ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרדכי אוחיון נגד רונית שטיינמץ :

בפני כבוד השופטת סמדר קולנדר-אברמוביץ

תובעים

1. מרדכי אוחיון

2. נגיה אוחיון

נגד

נתבעים
1. רונית שטיינמץ

הודעה

על פי הנחיות סגנית הנשיאה יש לפעול כדלקמן:
ישיבת קדם משפט נקבעה ליום 18 מרץ 2013 ב שעה 08:30 בפני כבוד השופטת סמדר קולנדר-אברמוביץ.

בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם לנוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל זה, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים- יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

  1. בדיון יעשה ניסיון לישוב הסכסוך.
  2. על בעלי הדין להתייצב אישית לדיון ולכל דיון אחר.
  3. במקרה שאחד הצדדים הוא תאגיד, יתייצב מנהל מטעמו המוסמך לסיים את התיק, למעט במקרים של חברות ביטוח,עיריות ובנקים, אם ניתנה הסמכות לנציג/עורך הדין המופיע בדיון.
  4. גילוי מסמכים הדדי יתבצע תוך 30 יום מהיום.
  5. כל בקשה מקדמית וכל בקשה שעניינה הליכים מקדמיים תוגש לבית המשפט מיד לאחר שנוצרה העילה להגשתה, ובמועדים שיאפשרו הגשת תגובות והחלטה טרם הדיון הקבוע.
  6. כל המסמכים אשר בכוונתם של הצדדים להסתמך עליהם במהלך קיום ניהול התביעה יובאו לישיבה זו.
  7. בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה), התשס"ז-2007 הצדדים מוזמנים להתייצב לפגישת מהו"ת כמפורט בטופס המצורף.
  8. יובהר כי מועד קדם המשפט לא ידחה בשל שינוי מועד פגישת המהו"ת, וכי על פגישת המהו"ת להתקיים בטרם ישיבת קדם המשפט ותוך 45 ימים מיום המצאת ההזמנה המצורפת, וזאת בהתאם לתקנה 99ב(א) ותקנה 99ד(א) לתקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה), התשס"ז-2007.
  9. כמו-כן יובהר כי אין במועד קיום פגישת המהו"ת כדי לעכב את המועדים שנקבעו בהחלטה זו, וכי פגישת המהו"ת תתקיים במקביל למועדים שנקבעו בהחלטה זו.
  10. כל בקשה לשינוי מועד פגישת המהו"ת תועבר ישירות אל המגשר ותתואם מולו.

ניתן היום 24 ינואר 2013

היחידה המשפטית
ביהמ"ש שלום נתניה


מעורבים
תובע: מרדכי אוחיון
נתבע: רונית שטיינמץ
שופט :
עורכי דין: