ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד שמואל לוי :

בפני כבוד השופט רונן אילן

תובעים

  1. מדינת ישראל
  2. רשות הפיתוח
  3. עת"א
  4. חלמיש-חברה ממשלתית-עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביבנ יפו בע"מ

נגד

נתבעים

  1. שמואל לוי
  2. רחל לוי (המנוח)

החלטה

מהות התביעה: כספית.
סכום: 277,419 ₪.
בקליפת אגוז: מדובר בתביעה לדמי שימוש ראויים עבור השימוש שעשו הנתבעים במקרקעין (מ1.3.4 עד 1.3.11), בו זמנית התנהלה תביעה לסילוק יד שהגישו התובעים.
כ"ת:
הת' 1-3 הינן בעלי המקרקעין הרשומים ות' 4, "חלמיש" חב' ממשלתית עירונית לדיור, לשיקום ולהתחדשות שכונות בת"א, אשר אמונה בין היתר על פינוי ובינוי שכונת "כפר שלם" בת"א.
ע"פ החלטת מקרקעי ישראל מס' 995, מיום 3.4.04, על הת' 4 לפעול לפינוי מחזיקים שלא כדין ממתחם הפרויקט, ולהגיש תביעות לסילוק יד ולתשלום דמי שימוש ראויים. ב-28.7.04 נחתם חוזה בין מנהל מקרקעי ישראל לבין הת' 4 ע"פ יועברו זכויות הבעלות והחכירה במתחם הפרויקט, לידי ת' 4.
בשנת 2005 הגישות תובעות 1 ו-4 תביעה (041387/05) לסילוק ידם של הנתבעים מחלקות 5ו 7, כבוד הש' טובי פסק :

  1. ניתנה בזאת לת' הרשות לפיצול סעדים כמבוקש.
  2. הת' זכאית עקרונית להיכנס למקרקעין , רק שלא ניתנה הוראה אופרטיבית עקב אי תקיפות של יפוי כח מטעם היועה"מ.

כ"ה:
הנ' 1 היה נשוי לרחל לוי ז"ל, והוא אחד מיורשיה, הנתבעים 2-9 הם ילדיה של הנ' והמנוחה, ויורשיה של המנוחה.
הנ' יטענו כי לת' 3 אין כלל זכויות במקרקעין, והיא אינה זכאית להירשם כבעלת זכויות במקרקעין. המחזיקים הינם מחזיקים כדין במקרקעין נשוא תביעה זו החל משנת 1949.

כתב תשובה:
יודגש ויצוין שלנתבעים, אין ולא היו, זכויות קנייניות במקרקעין, וככל שבעבר ניתנה רשות לאחרים להחזיק במקרקעין, רשות זו לא ניתנה לנתבעים, הנתבעים אף לא צירפו לכתב הגנתם כל אסמכתא לביסוס טענה זו.
מוכחשת הטענה שהנתבעים 2 עד 9 הינם יורשי המנוחה מחמת חוסר ידיעה ובהעדר אסמכתא לטענה זו, אולם גם אם הינם יורשי המנוחה, מכיוון שלמנוחה לא היו זכויות קנייניות במקרקעין, אין להם כל מעמד במקרקעין.
בתביעת דמי שימוש ראויים בגין שימוש שלא הותר במקרקעין, על התובע להוכיח את גובה דמי השימוש להם הינו עותר ולא די בהוכחת שווי הקרקע. בעניין זה ניתן להביא מדבריו של המלומד ש' ויסמן על פיהם אין בהכרח זיקה בין שווי הנכס לגובה דמי השימוש, ובין היתר התייחסותו לפסיקה רלבנטית לגבי שימוש בקרקע חקלאית אשר אמצה העיקרון לפיו: ...שווי השוק של המקרקעין איננו רלבנטי כלל כאשר מדובר בשומת דמי שימוש ראויים." (שאול ויסמן, עקרונות של שומת דמי שימוש ראויים במקרקעין תפוסים (שכר ראוי), הפרקליט ל"ט, חוברת ג', 604, התשמ"ט-התשנ"א).

ניתנה היום, י"ז שבט תשע"ג, 28 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.

חתימה


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: שמואל לוי
שופט :
עורכי דין: