ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרים קרויטורו נגד היועץ המשפטי לממשלה :

בג"ץ 7801/06 - ג'

העותרים:
1. מרים קרויטורו

2. נפתלי קרויטורו

נ ג ד

המשיב:
היועץ המשפטי לממשלה

בקשה לפסיקת הוצאות

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לפני בקשה לפסיקת הוצאות.

1. עניינה של העתירה נסוב על בקשת העותרים כי המשיב ינמק מדוע לא ישוב בו מהחלטתו לסגור תיק חקירה פלילית בדבר מות בנם, יורה על השלמת החקירה בתיק לצורך איתור האחראים למותו ויגיש כתב אישום נגד מי שימצא אחראי לגרימת מותו. העתירה הוגשה ביום 26.9.06. ביום 11.3.07 הגיש המשיב הודעה מעדכנת ובקשה למחיקת העתירה ולביטול הדיון שנקבע. במסגרת הודעתו, הבהיר המשיב כי לאחר עיון בחומר החקירה המצוי בתיק ובהחלטות שהתקבלו במסגרתו, הוחלט על השלמת החקירה בנסיבות מותו של המנוח. עם זאת, צוין בהודעה כי נוכח חלוף הזמן, הסיכוי כי השלמת החקירה תסייע בביסוס תשתית ראייתית מספקת להטלת אחריות בגין התאונה אינו גבוה. העותרים בקשו כי העתירה תיוותר תלויה ועומדת וכי תינתן להם האפשרות לתקנה לאחר השלמת החקירה. לחילופין בקשו העותרים כי יוצא צו על תנאי כמבוקש בעתירה ולחילופי חילופין, אם תימחק העתירה, כי המשיב יחויב בהוצאותיהם. בפסק דינו מיום 17.4.07 קבע בית המשפט כי בנסיבות העניין באה דרישת העותרים על סיפוקה וכי הבקשה לפסיקת הוצאות תועבר להחלטת רשם. מכאן הבקשה שלפני.

2. בתגובתו לבקשה לפסיקת הוצאות סקר המשיב בהרחבה את החקירות שנערכו בנוגע לאירוע הטראגי בו קופדו חייו של המנוח וכן תואר הרקע להחלטה על סגירת התיק, על דחיית הערר שהוגש על ידי העותרים, וכן על דחיית בקשתם לעיון חוזר. ב"כ המשיב הבהיר, כי נוכח נסיבותיו של תיק החקירה, לרבות הזמן הרב שחלף ממועד קרות התאונה, הסיכוי כי השלמת החקירה תאפשר העמדה לדין הינו קטן ביותר. עם זאת, בשים לב למהותו של האירוע הטראגי, הוחלט לבצע השלמת חקירה. בנסיבות אלה, הותיר המשיב את ההחלטה בבקשה לפסיקת הוצאות לשקול דעת בית המשפט, אם כי ביקש כי במסגרת זאת יישקל הרקע שהובהר וכן הסיכוי הנמוך לכך שהשלמת החקירה תניב פרי.

3. בנסיבות העניין, אין מחלוקת כי הבקשה עונה על אמות המידה שנקבעו בפסיקה לעניין פסיקת הוצאות (ראו: בג"צ 842/93 נסאסרה נ' שר הבינוי והשיכון, פ"ד מח(4) 217). העותרים מיצו את הדרכים שהיו פתוחות לפניהם בדין לצורך השגת הסעד המבוקש וסעד זה ניתן להם בעקבות הגשת העתירה. אוסיף, כי בתגובת המשיב לא הובהר לחלוטין מדוע ראה לשנות את גישתו רק לאחר הגשת העתירה. יחד עם זאת, בהתחשב בכך שאין ספק כי אופיו הטראגי של האירוע תרם לנכונות המשיב להשלים את החקירה חרף הסיכוי הנמוך שיהיה בה כדי לשנות את תוצאותיה, וכן בהתחשב בכך שעמדת המשיב חסכה את הצורך לדון בעתירה לגופה, ישא המשיב בהוצאות בסכום כולל בסך של 4,000 ₪. סכום זה ישא הפרשי ריבית והצמדה מעת המצאת החלטה זו עד ליום התשלום בפועל.

ניתנה היום, ח' באב תשס"ז (23.7.2007(.

שושנה ליבוביץ

ר ש מ ת


מעורבים
תובע: מרים קרויטורו
נתבע: היועץ המשפטי לממשלה
שופט :
עורכי דין: