ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מועצה מקומית כפר תבור נגד משרד התחבורה :

בג"ץ 4472/09

כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופט צ' זילברטל

העותרת:
מועצה מקומית כפר תבור

נ ג ד

המשיבים:
1. משרד התחבורה

2. מנכ"ל משרד התחבורה

3. משרד האוצר - אגף תקציבים

עתירה למתן צו על תנאי

תאריך הישיבה:
י"ד בכסלו התשע"ג
(28.11.2012)

בשם העותרת:
עו"ד חיים גורן

בשם המשיבים:
עו"ד אורי קידר

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

החלטה

1. בעתירה שבפנינו נטען כי על המשיבים לממן הקמה של מעגל תנועה בצומת מסוים בכפר תבור. הטענה סמכה על דברים מסוימים שנאמרו בעניין על ידי מנכ"ל משרד התחבורה ואשר העותרת רואה בהם משום התחייבות שלטונית להקים את מעגל התנועה במימון שיבוא מהשלטון המרכזי.

2. סברנו שאין עסקינן בהתחייבות שלטונית. עם זאת, נראה היה לנו שבנסיבות העניין ומאחר שהעותרת הוציאה הוצאות שונות, כגון הוצאות תכנון ותשלום פיצויים, כי ראוי שתשופה ולוּ חלקית על ידי המשיבים. אלה האחרונים הודיעו כי הם מוכנים לשפות את העותרת בסכום של 45,000 ש"ח וכן לכסות 70% מן הסכומים שישולמו על ידי העותרת או הוועדה המקומית בגין פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965.

3. בעקבות הערותינו מסר פרקליטה של העותרת כי ההצעה שהציעו המשיבים בנושא השיפוי, כאמור בהודעתם מיום 05.09.2012, מקובלת עליו. ההצעה האמורה טעונה אישור סופי על ידי גורמים שונים במשרד התחבורה. אנו בדעה כי בהחלט ראוי, נוכח הנסיבות, ליתן אישור סופי להצעה. כמו כן נראה כי יש לשקול את האפשרות של הצבת רמזור בצומת (תחת הקמת מעגל תנועה). מיותר לומר שאין בדברינו אלה משום הבעת עמדה בשאלה האם הצבת רמזור אפשרית כיום מבחינת הדין (בין אם דיני התכנון והבנייה, בין אם דיני התעבורה).

4. לפיכך, יודיעו המשיבים, תוך 30 ימים, האם ניתן אישור סופי להצעה.

ניתנה היום, י"ד בכסלו התשע"ג (28.11.2012), בנוכחות מר דולה, ראש הרשות העותרת, ובאי כוח בעלי הדין.

ה נ ש י א
ש ו פ ט
ש ו פ ט


מעורבים
תובע: מועצה מקומית כפר תבור
נתבע: משרד התחבורה
שופט :
עורכי דין: