ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בדארנה עבד אלמנעם נגד תצוגת האמונות לשיש וקרמיקה :


בפני כבוד השופט ערפאת טאהא

המבקשים

  1. ג'ורג' עלם
  2. יוסף ג'ורג' עלם

נגד

המשיב

בדארנה עבד אלמנעם

החלטה

לפניי בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין שניתן על ידי ביום 3.12.2012, לפיו קיבלתי את התביעה נגד המבקשים (הנתבעים 2 ו- 5) וחייבתי אותם, ביחד ולחוד, עם הנתבע מס' 1, לשלם לתובע סכום של 209,499 ₪, בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

המבקשים טוענים, כי סיכויי הערעור על פסק הדין טובים הם. בין היתר טענו המבקשים בהודעת הערעור, כי טעה בית המשפט עת הטיל אחריות על המבקשים בגין האירוע נושא התביעה, וכי טעה בית המשפט עת העדיף את גרסתו של התובע על פני גרסתו של המבקש מס' 2. המבקשים הוסיפו, והעלו מספר טענות כנגד קביעותיו העובדתיות של בית משפט זה באשר לגובה הנזק. עוד נטען בבקשה, כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשים. לגרסתם, לא תהיה בפניהם שום אפשרות להשיב את המצב לקדמותו ולגבות את כספם חזרה מהתובע, אם וכאשר ערעורם יתקבל, ובכך ייגרם להם נזק בלתי הפיך. המבקשים הוסיפו , כי הם בעלי יכולת כלכלית, כך שבמידה וערעורם יידחה לא תהיה להם בעיה כלשהי בביצוע פסק הדין.

המשיב מתנגד לבקשה. באשר לסיכויי הערעור, נטען כי מדובר בערעור על קביעות עובדתיות, שערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהן. באשר לגרימת נזק בלתי הפיך למבקשים, נטען כי המבקשים לא הוכיחו שלא יהיה ביכולתם להיפרע מהמשיב אם וכאשר ערעורם יתקבל.

דין הבקשה להידחות. הכלל הוא שהגשת ערעור לא תעכב את ביצוע פסק הדין (ראה תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי; תשמ"ד –1984). בעל דין שזכה במשפט זכאי ליהנות מפירות פסק הדין באופן מיידי, גם אם בעל הדין שכנגד הגיש ערעור על פסק הדין. בהקשר זה נקבע כי על בית המשפט הנדרש לבחון את הבקשה לעיכוב ביצוע, להביא בחשבון שני שיקולים עיקריים: האחד, סיכויי הצלחת הערעור והשני, יהיה קשה מאוד להשיב את המצב לקדמותו אם לא יעוכב הביצוע והערעור יתקבל. (ראה לעניין זה: א. גורן "סגיות בסדרן הדין האזרחי", מהדורה שביעית עמוד 527, ע"א 9296/03 אהרוני נ' מנשה, פ"ד נח (2) 301, עמ' 304-305).

כאשר מדובר בפסק דין שעניינו חיוב כספי, הנטייה היא שלא לעכב את ביצועו של פסק הדין. ראה ( ב"ש 5/88 גורן נ' מחסני ערובה, פ"ד מב(1)755; בש"א 216/89 אברהמי ובניו חברה לבנין בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד, פ"ד מג(2) 172, 174; בש"א 8240/96 חנני נ' פקיד השומה חיפה, פ"ד נ(5)403). בענייננו, מדובר בפסק דין המחייב את המבקשים בתשלום פיצויים למשיב, ועל כן הנטייה היא של לעכב את ביצוע פסק הדין.

לעניין סיכויי הערעור- מעיון בהודעת הערעור, עולה כי המבקשים משיגים על קביעותיו העובדתיות של בית משפט זה, לרבות על הקביעה בדבר מהימנות עדים והעדפת גרסת עד על פני עד אחר. הלכה פסוקה היא שערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בקביעותיה העובדתיות של הערכאה המבררת, והיא אינה עושה כן אלא במקרים חריגים. על פניו נראה, אם כן, כי סיכויי הערעור אינם גבוהים.

המבקשים אף לא הוכיחו, כי אם ביצוע פסק הדין לא יעוכב יגרם לה נזק בלתי הפיך, וכי לא ניתן יהיה להחזיר את המצב לקדמותו, במידה והערעור יתקבל. המבקשים לא פירטו מהו הנזק הבלתי הפיך שעלול להיגרם להם במידה ולא יעוכב פסק הדין, ומדוע לא תהיה בפניהם האפשרות לגבות את כספם חזרה מהמשיב.

אשר על כן, הבקשה נדחית. המבקש ים, ביחד ולחוד, ישלמו למשיב הוצאות הליך זה בסך 1,500 ₪.

ניתנה היום, י"ח שבט תשע"ג, 29 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בדארנה עבד אלמנעם
נתבע: תצוגת האמונות לשיש וקרמיקה
שופט :
עורכי דין: