ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמותת קופת רמבעה"ן כולל פולין ירושלים נגד האפוטרופוס הכללי. :

בפני כבוד השופטת תמר בזק-רפפורט

המבקשת

עמותת קופת רמבעה"ן כולל פולין ירושלים

נגד

המשיב

האפוטרופוס הכללי

החלטה

ישיבת קדם המשפט תיערך ביום 3.3.13 בשעה 09:30.
על המבקשת להמציא העתק הבקשה והחלטה זו לידי המשיב במסירה אישית לאלתר. עליה להמציא לתיק בית משפט אישור מסירה על כך בתוך 5 ימים, שאם לא כן הבקשה תימחק.
על המשיב להשיב לבקשה, כאמור בתקנה 256 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לכל המאוחר 30 ימים לפני מועד הדיון. אם קבוע בדין מועד קודם להגשת תשובה או לייזום הליך, על המשיב לפעול בהתאם לאותו דין. על המשיב להמציא אישור מסירה על מסירת עותק תשובתו לידי המבקשת יחד עם הגשת תשובתו לבית המשפט.
בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראות הנוהל 1-10 ו - 2-10, אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון. בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותידחנה מטעם זה בלבד. ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.
המזכירות תמציא העתק לב"כ הצדדים ותקבע את התיק לתזכורת פנימית ביום 21.1.13 לצורך מעקב אחר הגשת אישור/י המסירה לתיק בית המשפט כנדרש.
ניתנה היום, ג' שבט תשע"ג, 14 ינואר 2013 , בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמותת קופת רמבעה"ן כולל פולין ירושלים
נתבע: האפוטרופוס הכללי.
שופט :
עורכי דין: