ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב בן שושן נגד שבתאי חודדתי :

התובעים:

  1. יעקב בן שושן
  2. הלאל בן שושן
  3. מיכאל בן שושן

על-ידי ב"כ עוה"ד ארז לבנון ואח'

- נ ג ד -

הנתבעים:

  1. שבתאי חודדתי
  2. הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

על-ידי ב"כ עוה"ד אריה כרמלי ואח'

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 30.12.2012 הנני ממנה בתיק זה את ד"ר דני פישר ( מרחוב סוטין 17 תל אביב-יפו), כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי בעניינו של התובע 1 , יעקב בן שושן.
המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט, מיד עם קבלת כתב המינוי, אם ישנה מניעה כלשהיא בקבלת המינוי ובכלל זה, אם קיימים קשרי עבודה מקצועיים בין המומחה לאחד הצדדים, או באי כוחם, או בקשר לתנאים שנקבעו בהחלטה ובכלל זה לעניין המועד שנקבע להגשת חוות הדעת.
המומחה יעיין במסמכים הרפואיים, אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי-הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בגין האירוע מיום 26.8.2010 (להלן: "התאונה") ובמיוחד יקבע:
א. האם לוקה התובע כיום בנכות ואם כן האם יש קשר סיבתי בין האירוע לבין הנכות בה לוקה התובע.
ב. אם לוקה התובע כיום בנכות יציין המומחה לאיזו תקופה, ומהו שעור הנכות.
ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.
ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים, ומה עלותם המשוערת של הטיפולים, לפי המחירים היום.
ה. האם לקה התובע בנכות נפשית במןעד שקדם לתאונה ומה שיעור ההחמרה, ככל שקיים, עקב התאונה.
ב"כ בעלי-הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובע ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת והמצויים תחת ידיהם, למעט חוות דעת. התובע ימציא המסמכים תוך 15 ימים, הנתבעים ימציאו מסמכיהם תוך 15 ימים מקבלת מסמכי התובע.
שכר טרחת המומחה יהיה בגובה 6,000 ₪ בתוספת מע"מ. כאמור בהחלטתי מיום 30.12.2012 הנתבעים יישאו בשכר טרחת המומחה במימון ביניים. הנתבעים יעבירו התשלום, ישירות למומחה, בתוך 30 יום מהיום, עם ביצוע התשלום, ימסרו הודעה בעניין לבית המשפט. המומחה לא ישחרר את חוות דעתו, עד אשר ישולם לו שכרו.
ב"כ התובע יפנה למומחה ויעביר לו העתק מהחלטתי זו באופן מיידי ובמקביל יתאם עימו מועד לבדיקת התובע. לאחר המועד שנקבע להגשת המסמכים הרפואיים ויודיע לב"כ הנתבעים את המועד שנקבע.
במידה שהתובע לא יתייצב במועד שנקבע לבדיקה, יודיע על כך המומחה לבית המשפט.
המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו תוך 30 ימים מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש בצירוף בקשה לתשלום שכ"ט. ככל שלא תוגש חוות הדעת במועדה, יעדכן התובע את בית המשפט במצב חוות הדעת ובמועד המשוער להגשתה.
הצדדים יהיו רשאים לפנות בשאלות הבהרה למומחה תוך 14 יום מיום קבלת חוות הדעת, או להודיע עד לאותו מועד כי אין בכוונתם לשלוח שאלות הבהרה למומחה.
המומחה מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה תוך 14 יום מיום קבלתן.
צד שלא יודיע דבר, תוך המועד האמור לעניין שאלות ההבהרה יראה כמי שוויתר על משלוח שאלות הבהרה.
לעיון ולמעקב אחר עריכת חוות הדעת ליום 3.3.2013.

ניתנה היום, י"ט טבת תשע"ג, 01 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב בן שושן
נתבע: שבתאי חודדתי
שופט :
עורכי דין: