ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהובה מויאל נגד שלמה דוד :

בפני כבוד השופטת ריבה שרון

תובעת
אהובה מויאל
- ע"י ב"כ עו"ד אריאל שנהב ואח'

נגד

נתבעים

  1. שלמה דוד
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

- ע"י ב"כ עו"ד אבי דויטש ואח'

החלטה

1. התובעת- ילידת 18/9/53 הייתה מעורבת בת.ד נשוא התביעה מיום 9/4/10 (להלן: "התאונה"). לאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים המצורפים לכתב התביעה ובטיעוני הצדדים בקשר עם בקשת התובעת למינוי מומחה, מצאתי כי יש בשלב זה ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורתופדי. לא מצאתי ראשית ראיה למינוי בתחום השיניים. אשר לתחום הנפשי- ככל שהתובעת עומדת על הבקשה, אבקש לקבל תחילה העתק מלא מתיקה בברה"נ, שכן צורפו רק שני מסמכים מאחרי התאונה ומהם עולה כי מוכרת למערכת כ- 12 שנים לפניה. כן תואיל לפרט האם הוכרה ע"י מל"ל נ"כ.

2. אני ממנה איפוא בשל כמומחה מטעם בית המשפט את ד"ר דיויד יפה (להלן: "המומחה")
המומחה יואיל לחוות דעתו בדבר מצבה הרפואי של התובעת בקשר עם התאונה נשוא התביעה, לקבוע אם קיים קשר סיבתי בינה ובין תלונותיה והטיפולים שעברה- חלקם או כולם וכן האם נותרה נכות, תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה, אם בכלל. כן יואיל המומחה להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים, למהותם של כאלה, אם בכלל והאם ניתן לבצעם במסגרת הרפואה הציבורית. הכל,- בשים לב אף לרקע הרפואי הרלוונטי.

3. כדי למנוע עיכובים עתידיים בניהול התיק ו/או תקלות,- מתבקשים המומחה וב"כ הצדדים לבחון כבר עתה האם קיימים/היו קיימים קשרים אישיים מיוחדים או קשרי עבודה על בסיס פרטי ביניהם (בעלי דין או ב"כ) ו/או גופים הקשורים בהם ו/או באי כוחם, לרבות טיפול במי מבעלי הדין, בכל מסגרת שהיא- שבגינם יש מקום לשקול את מימוש המינוי בתיק זה. רק ככל שיש/היו כאלה- יש להודיע על כך ללא דיחוי.

4. בשכ"ט המומחה ובעלות כל בדיקת עזר/אבחון שידרשו לצורך חוות הדעת במסגרת תביעה זו שלפניי- שאינם מכוסים על פי דין אחר, תישא בשלב זה הנתבעת כמימון ביניים בסיום ההליך יוכל כל צד להעלות את טענותיו בנושא.
הערה: לא מצאתי אינדיקציה לכך שמדובר בת.ע.
הנתבעת תסדיר את תשלום שכ"ט המומחה מראש טרם הבדיקה ותשומת לב המומחה מופנית לכך כדי למנוע עיכובים בקבלת חוות הדעת.
ב"כ הצדדים יואילו לעקוב ולוודא כי פניית המומחה נתקבלה במשרדם בתוך 14 יום ממועד מכתבם אליו ואם לא תגיע- יפעלו לבקשו. לאחר מכן- תואיל הנתבעת 2 לוודא כי החשבון שולם בתוך 30 יום ממועד קבלתו. אסמכתא בדבר התשלום תישלח בפקס לב"כ התובעת ולמרפאת המומחה בסמוך לאחר ביצועו.

5. ב"כ התובעת יפנה אל המומחה ויקבעו בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, אך לא לפני ששכרו של המומחה שולם. המועד אף לא יקדם מ- 60 יום לאחר השלמת ההליכים המקדמיים וכן מ- 45 יום ממועד המצאת העתק הפניה לב"כ הנתבעת – הכל לפי המאוחר. התאריך יודע לב"כ הנתבעת, מיד לאחר תיאומו.

6. המומחה יואיל לבדוק את התובעת ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בהקדם האפשרי, ובתוך 30 יום ממועד הבדיקה (אא"כ תדרשנה בדיקות עזר).

7. הצדדים יעבירו למומחה ללא דיחוי את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובעת והבדיקות שנבדקה לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת, ובהתאם לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986. הצדדים אף ימציאו לידי המומחה- לאלתר, כל מסמך שיתבקש על ידו לצורך כתיבת חווה"ד. מסמכי הנתבעת יומצאו לידי המומחה בתוך 45 יום ממועד קבלת העתק הפניה למומחה מצד התובעת או בתוך 60 יום מיום השלמת ההליכים המקדמיים על ידה, לפי המאוחר.

8. לאחר קבלת חוות-הדעת יגישו הצדדים תחשיבי נזק מפורטים וריאליים כדלקמן: התובעת- בתוך 30 יום והנתבעות- בתוך 30 יום נוספים. תחשיבי הנזק יהיו ריאליים ומגובים באסמכתאות ויכללו התייחסות לאפשרות שתינתן פסיקה לפי סעיף 4 ג'.

9. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, לרבות תצהירי תשובות לשאלונים, גילוי מסמכים כללי וספציפי, פרטים נוספים וכיו"ב יושלמו הדדית בתוך 14 יום מהיום.
ככל שנדרשים צווים לגורמים כאלה ואחרים- יוגשו בקשה ונוסח צו לחתימה, תוך ציון מראש של עמדת הצד שכנגד, למען היעילות.

10. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי .

11. ההחלטה ניתנה בהעדר הצדדים, כדי לחסוך מהם את הדיון הקבוע ליום מוקד פלת"ד, המתייתר.
הצעתי תשלח בדואר ככל שהדבר יתאפשר, לאחר קבלת תחשיבי הנזק.
ב"כ התובעת יעקבו אחר התהליך וירשמו את התיק לפניהם למעקב.

המזכירות תואיל לשלוח את החלטתי למומחה (בדואר) ולב"כ הצדדים (בפקס- בשים לב למועד הדיון).
ניתנה היום, ט"ו שבט תשע"ג, 26 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אהובה מויאל
נתבע: שלמה דוד
שופט :
עורכי דין: