ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עופר קורן נגד רחל גרינברג - רהיטי רון :

בפני כבוד הרשמת ה בכירה רנה הירש

תובעים
1.עופר קורן
2.רוית קורן

נגד

נתבע

רחל גרינברג - רהיטי רון

פסק דין

עיקרי הדברים

  1. התובעים רכשו מהנתבעת מערכת ישיבה לסלון ביום 07.05.12 בעלות של 5,000 ₪. לטענת התובעים הוסבר להם על ידי נציגת הנתבעת כי מערכת הישיבה עשויה מעור איכותי ועל בסיס שיקול זה בוצעה הרכישה. להפתעת התובעים בחלוף יותר משנה מיום ביצוע הרכישה ריפוד העור שציפה את מערכת הישיבה החל להתקלף. לטענתם הנתבעת סרבה להיענות לפנייתם וטענה כי האחריות שניתנה אינה כוללת בה את ריפוד עור.
  2. לטענת הנתבעת הפגם בריפוד מערכת הישיבה (שהוא למעשה דמוי עור) נוצר בשל שימוש לא נכון בו על ידי התובעים.

דיון והכרעה
3. לאחר שנתתי דעתי למכלול כולו ולטיעוני הצדדים כפי שהועלו בכתבי הטענות, כמו גם לעדויות הצדדים בפניי, אני סבורה שהתובעים הרימה את נטל השכנוע המוטל עליה במשפט האזרחי, ולפיכך יש לקבל את תביעתה, הכל מהנימוקים המפורטים להלן.
4. העיון בתמונות ת/1 אף לעיניים שאינן מקצועיות, נראה כי יש קילופים רבים בעור לאורך מרבית התפרים, ואני סבורה כי התובעים לא היו צריכים להסכים להשתמש במוצר כזה, שנראה לא אסתטי ולא מתאים לחדר אירוח בבית. לאור האמור, אני קובעת כי הריפוד במערכת הישיבה שמכרה הנתבעת לתובעים, לא היה תקין.
ניתן לראות בטענת התובעים טענה לאי-התאמה לפי חוק המכר, התשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק המכר") שכן בשים לב למצב המוצר כפי שנמכר , "אין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל ..." כנוסח סעיף 11(3) לחוק המכר. לפי סעיף 15 לחוק המכר התובע זכאי להסתמך על אי ההתאמה.
5. התרשמתי מעדותו של התובע והיא מהימנה בעיני. התובע העיד כי לא היתה מוכן להמשיך ולהשתמש בספה שנראתה כ פי שנראה בתמונות ת/1. אני מקבלת את טענת הת ובע כי רכש מערכת ישיבה אחרת המשמשת אות ם כיום.
אין חולק כי התובעים פנו לנתבעת לפני חודש מרץ 2012 – שכן במועד זה כבר נואשו מקבלת מענה ופתרון לטענותיהם ללא התערבות עורך דין. מר פטיה - העד מטעם הנתבעת - העיד כי החנות נסגרה ביום 01.07.12 , ומכאן שהיתה לנתבעת השהות והאפשרות לטפל בתלונה ולדאוג לתיקון הבעיה. בשים לב למועד שחלף ולחוסר ההיענות במשך חודשים רבים, רכישת סלון חדש על ידי התובעים היא סבירה ומתקבלת על דעתי.
6. טענת הנתבעת כי היתה מוכנה להחליף לתובעים את הריפוד בספה, לא נתמכה בכל ראיה. הנתבעת לא השיבה בכתב לפנייתו של עוה"ד מטעם התובעים, ואף לדברי מר פטיה הצעתו להחליף את הבד ניתנה למעלה משלושה חודשים לאחר קבלת מכתב עוה"ד, שיהוי שאינו סביר בעיני.
7. הפניית הנתבעת לחוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980 אינה רלבנטית בנסיבות העניין, שכן עניינו של חוק זה בנזקי גוף שנגרמו לקונה בשל מוצר שרכש.
במקרה זה יש תחולה לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו-2006, הקובעות בסעיף 2 את אחריותו של יצרן (ובהעדרו, של המוכר) לתקן "כל קלקול שנתגלה בטובין במהלך תקופת האחריות, בלא תמורה" או להחליף פריט טובין ללא תמורה, אלא אם "הוכיח היצרן כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגרם הצרכן". במקרה זה טענת הנתבעת כי היה על התובעים לשמור על בד הריפוד שהוא איכותי ועדין, אינה עולה לכלל טענה – לא כל שכן הוכחה – כי התובעים גרמו במכוון לנזק לריפוד מערכת הישיבה .
8. הנתבעת לא פעלה לתקן או להחליף את הריפוד תוך זמן סביר לאחר שנודע לה על טענות התובעים בעניין זה. הנתבעת אף לא טרחה לבדוק בעצמה או באמצעות נציג מטעמה את הפגם עליו הלינו התובעים – דבר שעולה בבירור מהטענה בכתב ההגנה כי אין אפשרות להסיק מהתמונות שצורפו לכתב התביעה כי נגרם הנזק המואר לריפוד מערכת הישיבה. אילו נבדקה הספה על ידי הנתבעת, היתה יודעת לתאר ולהבהיר מהו הנזק שנגרם.
על פי הוראות חוק המכר, במקרה זה של אי התאמה, על הנתבעת לפצות את התובעים בגין נזקיהם, וכאן משהתובעים עתרו לביטול העסקה למכירת הספה ולהחזרת התמורה, הם זכאים לסעד זה.
9. התובעים עתרו לקבלת החזר עלות הספה, סך של 5,000 ₪, וכן להוצאות משפט, ולא דרשו פיצוי נוסף בשל הוצאות עקיפות או עוגמת נפש ולא "ניפח ו" את סכום התביעה, ואני מקבלת את התביעה במלואה.
סוף דבר
10. הנתבעת תשלם לתובעים פיצוי בסכום של 5,000 ש"ח. סכום זה ישולם בתוך 30 יום מקבלת פסק הדין אצל הנתבעת, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה 22.05.12 ועד לתשלום בפועל.
כמו כן תשלם הנתבעת את הוצאות התובעים בגין ניהול הליך זה, בסך של 400 ₪ נוספים. בסכום זה ישולם במועד האמור לעיל, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.
המזכירות תשגר את פסק הדין לצדדים.
הגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בלוד בתוך 15 ימים.

ניתן היום, ט"ז טבת תשע"ג, 31 דצמבר 2012 , בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עופר קורן
נתבע: רחל גרינברג - רהיטי רון
שופט :
עורכי דין: