ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מעריב - הוצאת מודיעין בעמ נגד עופר אבקסיס :

בפני כבוד הרשם בכיר משה הולצמן

התובעת:

מעריב - הוצאת מודיעין בעמ

נגד

הנתבע:

עופר אבקסיס

החלטה

בתיק זה נדונה התנגדות לתובענה על סכום קצוב וניתנה רשות להגן על פי הסכמת התובעת.
הדיון בתובענה יערך על פי פרק ט"ו 1 (תובענות בסדר דין מהיר), לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות"), ועל פי האמור להלן.
הצדדים יתאימו את כתבי הטענות להליך של סדר דין מהיר כמפורט להלן-
התובעת תגיש לבית המשפט ותמציא לנתבע בתוך 30 יום ממועד מתן החלטה זו את התביעה אשר עמדה בפני בית המשפט עובר למתן הרשות להגן, בצירוף תצהיר על פי טופס 17א' , חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, רשימת מסמכים, ומסמכים, ככל שצריך, לפי תקנה 214ג. ו- 214ח. לתקנות (להלן: "כתב התביעה").
הנתבע יגיש לבית המשפט וימציא לתובעת בתוך 45 יום ממועד המצאת כתב התביעה, את ההתנגדות, התצהיר והנספחים שצורפו אליה, אשר עמדו בפני בית המשפט עובר למתן הרשות להגן, בצירוף חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, רשימת מסמכים, ומסמכים, ככל שצריך, לפי תקנה 214ג. ו- 214ח. לתקנות (להלן: " כתב ההגנה").
ככל שהנתבע לא יגיש את כתב ההגנה בתוך פרק הזמן האמור לעיל, תשמש ההתנגדות והתצהיר שצורף לה (על נספחיהם) אשר עמדו בפני בית המשפט עובר למתן הרשות להגן, ככתב הגנה מטעמו.
התובעת רשאי ת להגיש לבית המשפט ולהמציא לנתבע כתב תשובה בתוך 15 יום מהמועד שנקבע לצורך הגשת כתב ההגנה.
בעלי הדין לא ירחיבו את חזיתות המריבה מעבר לאלה שהועלו בכתב התביעה ובהתנגדות.
בעלי הדין יגישו בו זמנית תצהירי עדות ראשית של העדים מטעמם לבית המשפט וישירות לצד שכנגד בתוך 30 ימים מהמועד שנקבע להגשת כתב ההגנה כאמור לעיל, כאשר בעלי הדין יכולים להגיש גם תצהירים מפורטים מטעמם, ככל שצריך ובהתאם לנטלי ההוכחה והראיה המוטלים עליהם.
ככל שבעל דין מבקש להעיד עד שמאן ליתן תצהיר מטעמו, יש להגיש בתוך פרק הזמן הנ"ל בקשה מפורטת לצורך זימונו לעדות, תוך פירוט העובדות הנוגעות לסירוב העד להגשת תצהיר מטעמו, ומה היה אמור להיות תוכן עדותו של העד ונושא עדותו. תצהיר שלא יוגש במועד לא יוגש אלא ברשות בית המשפט ובתנאי שתוגש בקשה בתוך 14 ימים טרם מועד הדיון .
ככל שפגרת בתי המשפט (לפי תקנות בתי המשפט (פגרות), תשמ"ג-1983), חלה במועדים שנקבעו בהחלטה זו, הרי שהיא באה במניין הימים לצורך ביצוע האמור בהחלטה זו, ואין בה כדי להאריך את המועדים שנקבעו בהחלטה זו.
לאחר שבחנתי את כתבי הטענות מצאתי כי ניתן לקיים דיון הוכחות וזה יערך בפני ביום 12.3.2013 , בשעה 9:00 ועד 10:30.
באחריות כל בעל דין לזמן לדיון את כל המצהירים, העדים והמומחים מטעמו, למעט אותם אלה שבעל הדין שכנגד הודיע במפורש כי הוא מוותר על חקירתם.
בעלי הדין רשאים להגיש לבית המשפט, עד שבעה ימים לפני המועד שנקבע לדיון, רשימת אסמכתאות משפטיות ועיקרי טיעון בכתב.
בדיון ההוכחות הנ"ל יישמעו בעלי הדין וכל העדים.
סיכום טענות בעלי הדין יהיה בעל פה ביום הדיון בתובענה לאחר סיום הבאת הראיות.
המזכירות מתבקשת לשנות את סיווג התיק ל- תא"מ.
הדיון שנקבע לשמיעת ההתנגדות ליום 22.11.2012, מבוטל.

ניתנה היום, ו' כסלו תשע"ג, 20 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מעריב - הוצאת מודיעין בעמ
נתבע: עופר אבקסיס
שופט :
עורכי דין: