ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק דיסקונט לישראל בעמ נגד רנין אגבאריה :

בפני כבוד הרשם אפרים צ'יזיק

תובע
בנק דיסקונט לישראל בעמ

נגד

נתבעת
רנין אגבאריה

החלטה

העניין שבפני, התנגדות הנתבעת לתובענה אשר הוגשה בסכום קצוב לפי הוראות סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, בתיק מס' 02-59929-10-2 המנוהל אצל לשכת ההוצאה לפועל בחיפה.

התובענה, תובענה כספית ע"ס 10,212 ₪ (במועד פתיחתה, ללא שכ"ט וללא אגרות), נובעת מערבותה של הנתבעת לחובו של בן-דודה, מר אוסאמה אגבריה, הנובע מיתרת חוב בהלוואה אשר הוענקה לחייב העיקרי ביום 7.4.08.

הנתבעת הגישה התנגדות לביצוע התובענה, ובקשה להארכת המועד להגשת ההתנגדות (אשר לכאורה הוגשה באיחור).

ביום 11.10.2012 נתקיים דיון בשתי הבקשות בפני, ובסיום הדיון הוריתי כי הנתבעת תגיש סיכומי טענות מטעמה בתוך 20 ימים מאותו מועד.

בחלוף 20 ימים מאותו מועד, פנתה הנתבעת וביקשה ארכה בת 20 ימים נוספים, קרי עד ליום 20.11.2012.

נעתרתי לבקשה, ואולם גם בחלוף המועד הנדחה, לא הוגשו סיכומי טענות הנתבעת. לפיכך ביום 20.11.2012 ניתנה החלטה נוספת, המבהירה כי במידה ובתוך חמישה ימים לא יוגשו סיכומי הטענות, תינתן החלטה בהיעדר סיכומי הטענות, על כל המשתמע מכך.

גם בחלוף תקופה נוספת זאת, לא הוגשו סיכומי טענות.

על פי בר"ע י-ם 651/05 עפרה נלה מיזם נ' שמואל ליבאי ( מצוי במאגר " נבו"),

"מצב הדברים שתואר, הצדיק קבלת החלטה בדבר עשיית שימוש בסנקציה הקבועה בתקנות 160( ד) ו- 157(3) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות). אזכיר, כי תקנה 160( ד) לתקנות מורה, כי דינו של בעל דין אשר לא הגיש סיכומיו במועד שנקבע יהא כדין בעל דין שלא התייצב במועד שנקבע לדיון. תקנה 157(3) לתקנות קובעת, כי כאשר התייצב הנתבע ואילו התובע לא התייצב, 'רשאי בית המשפט, לפי בקשת הנתבע, למחוק את התובענה או לדחותה;...'. עוד יש להזכיר בהקשר זה את הוראות תקנה 156 לתקנות הדנה במחיקת תובענה מחמת חוסר מעש. תקנת משנה ( א) מורה לבית המשפט או לרשם ' ליתן הודעה לבעלי הדין או למי שבית המשפט הורה בדרך שהורה לבוא וליתן טעם מדוע לא תימחק התובענה'. אם לא ניתן טעם ( תקנת משנה ( ב)), או שהטעם שניתן אינו מניח את הדעת ( תקנת משנה (4)), רשאי בית המשפט למחוק את התובענה.
עיון בשני ההסדרים שהובאו לעיל מעלה, כי עובר לעשיית שימוש בהחלטה בדבר מחיקה או דחייה של תובענה בטרם הגיע ההליך למיצויו, בעטיו של מחדל שבסדרי הדין, מן הראוי להביא לידיעתו של בעל הדין העלול להיפגע כי מבקשים לנקוט נגדו בסנקציה של מחיקה או דחייה. כאשר המדובר במחיקה או בדחייה בשל אי הגשת סיכומים, שכמוה כאי התייצבות, פועל בית המשפט לבקשת בעל דין. 'נמצא שבהעדר בקשת הנתבע לא היה בכוחו של בית המשפט לתת פסק דין' (ע"א 4727/99 חיים חדד נ' מועצה מקומית ' מגדל', [פורסם בנבו]). בקשה כזו, המוגשת כבקשה בכתב, מובאת לידיעת הצד שכנגד ( ראה תקנות 240 ו- 241(ב) לתקנות), והוא רשאי לנקוט בכל דרך דיונית הנראית לו ביחס אליה. כאשר המדובר במחיקה מחוסר מעש, ביוזמת בית המשפט, מיידע בית המשפט את בעלי הדין על ידי משלוח התראה. 'ההתראה מהווה תנאי להפעלת הסמכות. ההתראה מהווה בו זמנית גם הד להתנהגותו הקודמת של בעל הדין וגם אות מוקדם לתוצאות אותה התנהגות. בעל דין המתעלם מן ההתראה מגלה את רצונו לנטוש את ההליך' (ע"א 2237/01 עראידה נ' המועצה להסדר הימורים בספורט, פ"ד נו(1) 865, 868)".

ראה בהקשר זה, אף החלטת ביהמ"ש המחוזי בש"א ( י-ם) 3407/08 בר"ע 550/08, פהימה יונס נג'אר נ' נאיף עבדאללה עיד ( מצוי במאגר " נבו").

בהקשר זה, לא ניתן לומר כי הנתבעת אינה מודעת למועד הנדחה (אשר נתבקש על ידה), ויש לציין כי ניתנה לה ארכה נוספת – כל זאת בגין הליך קצר ופשוט, בסכום שאינו ניכר, ותוך העלאת צורך לסכם טענות בצורה מקוצרת יחסית. חרף כל אלה, לא הוגשו סיכומי הטענות.

בנסיבות אלה, אני מורה על דחיית ההתנגדות והבקשה להארכת המועד, בהיעדר סיכומי טענות ולאחר שניתנה התראה הנדרשת. אני מורה על חידוש הליכי הוצאה לפועל בתיק 02-59229-10-2. הנתבעת תישא בהוצאות התובע בהקשר של הליך זה, בסך 1,200 ₪.

ניתנה היום, י"א כסלו תשע"ג, 25 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק דיסקונט לישראל בעמ
נתבע: רנין אגבאריה
שופט :
עורכי דין: