ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועדה מקומית לתכנון מורדות הכרמל נגד ברוך יוסף :


בפני כבוד השופטת עידית וינברגר

המבקש

ברוך יוסף

נגד

המשיבה

ועדה מקומית לתכנון מורדות הכרמל

החלטה

בקשה להארכת מועד לביצועו של צו הריסה שניתן במסגרת גזר הדין בתיק זה, ביום 23.11.2011. ביצועו של הצו עוכב למשך שנה, על מנת לאפשר למבקש להסדיר את המבנה שבנה ללא היתר.
בבקשה, ציין המבקש רק כי הוא מצוי בתהליך מואץ לקבלת היתר.

המשיבה מתנגדת לבקשה. לטענתה יש להורות על מחיקתה על הסף, לאור העובדה שהוגשה בניגוד לתקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה לפי סעיף 207 לחוק) התשס"ט – 2008.
לטענתה, הבקשה אינה ערוכה בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות, שכן אינה מפרטת את מלוא השאלות והשיקולים המחייבים דיון, ולפיכך לא נפרסה בפני בית המשפט מלוא התמונה מבחינה עובדתית, משפטית ותכנונית.
המבקש לא פירט את כל ההליכים המשפטיים והמנהליים שהתנהלו בעניינו, ולא ציין את עמדת המשיבה, בניגוד לתקנה 2(ד).
תצהיר בעל המקצוע שצורף לבקשה אינו מאומת כדין, ולא מצורפים אליו המסמכים התומכים בטענות המבקש בדבר שינוי תכנוני.
עוד טוענת המשיבה, כי מאז מתן החלטת הועדה לאשר את התוכנית בתנאים, בתאריך 25.6.12, לא עשה המבקש דבר, לא מילא אחר התנאים ולא תיקן את תוכניתו. יתרה מכך, המבקש הודיעה כי אין בכוונתו לסמן להריסה חלק מהמבנים שסומנו כחורגים מקו בניין, בהתאם להחלטת הועדה.

הדין עם המשיבה. עיון בבקשה מעלה שהיא אינה עומדת באף אחת מהדרישות שהוצבו בתקנה 2 דלעיל.
הבקשה אינה מפרטת באופן מלא את כל ההליכים המשפטיים ואין כל התייחסות לסיכויי מתן היתר לבנייה הבלתי חוקית.

תקנה 6 לתקנות קובעת:
"בית המשפט לא ידון בבקשה שלא מתקיימים בה כל התנאים הקבועים בתקנות אלה, אלא מנימוקים מיוחדים שירשמו."
לא שוכנעתי כי קיימים נימוקים מיוחדים המצדיקים דיון בבקשה, למרות הליקויים שנפלו בה.
מחדלים אלו, הינם לכאורה פרוצדוראלים בלבד, אלא שהם מהותיים בתוכנם שכן בהיעדרם אין לבקשה כל בסיס או עוגן עובדתי ו/או משפטי כלשהו שתושתת עליו. אי עמידה על קיום דרישות אלו, מרוקנת מכל תוכן את תכלית הדין ופותחת פירצה להצפת בתי המשפט בבקשות סרק שלא נתמכות במסמכים כנדרש ושכל תכליתן להרוויח זמן ותו לא בבחינת דחיית הקץ ככל הניתן.

לפיכך, אני מורה על מחיקת הבקשה על הסף.
אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ז' כסלו תשע"ב, 21 נובמבר 2012 , בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ועדה מקומית לתכנון מורדות הכרמל
נתבע: ברוך יוסף
שופט :
עורכי דין: