ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליאור בחרך נגד דוד אוחיון :

בפני כבוד השופט ישעיהו טישלר

תובעים

ליאור בחרך

נגד

נתבעים

  1. דוד אוחיון
  2. טויזר חשמל בע"מ
  3. כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

ישיבת קדם משפט ראשונה תתקיים ביום 2/5/2013, בשעה 11:30.
לקראת הדיון , ניתנות בזה ההוראות הבאות-
בעלי הדין ישלימו בתוך 45 יום מהיום ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים אם יוחלפו ופרטים נוספים, אם ידרשו.
אני מורה על מינויו של ד"ר רמי נוימן מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית ואסתטית בבית החולים הדסה עין כרם, טלפון- 02-6776473, פקס- 02-6418868 , כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום כירורגיה פלסטית.
החלטת מינוי זו תעוכב למשך 30 יום מהיום, לצורך קבלת תגובת הצדדים באשר להצעה בדבר קביעת דרגת נכות מוסכמת.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו של התובע , בעקבות האירוע מיום 22/6/2010, ובמיוחד יתייחס ל-
האם לוקה התובע כיום בנכות ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
הקשר שבין האירוע לבין מצב התובע נכון להיום.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד ואם כן, מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה, לפי המחירים נכון להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה, כל מסמך רפואי שבידיהם. אין להעביר למומחה מסמכים האסורים על פי החוק והפסיקה.
בשלב זה, ישאו הנתבעים בשכרו של המומחה וזה יילקח בחשבון הסכומים שייפסקו.
על המומחה להגיש חוות דעתו עד 15 יום קודם לישיבה. אי הגשת חוות הדעת- בתוך המועד שנקבע, עלולה להביא לדחיית מועד הדיון.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיבי נזק מטעם התובע יוגשו עד 14 יום, קודם מועד הדיון ותחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד 7 ימים, קודם מועד הדיון.
תחשיבי הנזק יוגשו בצירוף המסמכים הרלוונטיים, לרבות נתוני ביטוח לאומי וחוות דעת אקטוארית.
לישיבת קדם המשפט הראשונה, ולכל ישיבה נוספת , יתייצב התובע.

ניתנה היום, י"ב טבת תשע"ג, 25 דצמבר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ליאור בחרך
נתבע: דוד אוחיון
שופט :
עורכי דין: