ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (1974) בע"מ נגד מדינת ישראל :

בעניין:
אוטו בוטיק ארז בע"מ

התובעת
נ ג ד

מדינת ישראל

הנתבעת

ב"כ התובעת: עו"ד דן פרידמן ועו"ד סנדרה ליכטנטל
ב"כ הנתבעת: עו"ד חלי לסר

החלטה

1. עניינה של החלטה זו בבקשת הנתבעת להג יש שני תצהירים נוספים וחוות דעת נוספת, וכן בבקשת הנתבעת לתיקון פרוטוקול.

בקשת הנתבעת להג יש שני תצהירים נוספים וחוות דעת נוספת

2. אכן צודקת ב"כ הנתבעת בטענתה, כי "בפועל השתרש הנוהג כי תצהירי עדות ראשית של שני הצדדים מוגשים עוד בטרם נחקרים עדי התביעה...". לנוהג זה יש יתרונות ויש חסרונות במישורים שונים. כך למשל, ניהול הליך בדרך של הגשת תצהירי עדות ראשית מעניק לנתבע יתרון שכן הוא יכול לחקור את עדי התובע בעת שגרסאותיהם של שאר עדי הת ובע מונחות בפני הנתבע (למעשה גם לתובע יתרון דומה). יתרון נוסף המוענק לנתבע הוא, שאם אחד מעדי התובע איכזב במהלך מתן עדותו, יתקשה התובע להביא עד נוסף שלא הקדים והגיש תצהיר ("מקצה שיפורים") . לכאורה, על פי "ההתנהלות הקלאסית" של שמיעת הראיות - היינו מבלי שהעדים יקדימו ויגישו תצהירי עדות ראשית - יכול התובע לזמן עד נוסף ביתר קלות. מאידך, נתבע המבקש להוסיף עדים שלא הגישו תצהירי עדות ראשית – כפי שהדבר במקרה שלפנינו – י יתקל בקושי לעשות זאת. על פי רוב, הציפייה הסבירה של הצדדים ושל בית המשפט היא, שהעדים שיעידו במסגרת שמיעת הראיות הם אלה שהגישו תצהירי עדות ראשית, ורק הם. בהתאם ל רשימת העדים שהגישו תצהירי עדות ראשית קובע בית המשפט את סדר שמיעת העדים. בהתאם ל רשימה זו ולתוכן העדויות הכלולות בתצהירים, מנהלים הצדדים את חקירותיהם. אם עמדת הנתבעת היא שלא מוטלת על נתבע כל מגבלה בהוספת עדים נוספים לאלה שהגישו תצהירים – הרי שעמדה זו מעוררת קושי לא מבוטל.

3. לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתשובה לתגובה, החלטתי להתיר לנתבעת להגיש את חוות דעתו של המומחה, מר גלעד פלמון. זאת משום שמקובלת עליי טענת הנתבעת כי הלכה למעשה מדובר בעדות הזמה, שהצורך בה התעורר בעקבות טענות שהועלו במהלך שמיעת הראיות. מנגד, לא מצאתי עילה להתיר לנתבעת להגיש את תצהיריהם של מר בני כהן ושל סא"ל ארז חסון.

4. באשר למר כהן, הרי שהנושאים לגביהם מבקשת הנתבעת לזמנו לעדות, אינם נובעים מהפתעה שהתרחשה במהלך פרשת התביעה, או מאירוע בלתי צפוי. מכאן, שעל פני הדברים לא הייתה מניעה לכך שמר כהן יגיש תצהיר במסגרת המועדים שנקבעו, עוד לפני תחילת שמיעת הראיות. ובאשר לסא"ל חסון, הרי שגם כאן נראה שלא הייתה מניעה להגיש תצהיר מטעמו במסגרת המועדים שנקבעו. הטעם העומד ביסוד הבקשה לזמן לעדות את סא"ל חסון עניינו בטענת הנתבעת בדבר "שינוי חזית" שנעשה במהלך עדותו של מר דב צדקה. ככל שזה הטעם – הרי שבית המשפט רשם לפניו כי הנתבעת מ תנגדת לשינוי חזית, אם היה כזה, והצדדים יטענו טענותיהם בעניין זה במסגרת הסיכומים.

5. הנתבעת מדגישה את הצורך לאפשר לבית המשפט "לראות את מלוא התמונה ולברר בירור יעיל של המחלוקות שבין הצדדים". אין ספק, כי צורך זה הינו חשוב ומשמעותי. אלא שמנגד טוענים ב"כ התובעת, כי "צירוף שני התצהירים החדשים וחוות הדעת להליך דנן משנה מן היסוד את הערכות התובעת לביסוס תביעתה בייחוד לעניין חקירות עדי הנתבעת שכבר נחקרו, שכן התצהירים הנוספים משליכים באופן ישיר גם על עדויותיהם של עדי הנתבעת ואופן חקירתם". מטעם זה טוענים ב"כ התובעת, כי "קבלת הבקשות תביא לפגיעה קשה ביותר ובלתי מוצדקת בתובעת". עוד טוענים ב"כ התובעת, כי "צירוף התצהירים יאריך דרמטית את ניהול התיק הנמשך מזה שנים יביא לקביעת דיוני הוכחות נוספים לצורך חק ירת העדים תוך שהדבר מטיל על התובעת הוצאות נוספות לניהול התיק, לרבות הצורך בהבאת עדים נוספים".

6. הנה כי כן, שיקולים לכאן ולכאן. מהטעמים אותם פירטתי הגעתי לכלל מסקנה שלעניין בקשת הנתבעת להגיש שני תצהירים נוספים, השיקולים עליהם הצביעה התובעת גוברים על השיקולים עליהם הצביעה הנתבעת. מטעם זה החלטתי שלא לאפשר לנתבעת להגיש תצהירים אלה. מנגד, מהטעם אותו פירטתי, החלטתי לאפשר לנתבעת להגיש את חוות דעתו של המומחה.

בקשת הנתבעת לתיקון הפרוטוקול

7. אני מחליט לתקן את הפרוטוקול בעניין האחד לגביו יש הסכמה. לגבי העניינים ביחס אליהם אין הסכמה, בית המשפט אינו זוכר מה נאמר במהלך הדיון, ואין הוא יכול להכריע במחלוקת הקיימת בין הצדדים. בנסיבות אלה בית המשפט רשם לפניו את טענות הצדדים, וכל אחד מהם יוכל לטעון בסיכומים את טענותיו, בהתאם לגרסתו.

המשך הדיון

8. בתיק זה קבועה ישיבה אחת נוספת ליום 28.11.12. בישיבה זו יעיד העד האחרון מטעם הנתבעת, וכן המומחה מר פלמון. הנתבעת תדאג לזמן את השניים. בתום שמיעת הראיות הצדדים יתבקשו למסור את עמדתם לגבי האפשרות שבית המשפט ימנה מומחה או מומחים מטעמו. בהתאם להחלטה שתינתן, ייקבע אופן המשך הדיון.

ניתנה ה יום, ו' כסלו תשע"ג, 20 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: (1974( בע"מ
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: