ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הרצל גואטה נגד היועץ המשפטי לממשלה :

בפני כבוד השופטת חני שירה

המבקש

הרצל גואטה ת.ז XXXXXX261

נגד

המשיב
היועץ המשפטי לממשלה
ע"י פרקליטות מחוז ת"א

פסק דין

הבקשה:
עניינו של פסק דין זה בתביעה של שינוי גיל של בגיר אשר נולד בלוב ואשר מבקש לשנות את גילו שנקבע להיות 13/12/1944 ליום 13/12/1943.

המשיבה התנגדה ומתנגדת לבקשה מטעמים של: שיהוי, אינטרס כספי בבקשה, חוסר בראיות הן להוכחה נגטיבית שהגיל הרשום איננו הנכון והן להוכחה פוזיטיבית של הגיל שרישומו מבוקש.

לבקשתו צרף המבקש צילום ספר משפחה מלוב כשהוא מל ווה בחוות דעת של מומחה לכתבי יד המעידה על מקוריות התעודה.

בתעודה מצוין שנת גילו של המבקש 43 כאשר רואים בברור שנעשה תיקון בכתב יד של הספרות.

בנוסף המציא התובע תצהירים של אחיו ואחותו. שלושתם נחקרו על תצהירים.

המסמך נבדק על ידי מומחי המשיבה לכתב יד שמצאו כי הוא אמנם אותנטי אך לא ניתן להבין מהתיקון בכתב שנעשה בשנת הלידה אם שנת הלידה היא 1942 או 1943.

גם לאחר דיון ההוכחות ולמרות העדויות כפי שיפורט להלן שב המשיב על עמדתו שבכתב שיש לדחות את התביעה מהסיבות שפורטו בעמדתו שבכתב.

דיון:
לאחר שקראתי את הבקשה, ראיתי את ספר המשפחה שנמצא אותנטי, את חוות הדעת של המומחים לכתבי יד (של המבקש והמשיבה) קראתי התצהירים ובמיוחד לאחר ששמעתי את חקירת המבקש ועדיו שהיו ברורים ועיקביים, מצאתי שיש מקום לקבל את התביעה לתיקון גיל.

שוכנעתי מהעדויות כי גילו של המבקש איננו נכון וכי גילו הנתבע הוא כנראה הגיל הנכון.

המבקש עלה לארץ מלוב בשנת 1949 עם הוריו ואחיו. הוריו אמרו בע"פ לפקיד המירשם את התאריכים בהם נולדו ילדיהם.

המבקש העיד בכנות כי ידע מאימו על הטעות כל השנים כי גם הוריו ואחיו ידעו כל השנים כי גילו הרשום איננו הנכון אך כל עוד לא חשב שמגיעים לו פיצויים על פי החוק לפיצוי נרדפי הנאצים לא טרח לבקש לתקן.

המבקש העיד כי הפרשי הגיל בינו לאחיו ואחותו הם שנתיים וכך העידו גם הם. שניהם ידעו זאת מאימם. האח שנולד בשנת 1940 יודע בברור שהוא גדול מהמבקש כמעט בשלוש שנים שכן היה כמעט בן שלוש כאשר נולד המבקש. והאחות אשר נולדה בשנת 1941 יודעת שהיא קטנה מהמבקש בשנתיים.

כאמור, שני העדים, אחיו ואחותו , העידו בצורה ברורה ו עיקבית.

ההלכה היא כי נטל ההוכחה לשינוי גיל מוטל על המבקש הנדרש להוכיח שני יסודות במצטבר:
א. גיל הרשום במשרד הפנים איננו נכון.
ב. מהו הגיל הנכון.
מידת ההוכחה הנדרשת לגבי יסודות אלה היא זו הנדרשת במשפטים אזרחיים.
כאשר למבקש אינטרס כספי כלשהו בשינוי גילו ואינטרס זה הוא שעומד ביסוד בקשתו, נטל ההוכחה המוטל עליו הינו נטל מוגבר.

מהתיקון בספר המשפחה של הספרות 2 ל-3 או ההפך מ-3 ל-2 עולה בברור שאין זכר לשנה הרשומה במרשם האוכלוסין היא 1944. מהגדלה של תיקון הספרות בכתב יד, הגדלה שנעשתה על ידי המומחה מר חגג נראה אכן שמדובר בתיקון של שנת 1942 לשנת 1943 היא השנה המבוקשת על ידי המבקש. משכך ברור ש בכל מקרה התאריך הרשום איננו הנכון וכי קרוב לודאי שהתאריך המתוקן במסמך הינו 1943.

הסבריו של המבקש בתוספת העדויות של אחיו ואחותו ויחד עם רישום גילו של המבקש בספר המשפחה, תומכים בבקשתו.

משכך אני קובעת כי התובע עמד גם בנטל המוגבר המוטל עליו בשל האינטרס הכלכלי שיש לו בתיקון הגיל להוכיח כי רישום תאריך הלידה הנוכחי שלו במשרד הפנים שגוי וכן עמד בנטל של הוכחת גילו הנכון המבוקש.

משכך, משרד הפנים ירשום ברישומיו את הגיל לו עותר המבקש 13/12/1943.

פסק הדין ניתן בהעדר הצדדים.

תואיל מזכירות ביהמ"ש להעביר העתקי פסה"ד לב"כ התובע ולפרקליטות מחוז תל אביב.

ניתן היום, ד' שבט תשע"ג , 15 ינואר 2013 , בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הרצל גואטה
נתבע: היועץ המשפטי לממשלה
שופט :
עורכי דין: