ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טיילור רפאל נגד אבטחה מבצעית :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

עב' 2381/08

בפני:

כב' הרשמת סלווא שאמי

04/12/2008

בעניין:

רפאל טיילור ת.ז. 320921877

ע"י ב"כ עוה"ד

ד. כסלו-ספקטור ואחרים

התובע

נ ג ד

אבטחה מבצעית א.מ. סקיוריטי בע"מ ח.פ. 513055418

הנתבעת

פסק - דין

1. הנתבעת לא התייצבה לישיבת הגישור אשר אמורה הייתה להתקיים ביום 1/12/08 למרות שהוזמנה כדין, זאת כעולה מאישור המסירה מיום 5/10/08.

2. זאת ועוד, הנתבעת לא הגישה כתב הגנה מטעמה, זאת למרות שכתב התביעה ודרישה להגשת כתב הגנה הומצאו לה כדין, אף זאת כעולה מאישור המסירה מיום 5/10/08.

3. לאור האמור לעיל, בהעדר התייצבות מטעם הנתבעת לישיבת הגישור על-אף שהוזמנה כדין, ומשלא הוגש כתב הגנה מטעמה למרות שחויבה להגישו במועד אשר ננקב בהזמנה לדין, ולאור האמור בכתב התביעה ודברי בא-כח התובע בפני המגשר, הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע הסכומים כדלקמן:

א. סך של 10,631 ₪, בגין אי הפרשה לקרן פנסיה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום 1/5/07 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ב. סך של 2,166 ₪, בגין רכיב "מבטחים" אשר קוזז משכרו של התובע, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום 1/5/07 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ג. סך של 7,488 ₪, בגין דמי חגים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום 1/5/07 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ד. סך של 7,200 ₪, בגין פדיון חופשה שנתית, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום 1/5/07 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ה. סך של 4,452 ₪, בגין דמי הבראה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום 1/5/08 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ו. סך של 5,753 ₪, בגין הפרשי שכר, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום 1/5/07 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ז. סך של 3,500 ₪, בגין החזר הוצאות נסיעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום 1/5/07 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ח. סך של 288 ₪, בגין החזר קיזוזים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום 1/5/07 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ט. סך של 19,171 ₪, בגין פיצויי פיטורים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום 1/5/07 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

י. סך של 1,200 ₪, בצירוף מע"מ כחוק, בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין. לסכום הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל, באם לא ישולם תוך 30 יום מהיום.

3. מן הסכומים הנקובים לעיל ינוכה סך של 10,000 ₪ אשר שולם לתובע, כמפורט בסעיף 9 לכתב התביעה.

4. מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים.

ניתן היום ז' בכסלו, תשס"ט (4 בדצמבר 2008) בהעדר הצדדים.

סלווא שאמי , רשמת

נבאל