ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יונתן שי נגד עיריית הרצליה :


בפני כבוד השופטת אביגיל כהן

המערער

יונתן שי

נגד

המשיבה

מדינת ישראל

בית המשפט קבע בגזר הדין:

פסק דין

1. לפני ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מקומיים בהרצליה (כבוד השופטת לימור ביבי-ממן) מיום 19/9/12 בתיק עמ"ק 1269/11 ולפיו הורשע המערער בהחניית רכבו בחניית נכים, בניגוד לחוק עזר להרצליה (העמדת רכב וחנייתו) התשל"ח – 1978 (להלן: "חוק העזר") והושת עליו קנס בסך 1,500 ₪ (כאשר סכום המקור עמד על סך 500 ₪ ).

2. המערער אינו מערער על הרשעתו, אלא על סכום הקנס שנקבע בגזר הדין. הוא טוען כי הוא סטודנט אשר עובר ללמוד בחו"ל ואין ביכולתו לשלם סכום זה. הוא ניהל הליך ענייני בבית משפט – השקיע זמן, כסף ודלק, לא היה צריך להענישו באופן שבו שולש סכום המקור.

3. הערעור הוגש בחודש ספטמבר 2012 והמערער ביקש שייקבע דיון בערעור רק לאחר אוקטובר 2013 – כיוון שרק אז הוא ישוב לישראל.
בהחלטתי מיום 14/10/12 קבעתי:
"לא קובעים בתיק שכזה מועד דיון לחודש אוקטובר 2013.
דיון בערעור יתקיים ביום 5/12/12 בשעה 09:00.
המערער רשאי ליפות כוחו של עו"ד להופיע בשמו בדיון, ואם יעשה כן, הוא רשאי שלא להתייצב לדיון".

4. כבוד השופטת במהלך הדיון בבית משפט קמא יצאה לביקור במקום, על מנת לבחון את טענת המערער ולפיו הוא לא יכל לראות את השלט אשר העיד, כי מדובר בחניית נכים.
כבוד השופטת התרשמה באופן בלתי אמצעי כי התמרור בולט לכל רואה ודחתה את טענותיו לגופו של עניין.

5. ביום 5/12/12 לא התייצב המערער לדיון ואף לא התייצב ב"כ המשיבה.
לדיון התייצבה נציגה של המערער אשר ביקשה בשמו של המערער לדחות את הדיון לחודש מרץ 2013 או מאי 3013.
לא סברתי כי יש מקום לדחות את הדיון ואף לא מצאתי לדחות את הערעור לגופו של עניין מטעם של היעדר התייצבות, אלא איפשרתי לפנים משורת הדין למערער לשלוח את טיעוניו המלאים בכתב בתוך 15 יום מקבלת ההחלטה ואיפשרתי למשיבה להגיב לטיעונים אלו וקבעתי כי לאחר מכן יינתן פסק דין לגופו של עניין.
המערער אכן שלח את נימוקיו בכתב. הוא הבהיר, כי הוא ניהל את ההליך באופן ענייני. ניסה לספק לבית המשפט את כל הראיות לכך שהוא לא יכל לדעת, כי מדובר בחניית נכה. הפסיד ימי עבודה, דלק, נסיעות, ולא היה מקום לשלש את סכום הקנס.
המשיבה לא הגישה תשובה לטיעוני המערער.

בית המשפט קבע בגזר הדין:
"בהתחשב בטיב העבירה, בנסיבותיה ובטיעוני ב"כ המאשימה והנאשם, ולאחר בחינת השיקולים לחומרא ולקולא, בשים לכך שביהמ"ש התרשם מביקור במקום שטענותיו של הנאשם לא היה בהן ממש וכי הנאשם בזבז משכך זמן שיפוטי, בשים לב לחומרת העבירה, אני דנה הנאשם לתשלום קנס בסך 1,500 ₪ או 10 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם עד ליום 19.10"...

בקביעת סכום קנס שכזה , בית משפט של ערעור אינו מתערב בדרך כלל.

ב) למרות האמור לעיל, אני סבורה, כי בשל התעלמות המשיבה מההליך דנן בבית משפט זה , יש מקום להפחית את סכום הקנס.
המשיבה זומנה כדין לדיון שהתקיים ביום 5/12/12. איש מטעמה לא התייצב לדיון. גם לאחר הדיון לא הוצגה הסיבה להיעדרות ו אי ההופעה.
אין מקום לפסוק הוצאות לטובת המערער בנסיבות העניין אך בשים לב לטיעוניו של המערער בדבר הטענה שהוא ניהל הליך בתום לב גם אם בסופו של דבר לא התקבלו טענותיו, וכי מצבו הכלכלי לא מאפשר לו לשלם את הקנס המשולש, ומשלא מצאה לנכון המשיבה להשיב לטענות המערער אשר לא נסתרו, אני סבורה כי ניתן בנסיבות אלו להפחית את סכום הקנס לסך של 1,000 ₪ בלבד.

ג) בנסיבות אלו, יופחת סכום הקנס לסך 1,000 ₪ או 5 ימי מאסר תמורתם.
הקנס ישולם עד ליום 10/2/13.

7. המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ח טבת תשע"ג, 10 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יונתן שי
נתבע: עיריית הרצליה
שופט :
עורכי דין: