ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עירית נתניה נגד ד.א. מאפים בע"מ ד.א. מאפים בע"מ :

בפני כבוד השופטת בדימוס ריבי צוק

מבקשים

עירית נתניה

נגד

משיבים

  1. ד.א. מאפים בע"מ ד.א. מאפים בע"מ
  2. חאלד אבו גודה
  3. רחל שלף

החלטה

בפני בקשה ליתן, במעמד צד אחד, צו למניעתן של פעולות המכוונות להכשרתו, הקמתו או פתיחתו והפעלתו של עסק טעון רישוי במקרקעין הידועים כגוש 8265 חלקה 80/3 ברחוב שער הגיא 14 נתניה (להלן: "המקרקעין").

בבקשה נטען שיש מקום ליתן את הצו המבוקש, בין השאר, בשים לב לקשיי האכיפה הצפויים אם לא ייעשה כן, וזאת בשים לב, בעיקר, לשיקולים הבאים:
פעולתו של עסק ממהות דומה במקרקעין, ללא קיומו של רישיון עסק כדין, תקופה ארוכה של למעלה מעשר שנים.
מצב הדברים דלעיל התאשפר נוכח חילופים מרובים של מפעילי העסק, בסמוך לסיומו של כל הליך משפטי שננקט בעת הרלוונטית כנגד בעל העסק הרלוונטי.
הפער שבין סוג העסק המתואר בבקשה לרישיון עסק שהוגשה על ידי המשיבים 1ו—2 , אשר העתק צורף לבקשה (מכירת מוצרים מוגמרים), לבין מהות העסק כפי שהיא נצפית מהקמתו של טאבון ( בפועל כמתואר בדוח הביקורת, וכן כפי שעולה לכאורה מהסכם השכירות, הכולל אפיה במקום (ולו של בצק מוגמר כפי הצהרת המשיבים בפני המפקח).
ההכנות נשוא הבקשה לפתיחתו של עסק חדש מתקיימות חרף צו למניעת פעולות שניתן אך לפני חודשים ספורים (כנגד עוסקים ומפעילים אחרים).

לאחר שעיינתי בבקשה על צרופותיה ( ובככל זה, התצהיר שניתן בתמיכה לה, דוח הביקורת מיום 23.1.13, הבקשה לרישיון עסק מדצמבר 2012 ושורה של הליכים שנושאם פעילות של עסקים במקרקעין) אני סבורה כי בנסיבות המתוארות לעיל, העולות לכאורה מהבקשה, שי מקום ליתן את הצו המבוקש.

אשר על כן:

  1. ניתן בזאת צו כמבוקש בסעיף קטן א לעתירה, תוך שמובהר כי האיסור על פי הצו חל גם על הפעלתו של העסק וקיום מכירות.
  2. ניתן בזאת צו כמבוקש בסעיפים קטנים ב ו- ג לעתירה, אולם האמור שם יחול רק בתום שלושה ימים מיום מסירתה של החלטה זאת למשיב הנוגע בעניין.
  3. המזכירות תודיע על דבר מתן ההחלטה לצדדים ותעביר להם העתק הימנה.
  4. על המבקשת לדאוג להמצאתם של החלטה זאת, ביחד עם הבקשה על כל נספחיה, למשיבים, בהקדם האפשרי ולא יאוחר ממחר (28.1.13), בשעה 16:00.
  5. הצווים דלעיל יעמדו בתוקפם כל עוד לא תינתן החלטה אחרת.

ניתנה היום, ט"ז שבט תשע"ג, 27 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עירית נתניה
נתבע: ד.א. מאפים בע"מ ד.א. מאפים בע"מ
שופט :
עורכי דין: