ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מייק ואן קול נגד מדינת ישראל :

בשג"ץ 8761/12

לפני: כבוד השופט ס' ג'ובראן

נ ג ד

המשיבה:
מדינת ישראל

ערעור על החלטתו של כבוד רשם בית המשפט ג' שני מיום 19.11.12 בבג"ץ 8306/12

פסק-דין

לפניי ערעור על החלטת כבוד הרשם ג' שני (בג"ץ 8306/12) מיום 19.11.2012, שבמסגרתה נדחתה בקשת המערער לפוטרו מתשלום אגרה בגדרי העתירה שהגיש לבית משפט זה.

בהחלטתו קבע הרשם כי אין לקבל את הבקשה מן הטעם שהעתירה – שבמסגרתה נתבקש פסק דין הצהרתי שפוטר את העותר מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון בכל ההליכים שיידונו בעתיד מבלי להידקק לתגובת המדינה ושמורה על ביטול כל ההחלטות בערכאות השונות שבמסגרתן נמחקו הליכים שיזם המערער בשל הימנעותו מתשלום אגרה – אינה מגלה עילה. זאת, כך קבע הרשם, משום שמדובר בעתירת סרק שבמסגרתה מבוקשים סעדים שנועדו לעקוף את דרכי הערעור על החלטות שיפוטיות ואת הוראות הדין באשר לתשלום אגרות בהליכים משפטיים.

מכאן הערעור שלפניי, שבמסגרתו מונה המערער את רשימת ההליכים שבהם ניתן לו פטור מתשלום אגרה כראיה למצבו הכלכלי הירוד. מכאן פונה המערער לתנאי בדבר העילה, וטוען שהמסקנה המתקבלת עקב מצבו הכלכלי הירוד, היא שעל בית המשפט לחסוך את זמנו ולהיעתר לבקשתו לפטור (ככל הנראה מתכוון המערער לבקשתו לפטור הגורף – ס.ג'.).

דין הערעור להידחות. זאת משלא מצאתי פגם המצדיק התערבות בהחלטת כבוד הרשם. כידוע, שיקול דעתו של הרשם רחב הוא, ולא בנקל תתערב בו ערכאת הערעור (ראו: בש"א 4747/05 ראובן פלד עבודות בניין בע"מ נ' בית הארחה – מעלה החמישה (לא פורסם, 29.8.2005); בש"א 3784/02 בן דוד נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם, 23.5.2002)).

כידוע, על הטוען לפטור מתשלום אגרה לעמוד גם בשני תנאים מצטברים: עליו להוכיח חוסר מסוגלות כלכלית ועל ההליך שבגינו הוגשה בקשת הפטור לגלות עילה (תקנה 14(ג) לתקנות בתי המשפט אגרות, התשס"ז-2007). במקרה שלפניי, סבור אני כי ההליך שהגיש המערער אינו מגלה עילה להתערבות בית משפט זה, ונימוקיו של הרשם בעניין זה מקובלים עליי במלואם.

אשר על כן, הערעור נדחה. על המערער לשלם את האגרה, כאמור בהחלטה מושא ערעור זה, שאם לא כן, יירשם ההליך לדחייה ללא כל הודעה נוספת.

ניתן היום, ג' בטבת התשע"ג (16.12.2012).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: מייק ואן קול
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: