ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יניב לוי נגד שמעון שיף :


בפני כבוד הרשם הבכיר צוריאל לרנר

מבקש

שמעון שיף

נגד

משיב

יניב לוי

החלטה

בתיק זה קבוע דיון ליום 17.10.13 לשמיעת התנגדות לביצוע שטר.

עיון בהתנגדות ובתצהיר מלמד כי מועלית טענת הגנה של זיוף שיקים, הנתמכת בתצהיר, באופן המקנה למבקש, לכאורה, הגנה ראויה בפני השטר.

בנסיבות, לא נראה כי טובים סיכויי המשיב להביא לקריסת גרסת ההגנה בחקירה נגדית.

לפיכך, ועל יסוד הסמכות המוקנית לי בתקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אני נותן בזה למבקש/ת רשות להתגונן, באופן שהתצהיר שצורף להתנגדות ישמש כתב הגנה.

לאור סכום השטר, יידון התיק בסדר דין מהיר.

המשיב ישלם את הפרשי האגרה, ויגיש תצהיר והשלמת מסמכים מטעמו בהתאם להוראות תקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, תוך 30 יום, עם העתק ישירות למבקש.

מבלי שיהא בכך משום הארכת מועד מראש, אבהיר כי אי השלמת האמור תוך 60 יום תביא למחיקת התביעה מחמת חוסר מעש (או מחמת אי-תשלום אגרה מספקת), בלא צורך בהחלטה נוספת (אלא אם יוארך לכך המועד בהחלטה אחרת).

המבקש יגיש השלמת מסמכים מטעמו, בהתאם להוראות אותה תקנה, תוך 30 יום מקבלת מסמכי המשיב, עם העתק ישירות למשיב.

תצהירי עדות ראשית, חוות דעת מומחים (ככל שיש), וכן כל בקשה להזמנת עד, שאינו מסכים לתת תצהיר, יוגשו על ידי הצדדים במקביל, תוך 30 יום מהגשת מסמכי המבקש. בקשה כאמור תפרט את זהות העד, מעמדו בקשר לסכסוך, תוכנה הצפוי של עדותו, וכן את הנסיונות שנעשו לקבלת תצהיר. בעל דין שאינו מגיש תצהיר, חוות דעת או בקשה כאמור ייחשב כמסתמך על התצהיר התומך בכתבי הטענות, בלבד.

הדיון הקבוע לשמיעת ההתנגדות – ישמש לישיבה מקדמית .

תזכורת פנימית למזכירות ליום 13.3.13 לשם בדיקת הגשת מסמכי המשיב ותשלום הפרשי האגרה, או לשם מחיקת התביעה על פי ההתראה דלעיל, ככל שלא יוגשו המסמכים או לא תשולם האגרה.

ניתנה היום, כ"א טבת תשע"ג, 03 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יניב לוי
נתבע: שמעון שיף
שופט :
עורכי דין: