ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנורה- מבטחים ביטוח בע"מ נגד נתיבי מעיין אביב בע"מ :

לפני: הרשמת חופית גרשון-יזרעאלי

המבקשת :
מנורה- מבטחים ביטוח בע"מ

-
המשיבה:
נתיבי מעיין אביב בע"מ

החלטה

בפני בקשה למתן צו עיקול זמני על נכסי המשיבה, לרבות זכויות וכספים המצויים בידי המחזיקים כמפורט בבקשה, עד לסכום של 17,073 ₪ - להבטחת תביעת המבקש ת.

בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984, בעניין מתן צו עיקול זמני, אשר הוחלו בבית הדין לעבודה לפי תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב-1991, על המבקש צו עיקול זמני לשכנע את בית הדין בהתקיימות שני תנאים מצטברים:
ראשית, יש להוכיח קיומה של תובענה לסכום כסף הנתמכת בראיות מהימנות לכאורה. זאת, בהתאם לתקנות 362(א) ו- 374(א) לתקנות סדר הדין האזרחי. שנית, בהתאם לתקנה 374(ב) יש לשכנע את בית הדין, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה, כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין.

קיימת פסיקה עניפה בנוגע לשיקולי בתי המשפט ובתי הדין במתן צו עיקול. בפסיקה מן התקופה שלאחר חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, נפסק כי באיזון שבין האינטרס של התובע לממש את זכויותיו בהתאם לפסק דין, לבין האינטרס של הנתבע שזכות הקניין שלו לא תפגע, יש ליתן מעמד עדיף לאינטרס הנתבע. עדיפות זו נובעת הן מכך שעל התובע נטל ההוכחה והן מן המעמד החוקתי של זכות הקניין.
ראו לעניין זה: בש"א 2249/94 עמנואל סלומונוב נ' משה שרבני פ"ד מט(3) 479; רע"א 5242/95 סיגנל שירותי אלקטרוניקה נ' דנבאר בע"מ דינים עליון, כרך מג עמ' 456.

מהתצהיר שצורף לבקשה ומהנספחים שצורפו לתצהיר ולכתב התביעה, עולה לכאורה, כי התובענה במסגרתה הוגשה בקשה זו, נתמכת בראיות מהימנות המקימות זכות לכאורה לסעד הכספי אותו נועד צו העיקול הזמני להבטיח וכי קיים צורך במתן הצו המבוקש. לבקשה צורפה התחייבות עצמית, המניחה את דעתי.

לאור האמור, הנני נעתרת לבקשה ומצווה על הטלת עיקול זמני על כספים וזכויות של המשיבה, לרבות כספים וזכויות כאמור המצויים בידי המחזיקים כמצוין בבקשה, להבטחת תביעת המבקשת עד לסכום של 17,073 ₪.

צו העיקול יפקע מאליו באם תפקיד המשיבה ערבות בנקאית להבטחת תביעת המבקשת בסכום של 17,073 ₪.

המבקשת תדאג להמצאת הבקשה למתן צו עיקול זמני על נספחיה ושל החלטה זו למשיבה מיד עם הוצאת צווי העיקול.

כן תדאג המבקשת להמצאת צווי העיקול למחזיקים כמפורט בבקשה.
על המחזיקים להשיב תוך 10 ימים מיום שיומצא צו זה לידם, אם נכסי המשיבה בידם.

ניתנה היום, י"א טבת תשע"ג, (24 דצמבר 2012), בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מנורה- מבטחים ביטוח בע"מ
נתבע: נתיבי מעיין אביב בע"מ
שופט :
עורכי דין: