ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אוניברסיטת בר אילן נגד משרד המשפטים/רשם העמותות :


בפני כבוד השופט שאול שוחט

מבקשים

  1. עמיחי נהרי
  2. זאב נהרי
  3. ראובן הלפרין

נגד

משיבים

  1. אוניברסיטת בר אילן
  2. משרד המשפטים/רשם העמותות
  3. משרד המשפטים/ רשם ההקדשות
  4. ישראל טאו
  5. מנחם טאו
  6. העמותה בשמם של סלקה תאו אסט ואח'

החלטה

לאחר עיון בבקשה, בתגובות המשיבים לה, בתשובת המבקשת לתגובות המשיבים, ובתגובת המשיבים לתשובת המבקשת (מיום 16.12.2012) - נחה דעתי כי העניינים נשוא הבקשה אינם כאלו הדורשים דיון והכרעה מיידים . לפיכך אדרש לבקשה, ככל שיהא עוד צורך בכך, בישיבה שנקבעה ליום 19.3.2013.

עד לישיבה שנקבעה, בנסיבות המיוחדות של תיק זה, בהן תקנון העמותה קובע כי הניהול היומיומי של הבניין מוטל על המבקשת ומאידך קובע התקנון כי כל החלטה בעלת משמעות כספית תובא לאישור ועד העמותה, אני מורה לועד העמותה (שכולל גם את נציג המבקשת) לפעול כדלקמן:

תתואם אסיפה של ועד העמותה בהקדם האפשרי.
במהלך האסיפה יעלו לדיון העניינים נשוא הבקשה אשר לטענת המבקשת דורשים התייחסות מיידית, ולמצער – מערכת החשמל והטיפול בפלישה לדירת הגג.
בעניינים דלעיל מצופה כי תתקבל החלטה עוד במהלך האסיפה באשר לאופן הטיפול בהם – וזאת על בסיס חוות דעת ו/או הצעות מחיר שיוכנו לקראת האסיפה מבעוד מועד, ככל שהדבר מתאפשר.
ייערך פרוטוקול שיתעד את דברי הנוכחים ואת ההחלטות שיתקבלו באסיפה.

לקראת הישיבה שנקבעה ליום 19.3.13 – יומצא הפרוטוקול לתיק בית המשפט בצירוף עדכון מאת המבקשת והמשיבים 4-8 (או מי מהם) באשר להתקדמות יישום ההחלטות שהתקבלו, במידה והתקבלו, במהלך אותה אסיפה.

מצופה מחברי ועד העמותה להניח למשקעי העבר ולפעול למציאת פתרונות פרקטיים לעניינים נשוא הדיון – דבר שאמור לעלות בקנה אחד עם האינטרס המשותף של הצדדים כולם.

המזכירות תשלח החלטתי זו לצדדים.

ניתנה היום, ו' טבת תשע"ג, 19 דצמבר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אוניברסיטת בר אילן
נתבע: משרד המשפטים/רשם העמותות
שופט :
עורכי דין: