ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המוסד לביטוח לאומי נגד נור אלדין מהלוס :

לפני:

כבוד השופטת יפה שטיין

המערער
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ארז בן דוד
-
המשיב
נור אלדין מהלוס
ע"י ב"כ: עו"ד עווידה מאג'די

פסק דין

זהו פס"ד בערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 19/03/12 אשר קבעה כי יש להפעיל לגבי המשיב את תקנה 15 – באופן חלקי - בשיעור של 25%.
עיקר המחלוקת בתיק הינה שאלה המשפטית באשר להגדרת המונח "ירידה ניכרת" בהכנסות על פי סעיף 15ב לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) התשט"ז 1957 (להלן: התקנות).
הרקע לערעור:
א. המשיב, טייח במקצועו, נ חבל במהלך עבודתו, ונפגע בעמוד השידרה המותני.והוכר ב. הוועדה הרפואית לעררים קבעה למערער 10% נכות לפי סעיף ליקוי 37(7)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) התשט"ז -1956. בנוסף, החליטה הוועדה להפעיל תקנה 15 בשיעור 25%, כך שהנכות היציבה הועמדה על 12.5% - ועל כך נסוב ערעור זה.
עיקר טענות ב"כ המערער:
א. הוועדה הסתמכה לעניין תקנה 15 – כפי שעולה מפרוטוקול הוועדה (עמ' 3), על החלטת פקיד התביעות מיום 16/1/12, אשר קבע כי המשיב חזר לעבודה חלקית – על אף הפגימה ממנה הוא סובל, וכי הכנסתו נפגעה בשיעור של 18%.
ב. בהתאם לחוזר נפגעי העבודה מס' 9 של המוסד (שצורף כ-ת/5 ע"י המערער)– הקריטריונים להפעלת תקנה 15 הינם אפשרות חלופת המקצוע וירידה בהכנסות, כאשר תנאים אלו מצטברים.
ג. הסף הנמוך להפעלת תקנה 15 נקבע על 20% ירידה בהכנסות בעקבות הפגיעה בעבודה (כאמור בעמ' 16 לחוזר).
ד. לאור זאת נטען כי הוועדה שגתה כאשר הפעילה תקנה 15 על אף שהירידה בהכנסות המשיב עמדה על 18% בלבד.
ה. דברים אלו אף עולים מפסיקת בית הדין הארצי בבר"ע 342/03 לריסה בוכמן – המוסד לביטוח לאומי, שם נאמר כי:
"על פי פסיקת בית דין זה, ירידה של כ-19% בהכנסות אינה ירידה ניכרת" (תוך הסתמכות גם על דב"ע מא/240-01 דוד גולדה – המוסד).
ו. לאור זאת הוועדה הפעילה את תקנה 15 ברבע, בעוד שהירידה בהכנסתו של המשיב עלתה לכדי 18% בלבד.
עיקר טענות ב"כ המשיב:
א. לא נפלה כל טעות משפטית בהחלטת הוועדה כיוון שהו ועדה פעלה על פי החוק תקנה 15, לאור גילו ומצבו הרפואי שלא מאפשרים לו לחזור לתפקיד הספציפי אותו מילא באותה רמה מקצועית ובאותו מעמד כפי שהיה קודם.
ב. לוועדה נתונה סמכות לקבל את קביעת פקיד התביעות ו/או לדחותה או להחליט אחרת כפי שתימצא לנכון ואינה תלוייה בקביעות פקיד התביעות בשאלה האם קיימת פגיעה בהכנסות ג. חוזר הביטוח הלאומי אינו מחייב , ורק האמור בתקנה 15 מחייב. מאחר שאין בתקנה סף מינימאלי – רשאית הוועדה לקב וע הפעלת תקנה 15 , גם כשמדובר בירידה בהכנסות נמוך יותר – והוועדה רשאית לקבוע זאת ע"פ שיקול דעתה.
ד. ב"כ המשיב מפנה לפסיקת בית הדין האזורי לעבודה מיום 30/6/08, בל 2702/08 המוסד לביטוח לאומי – אבי לוי בו נאמר ע"י כבוד השופטת (בדימוס) ורדה סמט, כי ירידה בהכנסות בשיעור של 18% מהווה ירידה ניכרת בהכנסות.

דיון:
א. אקדים ואומר, כי לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובכלל החומר שבתיק, הגעתי למסקנה, כי דין הערעור להתקבל.
ב. כפי שעולה הן מלשון תקנה 15 והן מפסיקות שונות של בית הדין הארצי לעבודה, לצורך הפעלת תקנה 15 , יש צורך בקיומם של שני תנאים מצטברים:
הראשון - ירידה ניכרת בהכנסות (ולא לזמן מוגבל), והשני - העדר מסוגלות לחזור לעבודתו. דהיינו - גם אם הנפגע אינו מסוגל לחזור לעבודתו, אך לא חלה ירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו - לא קמה לוועדה סמכות להפעיל את התקנה ואין מקום להגדלת נכותו . ומאידך, אם הוא מסוגל לחזור לעבודתו ולא חזר אליה - למרות שחלה ירידה ניכרת בהכנסותיו – לא תופעל תקנה 15 ולא תוגדל דרגת נכותו על פי תקנה זו.
ג. בענייננו, הוועדה קבעה כי חלה ירידה בשכרו של המערער בשיעור של 18% (בהתאם לחישובי פקיד התביעות , שהוא המוסמך לעשות כן), ממילא לא מתקיים במשיב התנאי ההכרחי להפעלת התקנה בדבר ירידה ניכרת בהכנסותיו, כשעל פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה , ירידה בשיעור של 18% איננה מהווה "ירידה ניכרת". לעניין זה נאמר עב"ל 180/09 המוסד לביטוח לאומי – שמריה בן אלטא, (מיום 11/11/10 ), מפי כבוד השופט פליטמן (כתוארו אז):
"כאן מן הראוי לציין, כי ירידה ניכרת בהכנסות הינה בשיעור של כ-25% ומעלה בהשוואה להכנסות קודם לתאונה, ואצל המשיב לא רק שלא נמצאה ירידה בהכנסה אלא כאמור נמצאה עליה בהכנסה" (ההדגשה לא במקור). לפיכך אין כל משמעות לפסה"ד שציטט ב"כ המשיב מבית דין אזורי, אשר קדם לפסיקה זו של בית הדין הארצי. לפי דברי ב"כ המשיב – חוזרי המוסד מדברים על הכרה אפילו על ירידה של 20% בהכנסות , אולם גם לפי חוזרים אלו – 18% אינם מהווים ירידה ניכרת בהכנסות.
ד. מהאמור לעיל עולה כי אפילו אם תתקבל טענתו של ב"כ המשיב , כי המשיב לא יכול היה לחזור לתפקיד הספציפי אותו מילא באותה רמה מקצועית ובאותו מעמד כפי שהיה קודם, לא יהא בכך די לעניין הפעלת תקנה 15. משלא התקיים במשיב אחד מהתנאים ההכרחיים להפעלת תקנה 15, לא ניתן היה להפעילה, וממילא טעתה הוועדה משהחליטה להפעיל את התקנה, ולפיכך - דין הערעור להתקבל. לאור זאת אין מקום ואין צורך להתייחס לטענות האחרות שהעלה ב"כ המשיב, ושאין בהן כדי לשנות פסיקה זו.

סוך דבר:
הערעור מתקבל. אין צו להוצאות.
ערעורבקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום מיום המצאת פס"ד זה לידי הצד המבקש לערער.

ניתן היום, ו' כסלו תשע"ג, (20 נובמבר 2012), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: המוסד לביטוח לאומי
נתבע: נור אלדין מהלוס
שופט :
עורכי דין: