ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב בן שושן נגד שבתאי חודדתי :

התובעים:

  1. יעקב בן שושן
  2. הלאל בן שושן
  3. מיכאל בן שושן

על-ידי ב"כ עוה"ד ארז לבנון ואח'

- נ ג ד -

הנתבעים:

  1. שבתאי חודדתי
  2. הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

על-ידי ב"כ עוה"ד אריה כרמלי ואח'

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 30.12.2012 והודעת התובעים מיום 13.1.203 הנני ממנה בתיק זה את ד"ר פרידמן פטר ( טל': 02-6257711; פקס': 02-6221008), כמומחה רפואי בתחום האף אוזן גרון בעניינו של התובע 1, יעקב בן שושן.
המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט, מיד עם קבלת כתב המינוי, אם ישנה מניעה כלשהיא בקבלת המינוי ובכלל זה, אם קיימים קשרי עבודה מקצועיים בין המומחה לאחד הצדדים, או באי כוחם, או בקשר לתנאים שנקבעו בהחלטה ובכלל זה לעניין המועד שנקבע להגשת חוות הדעת.
המומחה יעיין במסמכים הרפואיים, אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי-הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בגין האירוע מיום 26.8.2010 (להלן: "התאונה") ובמיוחד יקבע:
א. האם לוקה התובע כיום בנכות ואם כן האם יש קשר סיבתי בין האירוע לבין הנכות בה לוקה התובע.
ב. אם לוקה התובע כיום בנכות יציין המומחה לאיזו תקופה, ומהו שעור הנכות.
ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.
ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים, ומה עלותם המשוערת של הטיפולים, לפי המחירים היום.
ב"כ בעלי-הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובע ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת והמצויים תחת ידיהם, למעט חוות דעת. התובע ימציא המסמכים תוך 15 ימים, הנתבעים ימציאו מסמכיהם תוך 15 ימים מקבלת מסמכי התובע.
שכר טרחת המומחה יהיה בגובה 6,000 ₪ כולל מע"מ. עם מסירת חוות הדעת לתיק בית המשפט, תעביר המזכירות את הסכום שהופקד על ידי התובעים ישירות למומחה. המומחה מתבקש למסור הודעה מתאימה עם קבלת שכר טרחתו.
ב"כ התובע יפנה למומחה ויעביר לו העתק מהחלטתי זו באופן מיידי ובמקביל יתאם עימו מועד לבדיקת התובע. לאחר המועד שנקבע להגשת המסמכים הרפואיים ויודיע לב"כ הנתבעים את המועד שנקבע.
במידה שהתובע לא יתייצב במועד שנקבע לבדיקה, יודיע על כך המומחה לבית המשפט.
המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו תוך 30 ימים מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש בצירוף בקשה לתשלום שכ"ט. ככל שלא תוגש חוות הדעת במועדה, יעדכן התובע את בית המשפט במצב חוות הדעת ובמועד המשוער להגשתה.
הצדדים יהיו רשאים לפנות בשאלות הבהרה למומחה תוך 14 יום מיום קבלת חוות הדעת, או להודיע עד לאותו מועד כי אין בכוונתם לשלוח שאלות הבהרה למומחה.
המומחה מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה תוך 14 יום מיום קבלתן.
צד שלא יודיע דבר, תוך המועד האמור לעניין שאלות ההבהרה יראה כמי שוויתר על משלוח שאלות הבהרה.
לעיון ולמעקב אחר עריכת חוות הדעת ליום 3.3.2013.

ניתנה היום, ה' שבט תשע"ג, 16 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב בן שושן
נתבע: שבתאי חודדתי
שופט :
עורכי דין: