ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלנג'ם שיווק ומסחר בע"מ נגד אלנג'ם שיווק ומסחר אלנג'ם שיווק ומסחר בע"מ :

בפני כבוד הרשם שמעון רומי

מבקשת/נתבעת
אלנג'ם שיווק ומסחר בע"מ ח.פ 511784332
נגד
משיבה/תובעת
מ.ש.ק. אלמור בע"מ ח.פ 511742843

החלטה

התובעת הגישה כנגד הנתבעת תביעה בסדר דין מקוצר בה תובעת היא תשלום קרן חוב בת 42,094.00 ₪.
הסכום מתחייב מסכומם של הסכומים המתחייבים מתעודות משלוח וחשבוניות שהנפיקה התובעת לנתבעת בשל קניות הנתבעת אצלה במהלך החודשים 01-04/2012.
הנתבעת הגישה בקשת רשות להתגונן. זו נסמכת בתצהירו של מר בלאל עסלי המצהיר כי הסחורה שסופקה לנתבעת בחודשים 01-02/2012 פגומה, כי הודיע על כך לתובעת וביקשה ממנה ליטול את הסחורה לרשותה כי אחרת, תיאלץ הנתבעת לגבות מן התובעת, דמי שכירות ואחסון.
ביום 29.11.2012, עמד המצהיר לחקירה נגדית על תצהירו. ביחס לסחורה שקיבלה הנתבעת מן התובעת בחודשים 01-02/2012, השתמשה הנתבעת בחלק קטן: "99 אחוז לא".
כאשר נשאל אודות המכתב ששלחה הנתבעת לתובעת הנזכר בתצהיר הוגש הוא בהסכמה וסומן מש/1.
עיון במוצג מש/1 מגלה כי המדובר במכתב מיום 15.6.2012, הכתוב בכתב יד חתום בידי המצהיר בו מתבקשת התובעת לפנות את הסחורה שסיפקה לתובעת בחודשים 01-02/2012.
כאשר נשאל העד על ידי המשיבה כיצד המשיך להזמין סחורה ובה בעת, טוען הוא כי הסחורה שסופקה קודם להזמנה המחודשת, פגומה היא – ענה, "הוא הביא לנו חלק בשביל לנסות וזה לא היה טוב והסחורה עדיין נמצאת. אפשר לבוא לקחת אותה. מה הבעיה?".
כאשר נשאל אודות המכתב הנזכר בסעיף 3 לתצהירו, למה מתכוון הוא, השיב כי המדובר "אולי המכתב שלהם" (סעיף 3 לתצהיר מאזכר את המכתב הנזכר בסעיף 2 לתצהיר, זה אשר שלחה הנתבעת לתובעת בו דרשה ממנו לסלק את הטובין ממגרשי הנתבעת).
כאשר נשאל האם המכתב ששלחה הנתבעת לתובעת בתאריך 15.6 קדם למכתב ששלחה התובעת לנתבעת בדואר רשום ב 10.6 ענה "אני לא חושב".
סיכומי הנתבעת מציינים כי במהלך חודש ראשון ושני סופקה לנתבעת סחורה פגומה (גלילי ניילון), כי עם קבלת הסחורה פנה המצהיר אל סוכן המשיבה וביקש לסלק את הסחורה, האחרון הבטיח לעשות זאת והגם שחלפה כמעט שנה מאז הסחורה אודה מצויה במחסני הנתבעת.
סיכומי התובעת מציינים כי אין בבקשת המבקשת טענה כלשהי ביחס למוצרים שסופקו לה בחודשים מרץ ואפריל, (אכן כך – שר).
באשר למותר חלקיה של הבקשה, מסכמת התובעת ואומרת כי אין התצהיר מפורט ואינו עומד בדרישות הדין ביחס להצגת הגנה לכאורה: קיימת אמירה כללית כי הסחורה פגומה, לא נאמר כמה, לא נאמר איזה פגמים ולא נאמר אם ניתנים הם לתיקון ובאיזה חלק ניתן להשתמש או לא. המשיבה מציינת כי לראשונה בסיכומי הנתבעת פורטו הפגמים וטיב הסחורה אולם אין בכך כדי להכניס לבקשה את שלא היה בה לכתחילה.
עוד מצביעה המשיבה על כך שהמצהיר כלל לא ידע על איזה מכתב מצהיר הוא כעולה מעדותו: בשעה שהכחיש את קבלת המכתב בסעיף 10 של הבקשה, הרי שבסעיף 3 לתצהירו, מצהיר המצהיר כיצד פעל בעקבות קבלת המכתב אשר את קבלתו הכחיש בבקשה ובחקירה הנגדית לא ידע כלל באיזה מכתב מדובר.
בסיכומי התשובה ניסתה הנתבעת להסביר את מה שכתוב בסעיף 10 בבקשה, אולם ההסבר אינו עולה בקנה אחד עם הכתוב שם. ביחס לסחורה שסופקה במרץ ואפריל מציינים הסיכומים כי היתה טובה והנתבעת השתמשה בה אך בינתיים מבוקש שלא ליתן פסק דין חלקי. במילים אחרות מודה הנתבעת בחיובים שמקורם בסחורה שסופקה בחודשים מרץ ואפריל 2012.
שבתי ובחנתי את מכלול הכתבים, הן אלו שבתיק והן כנסקר לעיל. יגעתי ולא מצאתי ולו הגנה לכאורה בבקשת הרשות להתגונן.
המצהיר אכן הכחיש בבקשתו את המכתב אשר כלל לא ידע טיבו בחקירה נגדית עובדה זו תומכת יותר בעמדת התובעת לפיה המכתב בא לעולמנו אך לאחר שנדרשה הנתבעת לסלק את חובה לתובעת. זאת בשונה מעדות מנהל הנתבעת.
אשר על כן דומני כי אין ליתן למבקשת את הרשות להתגונן, ואין ליתן לה להיבנות מטענות שהביאה באיחור נכבד באזני התובעת ביחס לפגמים בסחורה המונחת ברשותה חודשים רבים וזאת מבלי ששילמה את התמורה מחד, ומאידך מבלי שמכחישה היא כי קיבלה את כל הסחורה המיוחסת לה כנמסרת ולא משולמת, בכתב התביעה.
מכל אלו, אני דוחה את בקשת המבקשת תוך חיובה בהוצאות המשיבה לשכ"ט עו"ד בסך 1,500.00 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.
בהתאם להוראות תקנה 206 בתקסד"א משנדחתה בקשת הרשות להתגונן זכאית התובעת ליטול פסק דין כנגד הנתבעת.
ניתנה היום, י"א טבת תשע"ג, 24 דצמבר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלנג'ם שיווק ומסחר בע"מ
נתבע: אלנג'ם שיווק ומסחר בע"מ
שופט :
עורכי דין: