ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הדפוס החדש בעמ נגד THE JEWISH CHRONICLE LTD :


בפני כבוד השופט ארז יקואל

המבקשת
הדפוס החדש בעמ

נגד

המשיבה
THE JEWISH CHRONICLE LTD

החלטה

1. המבקשת עותרת למתן היתר המצאה אל מחוץ לתחום כנגד המשיבה , במסגרת תביעה שהגישה הראשונה כנגד האחרונה, בעתירה לפיצוי בסכום של 309,652 ₪.

2. המבקשת הינה חברה פרטית הרשומה כדין בישראל, המפעילה עסק למתן שירותי דפוס. המשיבה הינה חברה זרה הרשומה כדין בבריטניה ומוציאה לאור שבועון בריטי .

המבקשת טוענת, בין היתר, כי כרתה עם המשיבה הסכם להדפסת והפצ ת מהדורת אותו שבועון בישראל והמשיבה הפרה הסכם זה בהפרה יסודית בעצם ביטולו החד-צדדי , על אתר , ללא הודעה מוקדמת ובתואנות סתמיות. בה בעת, חובה של המשיבה למבקשת בגין כ- 30 מהדורות של השבועון הנ"ל, הגיע כדי סכום של 97,150 דולר ונטען כי התנהלות המשיבה מהווה "תירוץ", שנועד לאפשר לה לחמוק מתשלום חובה.

המבקשת הוסיפה כי המשיבה פרעה חלק מסכום החוב הנטען (22,717 דולר) ומסרבת לשאת ביתרה, כשבכך נטען כי היא מפרה את ההסכם בין הצדדים בגדר "הפרת חוזה בתחום המדינה", כלשון תקנה 500 (5) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות").

3. המבקשת תמכה טיעוניה בתצהיר ובהפניה למסמכי כתב התביעה, המורים לדידה על הכרת המשיבה בהסכם ההתקשרות בין הצדדים ועל המקום בו יש לשלם למבקשת את תמורת ההסכם – שהינו מדינת ישראל.

4. לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה והתצהיר התומך בה, שוכנעתי כי לצורך ההליך שלפניי למבקשת עילת תביעה ראויה לדיון כנגד המשיבה ולכאורה מתקיימת הוראת החלופה שבתקנה 500 (5) לתקנות.

5. לפיכך, אני נעתר לבקשה ומתיר בזאת המצאת כתב התביעה אל מחוץ לתחום השיפוט - כמבוקש.

6. לצורך ביצוע ההמצאה למשיבה, אני מורה למבקשת לפעול כדלקמן -

א. המבקשת תתרגם את ההחלטה והבקשה לשפה האנגלית, לרבות תרגום הנספחים.
ב. המבקשת תתרגם את כתב התביעה על נספחיו לשפה האנגלית.
ג. המבקשת תערוך טופס הזמנה לדין בשפה האנגלית, בו תובהר חובתה של המשיבה להגיש כתב הגנה בתוך 60 ימים ממועד מסירת כתב התביעה והבקשה לידיה .

7. המבקשת תמציא את האמור בסעיף 6 לעיל לכתובתה הרשומה של המשיבה בלונדון, בריטניה, באמצעות דואר שליחים של תאגיד מוכר.

8. המבקשת תמציא לתיק בית המשפט אסמכתא אודות ביצוע המסירה הנ"ל לידי נציג המשיבה במשרדה הרשום, וזאת לא יאוחר מיום 31.12.12.

9. המשיבה תגיש כתב הגנה תוך 60 ימים מהמועד בו יומצאו לה כתב התביעה והחלטתי זו . עד אותו מועד רשאית המשיבה לעתור לבית המשפט, בבקשה לביטול היתר ההמצאה אל מחוץ לתחום כאמור בהוראות תקנה 502 (ב) לתקנות.
ניתנה היום, כ"ו חשון תשע"ג, 11 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הדפוס החדש בעמ
נתבע: THE JEWISH CHRONICLE LTD
שופט :
עורכי דין: