ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גארד מותגים בע"מ נגד רחמים מתוק :

בפני כבוד השופטת הדסה אסיף

תובעים

גארד מותגים בע"מ
חברות 510791721030026

נגד

נתבעים

רחמים מתוק
ת.ז. XXXXXX755

החלטה

בהתאם לסמכות שניתנה לי בסעיף 5 לתקנות בתי המשפט (מחלקה לניתוב תיקים), התשס"ב - 2002, הנני מורה כדלקמן:
התיק נקבע לישיבה מקדמית ליום 18.3.13 בשעה 09:30 בפני כבוד השופט/ת הדסה אסיף.

בעלי הדין יתייצבו אישית לדיון האמור.

היה ומי מהצדדים הנו תאגיד - יתייצב לדיון נציג מטעמו הבקיא בעובדות ומוסמך לקבל כל החלטה על אתר, אלא אם המציא עד 7 ימים לפני מועד הדיון התחייבות בכתב, כי נציג מטעמו כאמור יהיה זמין בטלפון בזמן הישיבה המקדמית.

תשומת הלב מופניית לתקנה 214 יא' (ו) לתקנות בדבר תוצאות אי התייצבות כאמור, וכן לתקנות 143, 214 יא' ו- 146 לתקנות.
הצדדים יגיעו לדיון כשבידיהם כל מסמך אשר יש בו, לדעתם, לייעל את הטיפול בתיק.
כל בקשה בכל עניין מן העניינים המפורטים בתקנה 143 ובתקנה 214 יא' לתקנות, לרבות בקשה לביטול הישיבה המקדמית ולקביעת מועד לדיון בתובענה, תוגש לביהמ"ש תוך 20 ימים מהיום.
עד לישיבת קד"מ יגישו הצדדים כל בקשה שברצונם להעלות בקד"מ לרבות טענות מקדמיות.
צד שלא יעלה טענה מקדמית כלשהי או בקשה בישיבת קד"מ, לא יהיה רשאי להעלותה בשום שלב של הדיונים.
צד אשר ימנע מלבקש בקשה כלשהי אשר הוא מעוניין בה ו/או מלהגיב לה, בתוך המועדים הנקובים לעיל, יחויב בהוצאות לאוצר המדינה ו/או לצד שכנגד בשל ייתור הצורך בקיום הדיון במועד שנקבע לכך, אם למחדלו האמור יהיה ביטוי בדיון.
על מנת לייעל את ההליך רשאים הצדדים להגיש הודעה על הסדר דיוני אליו הגיעו, בתוך 20 ימים מהיום, ואולם לא יתקבל הסדר דיוני המאריך את המועדים לניהול ההליכים המקדמיים מעבר למועדים המפורטים לעיל.
תצהירי עדות ראשית יוגשו ע"י כל הצדדים עד יום 11.2.13 בצירוף כל הנספחים, בהתאם לקבוע בתקנה 214 ט' לתקנות. על הצדדים להעביר עותק מתצהיריהם, כמו גם שאר מסמכים ו/או בקשות, ישירות לצד שכנגד במקביל להגשתם לביהמ"ש.
אם לא יגיש הנתבע תצהיריו עד המועד הנ"ל יחשב כמי שבחר שתצהיריו בהתנגדות לביצוע שטר יהוו תצהירי עדות ראשית מטעמו.
כל מסמך ו/או בקשה אשר יש להגיש לבית המשפט יוגש במישרין ובו זמנית אף לצד שכנגד שאחרת כל החלטה אשר תינתן בנוגע לבקשה כאמור תהא ניתנת לביטול.
הצדדים יופיעו לדיון שבידיהם כל המסמכים אשר לדעתם רלוונטים לדיון.
צד אשר ימנע מלבקש בקשה כלשהי אשר הוא מעוניין בה ו/או להגיב לה, בתוך המועדים הנקובים לעיל, עלול להיות מחוייב בהוצאות לאוצר המדינה ו/או לצד שכנגד בשל הצורך בקיום הדיון במועד שנקבע לכך,אם למחדלו האמור יהיה ביטוי בדיון.

ניתנה היום, י' טבת תשע"ג, 23 דצמבר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גארד מותגים בע"מ
נתבע: רחמים מתוק
שופט :
עורכי דין: