/ת – עו"ד קישאוי
הנאשם/ת – בעצמו

פרוטוקול

טיעונים לעונש

ב"כ המאשימה:
עותרים ל
נוהג משנת
לחובתו _ ה"ק – מגישה.

ב"כ הנאשם:
אבקש לכבד את ההסדר.

גזר דין

בקביעת מתחם העונש ההולם, העיקרון המנחה הוא עקרון ההלימה בין חומרת המעשה בנסיבותיו ומידת אשמתו של הנאשם ובין העונש המוטל עליו.
כאשר, מדיניות הענישה אמורה להרתיע מפני בצוע עבירות נוספות ולהעביר מסר ברור על מי שבהתנהגותו פוגע בערך החברתי שהינו פגיעה בביטחון הציבור וסיכון המשתמשים בדרך.
לאור האמור הנני קובעת כי מתחם העונש ההולם לאור נסיבות בצוע העבירה על פי עובדות כתב האישום הינו:
□ פסילה בפועל לתקופה של ______ עד ______, □ פסילה על תנאי, □ קנס שנע בין _______ ש"ח עד ______ ₪, □ מאסר על תנאי.
באשר לנסיבות שאינן קשורות לביצוע עבירה זו: הנאשם מחזיק ברישיון נהיגה משנת ____ , צבר לחובתו ___ הרשעות קודמות.
לאחר שהתחשבתי בדברי הסנגור לעונש דלעיל ובמצבו הכלכלי של הנאשם, כאשר הוצגו/לא הוצגו בפני אסמכתאות לעניין המצב הכלכלי, לאחר ששקלתי את השיקולים השונים ובחנתי טיעוני הצדדים, הנני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
□ מטעמי מדיניות משפטית ונוכח הלכת בית משפט העליון בעניין כיבוד הסדרי טיעון, אתן ידי להסדר.
אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך __ ₪ או 100 ימי מאסר שיישא תמורתם.
הקנס ישולם עד יום _
תוך __ ב- __ תשלומים שווים ו רצופים החל מיום _ ובכל 1 לחודש. היה והקנס או שיעור משיעוריו לא ישולם במועד, תעמוד יתרת הקנס לתשלום מיידי.
הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבלת שובר תשלום.

הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של __ חודשים בניכוי _ ימי הפסילה המנהלית.

רישיון הנהיגה יופקד בבית המשפט לא יאוחר מיום __ בשעה 12.00 וממועד ההפקדה תחושב הפסילה. גם אם לא יפקיד הנאשם את רישיונו, נחשב הוא פסול מלנהוג אך הפסילה תחושב ממועד ההפקדה בלבד. אם אין לנאשם רישיון נהיגה בתוקף, יפנה למזכירות בית המשפט.

הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של ____ חודשים וזאת על תנאי למשך __ שנים והתנאי הוא שלא יעבור אותה עבירה בה הורשע או עבירות תוספת ראשונה ושנייה.

הנני מורה על הפעלת/הארכת עונש של פסילת רישיון הנהיגה/מאסר למשך __ כפי שפסק על תנאי בית משפט השלום / תעבורה __ ביום __ בתיק משטרה מספר __ ( הרשעה מספר __) לריצוי באופן חופף/מצטבר.

הנני מורה על עונש של מאסר לתקופה של _ חודשים וזאת על תנאי למשך __ שנים. התנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה של נהיגה בשכרות, תחת השפעת משקאות משכרים, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף מעל 12 חודשים ונהיגה פסילה.

הנאשם יחתום תוך _ ימים על התחייבות בסך של __ ש"ח שלא לעבור במשך __ שנים את אותן עבירות בהן הורשע/ עבירה של נהיגה בשכרות, תחת השפעת משקאות משכרים, בפסילה, ללא רישיון נהיגה תקף מעל 12 חודשים אחרת ייאסר למשך 100 ימים.

זכות ערעור תוך 45 יום.

ניתן היום במעמד הצדדים.
טל אוסטפלד נאוי, שופטת

___ מוזהר כחוק לומר אמת:
ח.ר.:
ש.

ח.נ.:
ש.

ח.ח.:
ש.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: רמדן נדים
שופט :
עורכי דין: